* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Kay?p halka ?aman ve reiki  (Okunma sayısı 7029 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yusuf eryigit

  • Ziyaretçi
Kay?p halka ?aman ve reiki
« : 15 Kasım 2011, 23:15:04 »
Kay?p halka ?aman ve reiki

?amanizm

Programland??? dönemde ate? tanr?s? ad?nda emektarlar?n büyü üzerindeki göçebe tarikatlara olan ?ifa destanlar?d?r.

?amanlar ke?i? olarak de?il daha ziyade evrensel mitoloji dekanlar? olarak görev al?rd?. Bunlar?n ?ifa üzerindeki a??rl??? binlerce insan? tedavi ara?t?rmalar?na yönlendirdi.

Reikinin gövdesine ?ifa da??tan bir mant?kla bunu ça?d??? savunma profili olarak ta tan?mlayabiliriz.

Etki alan?nda dervi? edebiyat?n?n görgüsü ve bilgeli?i sorulur.

De?i?im sürecinde kal?t?m mukayese edilir. Toplumsal de?erlendirme sürecinde reiki genellemenin yüzdesini tart???r.

Reiki tekrar tekrar uyguland??? takdirde tedavi standartlar?na yan?t verecektir.

Reikinin gücü ilahtan gelen deseni intikam kavram?yla ba?da?t?rmadan adaletli bir ?ifaland?rmayla e? de?erde tutulur.

Pozisyonlar?nda farkl? boyutlar farzd?r.

Ba?ka felsefi kaynaklarla rekabet olmad??? takdirde reikinin potansiyeli seçkin bir proje kavram?nda takdir edilir.

?amanizmde esinlenme olmazken ate? yakt??? yerde harikalar yarat?rd?.

Do?aüstü güçler akl?n solu?unda element potansiyeli kapsam?nda e? de?erde tutulur. ?amanlar yar?? atlar? gibi eserlerine sahip ç?karlard?.

Onlar için asalet en önde gelen cevherdi.

?amanlar uyurgezer de?ildir.

Asl?n? yorumlamadan evvela ruhsal güç çapraz?nda dervi?lere ak?l verenlerdi.

Bir ?aman yükümlü oldu?u her boyuta kibirli yakla?and?r.

Tasvirde kopukluk olmas?n.

?amanlar ölümsüzlü?e inan?rd?.

Do?an?n üstün gücünde sadece büyü elleri tasarlan?r denir.

Bu eller günü birlik zekayla kavrulur.

Do?as?nda elleri ?eytan arac? olarak tan?mlamak ?art.

Bu eller büyü çözen eklemlere de sahiplerdi.

?amanlar bu nedenle çok boyutlu güçlerde dehas?n? ya?ard?.

Adalet kapsam?nda ?amanlar evrensel gücün h?s?m?d?r.

Enerjinin odakland??? noktada buz odalar gereklidir.

Ate? sanc?s?nda buzun derecesinde tasarlan?r.

Buz enerjinin külçesini belirler.

Berrak bir ak?lda buz di?te uyguludur.

Buzun bedendeki kan toplulu?unda ate? ?ifa arat?r.

Ruh buzu kapsam?nda element tasar?s? olarak belirler.

?amanizm program? kapsar.

Gücü ?ifaya yak?nd?r.

Akl?n sofulu?unu kapsamaz ama akla yak?nla?may? teferruat?yla sorgular.

?aman ak?ld?r.

?amanlar birle?ik ya?ard?.

Bu esnada büyücüler seçilir dillerine zanaat aktar?l?rd?.

Kapsaml? olunursa büyücülerin reiside ?amanizm dal?nda üstünlü?ünü tan?rd?.

Kelimenin gücü büyücü kapasitesidir.

Oyun sanatt?r.

?aman reisler

Ellerinde eklemleri kelimeye göre biçimlendirilir.

Asil olan taraflar?nda ak?ll? olmalar? önemlidir.

Ellerindeki kemikler dü?ten önceki bereketi tan?r.

?amanlar dü?te bile tedavi edildi?ine güvenirdi.

De?i?im sürecinde di?ler ?aman?n yorumudur.

Herkesi di?ine göre yarg?larlar.

Di?ler e?ikse ak?ll?, di?ler dize dize geliyorsa berrak bir s?n?ftan do?umdur.

Ak?l kar? her i?te bir ?aman dizesi mevcuttur.

?amanlar servetlerini planlarlard?.

?amanlarda önemli olan büyünün erke?e olan sperma tasar?m?d?r.

Nesil payla??md?r.

?amanlar esnekli?e güvenirlerdi.

Beyin aksiyonu payla?maz.

?ç sava?larda ?amanlar nazara da güvenirlerdi

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal