E

Ğ

E

R


İ

N

S

A

N


İ

S

E

N


Ö

L

M

E

Z

S

İ

N


K

O

R

K

M

A
Uzumbaba Anasayfa Hacıbektaş logo Pirsultan semahÜzümbaba_forum 
Ekonomik Kriz ve Latin Amerika’daki Devrimci Yükseliş

Al Jazira TV'nin Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez ile bir röportajı

G-15 hareketini gündemin dışında tutmaya çalışıyorlar

"Üçüncü Yol Yok. Tek Yol Sosyalizm"

Latin Amerika’da Köylü Hareketleri


Latin Amerika’dan Türkiye’ye ‘Ulusal Sol’

Latin Amerika Üzerine Bir Değerlendirme

Venezüella'da Yoksulluk Parası ve Militarizm!

Chavez Kuyrukçuluğu Değişik görüşler açısından okumaya değer, diye düşündüm(indymedia.org'dan alıntıdır)

Devrimin Yüzü: "Che"

Che Guevara belgeseli(film)

Latin Amerika ve sosyal-liberalizmin sonu


Platforma dön

Latin Amerika'da devrim

Al Jazira TV'nin Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez ile bir röportajı


Al Jazira: Dünyada birçok insan sizin tek süper güç Amerika'ya meydan okumanızı sempati ile izliyor. Savunmanız nedir ki, elinizde ne var?

HUGO CHAVEZ: Öncelikle fakirliğe karşı savaş, devrimimizin temelini oluşturuyor... Venezuella'da gerçek fakirliğin bitirilmesi için mücadele ediyoruz. Çünkü fakirlik sadece maddi anlamda değildir. Kültür, ruh ve vatan sevgisinin yokluğudur. Latin Amerika ülkesinde bizden biri bu yola başkoymuş ise kendini Amerika'nın istekleri ile karşı karşıya bulacaktır. Bu yüzden Amerika karşısında durmak zorunluluktur.

Halk savaşı yolunu seçenler hiçbir şeyden korkmaz Fakat sayın Başkan kendiniz için korkmuyor musunuz? Yani geçmişte ABD'ye meydan okuyanları; Şili de Allende, İran'da Musaddık ve son olarak Saddam'ı görmüyor musunuz?

CHAVEZ: Sadece söyledikleriniz de değil... Diyebilirim ki Washington emperyalizminin görüşü ile Latin Amerika'daki Kurtuluş hareketlerinin görüşü arasındaki çelişki yüzlerce yıl geriye uzanır. Özgürlükçü Bolivar, Kuzey Amerika'daki sömürgeci güçler tarafından "güneyin ayaklanan delisi" olarak adlandırılıyordu. Biz gerçekten korkmuyoruz. Bizden biri vatanın bağımsızlığı ve halkın özgürlüğü için halk savaşı yolunu seçmiş ise hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü hissettiğimiz ve onun için çalıştığımız sevdamız o kadar büyük ki... Hiçbir korku bunu ortadan kaldıramaz.

'Asıl güç birleşmiş halktır' 
Bu sözler çok güzel gerçekten. Siz de biliyorsunuz ki Amerika sizden kurtulmak için bir çok yolu denedi. Şu ana kadar kararlılıkla direniyorsunuz. Sorum şu ki, ne zamana kadar direneceksiniz?


CHAVEZ: Biz bir savunma direnişinde değiliz. Rica ederim bana köşeye sıkışmış ve kendini korumaya çalışan bir boksör olarak bakmayın. Hayır saldırı durumundayım. Biz saldırılarımızla direniyoruz. Şunu diyebilirim ki asıl güç kılıçta değildir, maneviyattadır. Asıl güç birleşmiş, bilinçli bir halktır.
Venezuella halkına gelince onun askeri darbelere ekonomik ve siyasi komplolara vs. karşı pasif bir direniş içinde olduğunu söyleyemeyiz. Venezuella ahlak gücü ve birliği ile direngen halk gücü ve bilinçli saldırısı ile ayakta. Biz şimdi saldırı savaşındayız. Sadece Venezuella? Aksine Latin Amerika, her saniye Amerika karşısında dimdik ayakta. Eğer Latin Amerika'yı gezdiyseniz, ayak basar basmaz bütün kıtada, erkeği, kadını, çocuğu, siyahı, Hintlisi, fakiri ile milyonlarca halk ile karşılaşacaksınız. Bunlar Amerikan saldırılarına göğüs germekten yoruldular. Şimdi onlar saldırıdalar ve ben onlardan biriyim.

'Bolivar Devrimi, silahlı bir devrimdir'
Gerçekten çok güzel sayın Başkan. Kısaca bunu Latin Amerika'dan Arap halkına bir mesaj olarak anlayabilir miyiz?


CHAVEZ: Tabi ki Arap halkına ve aynı zamanda Dünyaya da. Milyonlarca Latin Amerikalı olarak, halkımız için tek yolun devrim yolu olduğuna inanıyoruz. Bu devrim, sömürüye son verecek, fakirliği ortadan kaldıracak, eşit ve adil bir düzen yaratacak olan sosyal ve toplumsal, ahlaki ve ekonomik devrimdir.

Bush'u Şeytan olarak nitelendirdiniz ve yeni Dişleri Bakanı Kondaliza Rayz'ı ise kara cahil olarak nitelendirip dostunuz sayın Fidel Castro'dan ona alfebeyi öğrenmesi için Robinson Cruzeo'un kitabını göndermesini önerdiniz. Şeytan ve cahil olarak nitelendirdiğiniz bu yönetim ile dünyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika karşısında ne yapmamız gerekiyor?

CHAVEZ: Güney Amerika, Avrupa, Afrika kendi içinde birleşmeli... Amerika karşısında ekonomik, siyasi ve düşünce birliğini oluşturmaya çalışıyoruz. Dünyayı savunma direnişinde görmeyi tasavvur edemiyorum, çünkü şimdi saldırı saatidir.
Biz doğru yoldayız. Venezuella örneğini alın. ABD istihbarat teşkilatı, özel televizyon kanallarını, gerici sendikaları kullandı beni yıkmak için. Halkı zaptetmek için yapmadıkları kalmadı. Ve aradan 48 saat geçmeden tiranlara son verildi. Bu durum nasıl izah edilebilir? İzahı; özgür ve bilinçli bir halk. Halkımız tarihsel değerini, birleşmiş halk ve halk ile birleşmiş orduda buldu. Mucize gerçekleştirdiler. Şili Allende örneğini verdin. Evet 30 yıl sonra aynı yöntemi bize de uyguladılar. Allende'nin Şilisi doğruydu, demokratikti ancak silahtan yoksundu. Fakat Bolivar Devrimi doğru, demokratik ve silahı da olan bir devrim. Devrimimizi korumaya hazır halkımızın evlatlarından oluşan eli silahlı ordumuz, silahlarımız var.

Sosyalizm çökmedi
Niçin Sosyalizmi kurmak istiyorsunuz? Sovyetler Birliği'nde Sosyalizm çöktü, Çin serbest piyasa ekonomisine yöneldi. Siz ise küreselleşmeye karşı direniyorsunuz.
 
CHAVEZ: Sovyetler Birliği çöktü ancak Sosyalizm çökmedi. Lenin'in ortaya koyduğu düzen özellikle Stalin'den sonra tahrife uğradı. Bu da Sovyetler'in çöküşüne neden oldu. Yıkılan tahrif edilmiş örnekti. Sosyalizm değil.
Ve ancak yine kabul etmemiz gerekir ki dünyaya hükmetmek isteyen Neo-Liberalizm örneği de battı. Bu örneğin başarı kazanmasına izin vermemiz mümkün değil. Çünkü o bizi cehennemin kavurucu sıcağına doğru götürüyor. Yakın geleceğimizi hatta yeryüzündeki yaşamı ve hatta yerküreyi bile tehdit ediyor. Bu örnekten vazgeçmemiz gerekiyor.

'Tüm halklar emperyalizme  karşı direnmekte haklıdır'
Sayın Başkan Irak'taki durumu nasıl nitelendiriyorsunuz. Gerçekten terörizm olarak mı yoksa işgalci güçlere karşı meşru bir direniş olarak mı?

CHAVEZ: Biz her zaman, Afganistan'a yönelik saldırının başladığı günden bu yana terörizme karşı savaşın böyle yürütülemeyeceğini söyledik, reddettik. Çünkü bu daha terörist bir faaliyet. Kadınları, çocukları, masumları, aileleri tümüyle bombalarla katledenlerin yaptığı asıl terörizmdir. Biz Irak'a yapılan saldırıları nitelendirmede tereddüt etmiyoruz. Saldırı teröre yönelik değildir, halka karşıdır. Asıl terörün kendisi de budur.
Buradan dostluk duygularımla Irak halkına dayanışmamı iletiyorum. Emperyalizme karşı Venezuella halkı ve tüm halklar direnmekte sonuna kadar haklıdır. Ve şimdi de direnmeye hazır ve her zaman silahlı. Halkların yaşama hakkı vardır. Bu nedenle bugün de yarın da emperyalizme karşı direnilmelidir. İşte bu noktada dünyada emperyalizmin ölümünü gerçekleştirecek farklı kutupların ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Bazıları diyor ki; Amerika'nın tüm halklara saldırmaya, hükümetleri düşürmeye, başkanlarını öldürmeye, tutuklamaya hakkı var. Hayır. Irak sorunu, Irak halkının sorunudur, İran, Ukrayna, Venezuella, kendi halklarının sorunudur. Ulusların kendi kaderini tayin hakkına saygılı olunmalıdır.

'Parasız sağlık programını yoldaş Castro'nun desteğiyle uyguladık'
Neden petrolü emperyalizme karşı savaşınızda kullanmıyorsunuz?


CHAVEZ: Biz petrolü bu savaşımızda kullanıyoruz. Küba halkına yardım ediyoruz, Jamaika ülkelerine yardım ediyoruz. Dominik Cumhuriyeti ile enerji anlaşması imzaladık. Kısacası yardımımıza ihtiyacı olan bütün halklara yardım ediyoruz ve bunu kapitalizmle mücadelemizde bir yöntem olarak görüyoruz.

Fakirliği bitirirken zenginleri de bitirdiniz. Zenginler ile fakirler arasında tehlikeli bir kutuplaşma yarattınız. Venezuella halkının Robin Hood tarzı bir politikaya ihtiyacı var mıydı?

CHAVEZ: Zenginler ile fakirler arasındaki kutuplaşmayı yaratan kapitalizmdi. Chavez değil. Beş yüzyıl boyunca kölelik düzeni sürdü. Beşyüz yıldır sömürülüyoruz. 20. yüzyılda emperyalizm tarafından sömürüldük. Bu düzen çok ağır koşullar yarattı ve patlamalara neden oldu. Ben o dönemlerde subaydım ve halkın volkan gibi nasıl patladığına şahit oldum.
Hayır biz kahramanlık yapmıyoruz. Yaptığımız herşey fakirliği ortadan kaldırmak için. Yeni anayasamızda ve devrim politikalarımızda bu var.
Bir örnek vereyim. Bu ülkenin bir sağlık programına ihtiyacı vardı. Biz bunu parasız oluşturduk. 15 milyon insana parasız sağlık hizmeti veriyoruz. İlacı ile, tedavisi ile her şey parasız. Bunların hepsini Küba devriminin ve yoldaş Fidel Castro'nun yardımları ile yapıyoruz. Program Küba doktorlarının engin bilgi ve deneyimi ile oluşturulmuştur. Eğitim alanına gelince, ülkeden cehaleti sildik. Bizden önceki hükümet 15 bin insana temel eğitimi verirken biz bir buçuk sene içinde bir buçuk milyon insana bu eğitimi verdik. Besin ve gıda dağıtımında, abartısız her gün ihtiyacı olan halka etinden peynirine, tahılına kadar birçok günlük besin ihtiyacı dağıtılıyor. Ve bu halkın iradesi ile yapılıyor. Bu program Chavez'in programı değil. Bu gerçek bir devrimdir.

Sovyetler Birliği çöktü ancak Sosyalizm çökmedi. Lenin'in ortaya koyduğu düzen Stalin'den sonra tahrife uğradı. Yıkılan tahrif edilmiş örnekti. Sosyalizm değil.

Irak halkına dayanışmamı iletiyorum. Emperyalizme karşı tüm halklar direnmekte sonuna kadar haklıdır. Ve şimdi de direnmeye hazır ve silahlı."

Kaynak: ekmekveadalet.net/modules.php?name=News&file=article&sid=4711

yanan_odun
Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!
Copyright 2004-2021. Üzümbaba sitesi. All Rights Reserved
Uzumbaba Anasayfa