* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Sözcüklerin K?yameti ve Dirili?i  (Okunma sayısı 3165 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Sözcüklerin K?yameti ve Dirili?i
« : 05 Temmuz 2009, 22:09:35 »
Anlamlar ihanete u?rad???nda sözcükler ölür, anlamlar kendine k?yar. Sözcükler k?yametinde en çok içimi ayd?nlatan umutlar bo?ulur.
Sözcüklere yalan bula?t???nda k?yar kendine anlamlar. Ya?am?n k?y?s?nda bile de?ilim art?k; bütün k?y?lar bana uzak. Sözcükler k?yametinde gayya kuyusuna dü?erim ve bütün anlamlar?m Araf’ta kal?r.


Sözcüklere yalan bula?t???nda k?yar kendine anlamlar. Â??klara ?efaat etmeden a?klar kendine k?yar. Sözcükler k?yametinde bütün ?iirler yaz?lmam?? ve bütün ?airler dilenci olur.


Sözcüklere yalan bula?t???nda k?yar kendine anlamlar. Ölü olarak hiçlik k?y?s?na vurur bütün delice özlemler. Dü?süz olur insanlar; dü?ler kurumu? gölgesiz bir çiçek olur sözcüklerin k?yametinde.


Sözcüklere yalan bula?t???nda k?yar kendine anlamlar. Yaz?lm?? bütün ?iirlere k?yar?m ben de biter bütün ?iirlerim sözcükler k?yametinde.


K?yametin alametini yazan sürede “Saat yakla?t?, ay yar?ld? yar?lacak” diyor. Sözcüklerin ölümüne yakla??r saatler. K?yameti öncesi sözcüklerinde yar?l?r ay ve gece.


**


“Bütün sözcükler, kelimeler can çeki?iyor ben de çocuk; sadece seni seviyorum diyebiliyorum” diyorsun ey bütün a?k cümlelerimin kurucusu.
Sözcüklerin can çeki?ti?i, anlams?zla?t???, ellerinde can veren sözcüklerin kan? nas?l kuruttu?unu biliyorum. E?er kanarsa sözcükler yeniden dirilir tüm anlamlar, ?imdi sözcükler bende kan?yor, ama sen “ sözcükler bende bo?uluyor” diyorsun sevgili.


A?k ?efaat ederse bo?ulan sözcükler avuçlar?m?zda kanar dirilmek için. Kanayan sözcükler ölmü? sözcüklerin k?yametidir. K?ymette dirilir öldürülmü?, cinayetler kurban? bütün sözcükler. Ölen sözcüklerimin anlamlar? sende kan?yor. E?er kanarsa dirilir bo?ulan sözcükler. Ve ?imdi can çeki?en sözcükler bendedir, koruyorum onlar? yüre?imin huzur yata??nda sana daha büyük anlamlarla gelsinler diye.


“Çok yüksek bir da??n tepesinde, uçurumday?m ve a?a??dan kendime bak?yorum” diyorsun ç??l?kl? bir a??tla…


Bu büyük bir hiçliktir. Avucunda kalan tek ?ey sevginin alt?n dal?d?r; onun ötesi hiçtir; hepsi geçecek içindeki dipsiz ayd?nl?kla.
K?yamet ve a?k gecesi ayeti gibiydi dediklerin:

    “Sen gittin gecenin bütün y?ld?zlar? aniden sönüverdi çocuk; çok uzaklara bakt?m. Mavi karanl?k gecede sen olan y?ld?z? arad?m; oysa elimi uzatsam dokunaca??m kadar yak?n?mdayd?n. Can çeki?en kelimelere s???nd?m. Hepsi ölmü?tü. Sadece ceset olarak varlard?. Hiç bir i?e yaramayan kelimeler mezarl???nda öylece kalakald?m. Yeni sözler bulmal?yd?m; ama kelime cesetleriyle kuram?yordum yeni cümleleri.”
    “Kelimeler birer birer failsiz cinayetlere kurban giderken, ad?m?, adresimi de unutuyorum.
    Ne kanayabiliyordum ne de gülümseyebiliyorum her ?ey buz gibiydi kelime cinayetlerinin i?lendi?i gecede. Sadece güzel yüre?in, varl???n ?s?t?yor içimi. Han?meli gibi duvara t?rmanan papatyalar? ve seni dü?ündüm.”

Sözcükler a?k?n ayd?nl??? ile dirilir, ço?al?r. Sözcüklerimiz, anlamlar?m?z kurtulsun diye ?çimizde hep bir umut olsun, mesela ars?z açan bir çiçek gördü?ümüzde gülmek gibi.
?çimizde hep a?k olsun bir gün en ‘dayan?lmaz’ gerçekler sard???nda bir ada olur a?k.


?çimizdeki sözcükler hep ço?als?n diye, yüre?imizde hep bir tebessüm olsun ölüme giderken bile bir serçe gördü?ümüzde dudak ucuna bir gülümseme göndermek gibi.

Ve içimizde olsun hep bir ???k bir, ???k bir ???k… Bir ???k olsun ki sözcüklerimiz ?efaat etsin lanetli gerçekler mah?erinde.
Sözcüklerimiz ölmesin diye ?iir ne i?e yarar deme sevgili, en zor günde karlar?n ya?mad??? tek da? olan a?k?n ç??l???nda ç?kar dizeler. içimizde hep olsun bir ???k, bir ???k, bir ???k.Sözcüklerimiz hayat?n gerçekleri denilen Deccal’?n ölüm sofras?nda ölmesin diye bir dua gibi okuyal?m ?u dizeleri:


Seni seviyorum duda??mda tak?l? kalan kiraz güzeli tebessüm
Seni seviyorum serçenin sar? gagas?ndaki tatl? sevgi
Seni seviyorum en zor zamanda ars?z açan çiçe?im
Bundand?r bana verdi?in umut, bana verdi?in ???k bundand?r.
?çimin ????? sensin hayattaki yalans?z anlam.
Sözcüklerimizin, anlamlar?m?zla ölmemesi için ?ükre edelim sevgili ‘Seni seviyorsam; her an seni hissediyorsam, karanl?kta bana ayd?nl?k oluyorsan, bo?ulmu? kelimelerimi önce kanat?p sonra anlamland?r?yorsan ?ükür ediyorum sana.


Kaynak: ureti-yorum.org

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal