* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Forum Sistemi SMF Nedir ?  (Okunma sayısı 10622 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Forum Sistemi SMF Nedir ?
« : 21 Temmuz 2009, 15:49:31 »
Alıntı
SMF Nedir?

SMF yani Simple Machines Forum, ustaca kodlanm??, kolay kullan?labilir ve yönetilebilir bir forum sistemidir.

Dünyada birçok site taraf?ndan tercih edilen SMF'nin ?üphesiz en büyük ajantaj? ücretsiz olmas?d?r. vBulletin severler taraf?ndan itici bulunsa da asl?nda düzenlenmesi en kolay forum sistemidir. Temel php bilgisinin yan? s?ra css bilgisi olan herkes rahat ?ekilde tema düzenleyebilir.

Bunun örneklerini çe?itli SMF temalar?nda görüyoruz. Vbulletin tarz? temalar, SMF ile neler yap?labilece?ini gözler önüne seriyor.

SMF'nin (+) özelliklerinden bahsettik. (-) özelliklerin de?inecek olursak, çok fazla SMF sitesi var ve çok fazla amatör kullan?c?s? var. Bu yüzden SMF forumlar?n ço?u tasar?mdan yoksun durumda. Her ne kadar fazla tema bulunsada yeni arkada?lar eski temalar? kullanmaya bay?l?yorlar. Örne?in D?lberMC. Bu aç?dan SMF forumlar vBulletin forumlar?n yan?nda çok basit kal?yor diyebiliriz.

Seo sisteminin fazla geli?memi? oldu?unu söyleyebiliriz. Ama yapan yap?yor bunu da belitmekte fayda var. Çok fazla olmasa da örnek SMF forumlardan söz etmemiz mümkün.SMF’yi nereden bulabilirim?

SMF, lisans? gere?i, sadece resmi web sitesi olan www.simplemachines.org adresinden indirilebilir.

Ayr?ca forumumuzda linklerin ve SMF’nin son sürümü hakk?nda ayr?nt?l? bilgi için a?a??daki konuya göz atabilrsiniz;

http://www.mjturkiye.net/forum/index.php?s…t=0&start=0


SMF’nin son sürümü hangisidir?

SMF’nin son sürümü 1.1.3 versiyonudur.


Kulland???m sürüm 1.1.2, nas?l güncelleyebilirim?

www.simplemachines.org adresinden güncelleme dosyalar?n? indirip s?k??t?r?lm?? dosyay? aç?p forumunuzun bulundu?u yere kopyalad?ktan sonra upgrade.php dosyas?n? çal??t?rman?z yeterli. Ayr?nt? talimatlar indirdi?iniz dosyan?n yan?nda mevcuttur.

Türkçe dil dosyalar?n? nereden indirebilirim?

Kaynak dosyalar? gibi, dil dosyalar?n?n da SMF resmi web sitesi d???nda yay?nlanmas? yasakt?r. Bu sebeple dil dosyalar?n? da sadece www.simplemachines.org adresinden indirebilirsiniz.

Türkçe dil dosyalar?n? nas?l yükleyebilirim?

?ndirdi?iniz s?k??t?r?lm?? dosyay? aç?n, içindeki “Themes” klasörünü tamamen sitenizin ana dizinine at?n. Dil dosyalar?n?z yüklenmi? olacak.

Dil dosyalar?n? att?m, ama forumum hala Türkçe olmad?. Ne yapabilirim?

Bu durumda, sitenizin varsay?lan dilini Türkçe olarak ayarlamal?s?n?z. Varsay?lan dili De?i?tirmek için;

Admin Paneli >> Sunucu Ayarlar? >> Varsay?lan Lisan

SMF’de güvenlik aç??? var m??

Son sürüm olan 1.1.3 versiyonunda herhangi bir aç?k mevcut de?ildir.

Linux bir host mu, yoksa Windows bir host mu kullanmal?y?m?

SMF ile Windows hostlarda birçok sorunla kar??la?aca??n?zdan, Linux bir host tercih etmenizi öneririz. Linux hostlarda herhangi bir sorunla
kar??la?mazs?n?z.

Kurulum için neler gerekli?

Php deste?i olan bir host, bir veritaban? ve SMF kaynak dosyalar?.

Forumu nas?l kuraca??m?

Kurulum hakk?nda ayr?nt?l? makale a?a??daki linktedir.
http://www.mjturkiye.net/forum/index.php?s…t=0&start=0

Forumum için modlar? nereden bulabilirim?

SMF onayl? modlar? yine www.simplemachines.org adresinden temin edebilirsiniz. SMF taraf?ndan onaylanmam??, muhtelif forumlarda yay?nlanan modlar? kullanma sorumlulu?u tamamen size aittir. Bu tür eklentilerde sorun ya?aman?z muhtemel. SMF resmi web sitesinde yay?nlanan modlar muhtemelen bütün ihtiyaçlar?n?za cevap verecektir.

Ayr?ca ilgili sitede mevcut bulunan modlar sitemize al?nm??t?r. A?a??daki linkten iligil konuya ula?abilirsiniz;
http://www.mjturkiye.net/forum/index.php?showtopic=85512

Modlar? nas?l kurabilirim?

Modlar? iki ?ekilde kurabilirsiniz; Paket olarak veya Manuel.

Paket olarak kurmak için;

Admin Paneli >> Paketler >> Paket Yükle

mod paketimizin konumu seçiyor ve “Yükle” diyoruz. Ard?ndan yüklenen paketi kurmak için ise ayn? sayfada, paketin yan?nda bulunan “Uygula” linkine t?kl?yoruz. Her?eyin do?ru oldu?unu kontrol ettikten sonra “?imdi Yükle” diyoruz.
Manuel kurulum için ayr?nt?l? bilgi a?a??daki linkte mevcuttur.

http://www.mjturkiye.net/forum/index.php?s…t=0&start=0

Mod kurarken versiyon ve dil farkl?l?klar? sebebiyle Manuel olarak kurman?z? öneriyoruz.

Manuel mod kurulumlar?n?n bulundu?u konuya göz atman?zda fayda var. Link;
http://www.mjturkiye.net/forum/index.php?s…t=0&start=0

Paket olarak yükledi?im bir modu kald?rabilir miyim?

Elbette.

Admin Paneli >> Paketler >> Mevcut Paketler

bu sayfada, kald?rmak istedi?iniz modun yan?nda bulunan “Kald?r” yaz?s?na t?klayarak modu kald?rabilirsiniz. Modu tamamen silmek ise, kald?rd?ktan sonra, yine modun paralelinde bulunan “Sil” yaz?s?na t?klayarak modu tamamen silebiliriz.

Foruma haber ekleyebilir miyim?

Evet, SMF’de böyle bir özellik mevcuttur.

Admin Paneli >> Haberler ve haber listeleri >> Haberleri Düzenle

Forumumda bulunan üyelerime mail gönderebilir miyim?

Tabii ki.

Admin Paneli >> Haberler ve haber listeleri >> E-posta Gönder

Mail gönderiyorum, ama gönderdi?im mailler gitmiyor. Sorun nerede?

Php’nin standart mail fonksiyonu ile mail gönderiminde hostunuzla alakal? bir s?k?nt? olabilir. Hostunuzdan SMTP bilgilerini alarak, mailleri SMTP ile göndermeyi deneyebilirsiniz. Ayarlar? yapmak için;

Admin Paneli >> Sunucu Ayarlar? >> Temel Ayarlar

Bunun d???nda, sorun büyük ihtimal ile hostunuzdan kaynaklan?yordur. Hostunuz ile irtibata geçmeniz sorunu daha h?zl? halletmenize yard?mc? olabilir.

Ziyaretçilerin forumda gezmesini nas?l engelleyebilirim?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Temel Özellikler >> Ziyaretçiler forumu gezebilsin

seçenekte bulunan i?areti kald?r?n.

Üyelerimin forumda gizli olarak gezmesini istemiyorum. Nas?l yapabilirim?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Temel Özellikler >> Üyeler online durumunu gizleyebilir

seçenekte bulunan i?areti kald?r?n.

Üyelerimin e-posta adreslerini gizleyemesin. Bu mümkün mü?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Temel Özellikler >> Üyeler e-posta adreslerini gizleyebilsin

seçenekte bulunan i?areti kald?r?n.

Ziyaretçilerin üyelerimin profil bilgilerini görüntülemesini engelleyebilir miyim?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Temel Özellikler >> Üyelerin profil bilgileri ziyaretçilerden gizlensin.

seçene?i i?aretleyin.

Saat ve tarih format? çok uzun, forumumda geni?lemeye sebep oluyor, esteti?i bozuyor. Nas?l de?i?tirebilirim?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Temel Özellikler >> Varsay?lan zaman biçimi

önerilen ayar ?u ?ekilde;

%d/%m/%y, %H:%M

Forumumun saati 1 saat geri, nas?l düzeltebilirim?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Temel Özellikler >> Zaman dengesi

uygun say?y? girin. Misal +1 veya -1.

Hata Kay?tlar? çok birikiyor. Bo?una veritaban?n? ?i?iriyor. Ayr?ca takibini yapmakta çok zor. Her gün her gün silmek de istemiyorum. Hata Kay?tlar?n?n tutulamamas?n? nas?l sa?layabilirim?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Temel Özellikler >> Hata kayd? tutmay? etkinle?tir

seçene?i kald?r?n.

Moderatörlerimin forumdaki modluk hareketlerini takip etmek istiyorum. Bu mümkün mü?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Temel Özellikler >> Moderatör i?lemleri kaydedilsin mi?

seçene?i i?aretleyin.

Kay?tlara bakmak için;

Admin Paneli >> Yönetim Mesajlar?

Üyenin profilinde çevrimiçi veya çevrimd??? oldu?unu gösterilmesini nas?l sa?layabilirim?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Düzen ve Seçenekler >> Üyenin Online/Offline durumunu göster

seçene?i i?aretleyin.

Forumda Karma sistemini kullanmak istiyorum. Nereden aktifle?tirebilirim?

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Karma >> Karma modu

Sitemde biz dizi de?i?iklik yapaca??m. Bu süre zarf?nda forumu üyelere kapatabilir miyim?

Evet, forumun bak?m modu mevcuttur.

Admin Paneli >> Sunucu Ayarlar? >> Çekirdek Ayarlar >> Bak?m Modu?

seçene?i i?aretleyin.

Alt?nda bulunana alanlar? düzenleyerek üyelerinize bilgilendirme yapabilirsiniz.

Webmaster mail adresini de?i?tirmek istiyorum. Nas?l de?i?tiririm?

Admin Paneli >> Sunucu Ayarlar? >> Çekirdek Ayarlar >> Webmaster e-posta adresi

Forumuma nereden tema bulabilirim?

Yine www.simplemachines.org adresinde bolca miktarda tema bulabilirsiniz. Ayr?ca forumumuzun tema bölümünü de ziyaret edebilirsiniz. Link;

?lgili sitede mevcut bulunan temalar sitemize önizlemeleri ile beraber al?nm??t?r. A?a??daki linkten konuya ula?abilirsiniz;

http://www.mjturkiye.net/forum/index.php?s…t=0&start=0

Temay? forumuma nas?l yükleyece?im?

Admin Paneli >> Temalar ve Görünüm >> Yönet ve Yükle

?ki seçene?iniz var: Dosyadan veya Sunucudaki Dizinden.

Dosyadan yüklemek için, teman?z?n s?k??t?r?lm?? haldeki konumun belirtip “Yükle” diyorsunuz.

Sunucudan yüklemek içinse, s?k??t?r?lm?? dosyay? aç?p içindekileri tema dizinine att?ktan sonra Suncudaki Dizinden k?sm?na teman?z?n bulundu?u konumu giriyorsunuz ve “Yükle” diyorsunuz.

Dosyadan yüklemenizi kolayl?k olmas? aç?s?ndan tavsiye ediyoruz.

Üyelerimin temalar?n? de?i?tirebilmelerini istiyorum. Nas?l olacak?

Admin Paneli >> Temalar ve Görünüm >> Yönet ve Yükle >> Üyelerin kendi temalar?n? seçmelerine izin ver

seçene?i i?aretleyin.

Forumumun varsay?lan temas?n? nas?l de?i?tirebilirim?

Admin Paneli >> Temalar ve Görünüm >> Yönet ve Yükle >> Forumun varsay?lan görünümü

istedi?iniz temay? seçip “Kaydet” diyorsunuz.

Bütün üyelerimin temas?n? topluca de?i?tirmek istiyorum. Mümkün mü?

Admin Paneli >> Temalar ve Görünüm >> Yönet ve Yükle >> Herkesinkini de?i?tir
istedi?iniz temay? seçip “Kaydet” diyorsunuz.

Forum anasayfas?nda yeni mesajlar?n gösterilmesini nas?l aktifle?tirebilirim?

Admin Paneli >> Kullan?lan Tema >> Forum anasayfas?nda gösterilecek yeni mesaj say?s?

istedi?iniz de?eri girin. De?er olarak 0 girerseniz gösterilmeyecektir.

Mesajlarda de?i?tirilme tarihinin gözükmemesini nas?l ayarlar?m?

Admin Paneli >> Kullan?lan Tema >> De?i?tirilmi? mesajlarda de?i?tirme tarihini göster

seçene?i kald?r?n.

Haber ekledim ama anasayfada haberler ç?km?yor. Sorun nerede?

Admin Paneli >> Kullan?lan Tema >> Forum anasayfas?nda haber bölümünü etkinle?tir

seçene?i i?aretleyin.

Mesajlarda üyelerin avatarlar?n?n gösterilmesini istemiyorum. Yapabilir miyim?

Admin Paneli >> Kullan?lan Tema >> Mesaj ekran?nda kullan?c? avatar?n? göster

seçene?i kald?r?n.

Mesajlarda üyelerin ki?isel imzalar?n?n gösterilmesini istemiyorum. Nas?l olacak?

Admin Paneli >> Kullan?lan Tema >> Mesaj ekran?nda ki?isel imzas?n? göster

seçene?i kald?r?n.

Mesajlarda üyelerin cinsiyetini nas?l gösterebilirim?

Admin Paneli >> Kullan?lan Tema >> Mesaj ekran?nda cinsiyet simgesini göster

seçene?i i?aretleyin.

Özel gruba dahil etti?im üyenin mesajlar?nda, hem özel grubu, hem de mesaj say?s?na göre olan grubu gösteriliyor. Mesela hem Administrator yaz?yor, hem de Yeni Üye. Mesaj say?s?na göre olan grubun gösterilmesini nas?l engellerim?

Admin Paneli >> Kullan?lan Tema >> Grupland?r?lm?? üyelerin grup ba?l?klar?n? gizle

seçene?i i?aretleyin.

Bu arada SMF de toplu mail gondermek için Admin Panelde Haberler bölümünde topluposta gonder bölümü mevcut.

Al?nt? : eliteturks.gen.tr


ßilgilerinize.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Ynt: Forum Sistemi SMF Nedir ?
« Yanıtla #1 : 21 Temmuz 2009, 21:27:32 »
En son sürüm 1.1.9  Hatta 2 falan da var galiba.

Fena say?lmaz bence.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Forum Sistemi SMF Nedir ?
« Yanıtla #2 : 22 Temmuz 2009, 01:03:52 »
En son sürüm 1.1.9  Hatta 2 falan da var galiba.

Fena say?lmaz bence.

Abi,

Merak etti?im bir?ey var.Smf'yi tercih etmenin sebebi ne ?

Görünüm-Özellik hangi yönü yüzünden tercih ediyorsun bu forumu ?

Klasik Php bulletin falan neden dü?ünmedin ?

Seni çeken yönü ne,di?erlerinden bu türü ay?ran.

Ayr?ca evet 3.0 Beta versiyonu ç?kt?.?imdi ki düzeyi nedir bilmiyorum ama.1.1.7 versiyon da kelime k?s?tlama da ciddi aç?klar vard?.1.1.9 da böyle bir sorun yok.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Ynt: Forum Sistemi SMF Nedir ?
« Yanıtla #3 : 22 Temmuz 2009, 02:07:33 »
Valla Seval, benim eski forum phpBB vard? serverimde, uzun bir süre ara vermi?tim.
Sonra forumu yeniden açal?m, dedin, ben de eski foruma bir bakay?m, geri açar?z diye dü?ündüm.
Veri taban?nda bir sorun ç?km??t?(türkçesinde). Sebebini bulamad?m, sonra en son sürümünü denedim, yine türkçesinde bir sorun ç?kt?.  Ben de k?zd?m ve tamam?n? sildim.

Sonra ba?l? oldu?um serverde SMF de var, bunu bir kurup deniyim, dedim. Bakt?m ki bu daha kolay?ma gitti,
haydi bu olsun, bir?ey daha ö?reniriz diye kurdum i?te. Sonra bir de ilgimi çeken, benim webhotel linux, windows de?il, SMF de bir yerde okumu?tum ara?t?r?rken, baz? özellikler linux serverde daha sorunsuz çal???yor, diye.

??te böyle oldu.

Onun için daha tam bilgiye sahip de?ilim, bilmedi?imi okuyup anlamaya çal???yorum. PHP kolay deniyor, ama ben en çok hep html ile siteler yapt?m. Benim kolay?ma geliyor nedense...
Eskiden html kodlar?n? tek tek yazarak site yap?yorduk, ama ?imdi öyle de?il ki, haz?r programlar zaman harcamam?z? önlüyor, Meslekte de kullanmad???m?za göre.....

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Ynt: Forum Sistemi SMF Nedir ?
« Yanıtla #4 : 22 Temmuz 2009, 04:17:14 »
Seninle konu?tuktan sonra bakt?m ki 1.1.10 ç?km??, onu güncelledim.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Forum Sistemi SMF Nedir ?
« Yanıtla #5 : 22 Temmuz 2009, 10:37:01 »
Valla Seval, benim eski forum phpBB vard? serverimde, uzun bir süre ara vermi?tim.
Sonra forumu yeniden açal?m, dedin, ben de eski foruma bir bakay?m, geri açar?z diye dü?ündüm.
Veri taban?nda bir sorun ç?km??t?(türkçesinde). Sebebini bulamad?m, sonra en son sürümünü denedim, yine türkçesinde bir sorun ç?kt?.  Ben de k?zd?m ve tamam?n? sildim.

Sonra ba?l? oldu?um serverde SMF de var, bunu bir kurup deniyim, dedim. Bakt?m ki bu daha kolay?ma gitti,
haydi bu olsun, bir?ey daha ö?reniriz diye kurdum i?te. Sonra bir de ilgimi çeken, benim webhotel linux, windows de?il, SMF de bir yerde okumu?tum ara?t?r?rken, baz? özellikler linux serverde daha sorunsuz çal???yor, diye.

??te böyle oldu.

Onun için daha tam bilgiye sahip de?ilim, bilmedi?imi okuyup anlamaya çal???yorum. PHP kolay deniyor, ama ben en çok hep html ile siteler yapt?m. Benim kolay?ma geliyor nedense...
Eskiden html kodlar?n? tek tek yazarak site yap?yorduk, ama ?imdi öyle de?il ki, haz?r programlar zaman harcamam?z? önlüyor, Meslekte de kullanmad???m?za göre.....

Evet.

Onca kod'a bak?nca eskiden anlamazken insanlar bunu nas?l kavr?yor diyordum.Önce tek tek elle yaz,sonra program ç?ks?n hepsini otomatik yaps?n.?nsan'?n bunlar? yazmak için harcad??? zamanlar ister istemez garibine gitmeye ba?lam?yo de?il. ((:

Ayr?ca html yazarken hangi program? kullan?yorsun ?

Html konusun da a?t? kendini insanlarda,program yazmak zor biraz.A??r? zor de?il asl?nda sadece biraz zekal gerektiriyor.Neyin nerden yap?labilece?ini tahmin edebilmek gerek :/

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal