GÜNDEME GENEL BAKI? => Kültür ve Sanat => Konuyu başlatan: Mod_seval - 04 Temmuz 2009, 22:08:18

Başlık: Puslu K?talar Atlas?-?hsan Oktay Anar
Gönderen: Mod_seval - 04 Temmuz 2009, 22:08:18
Yeniçeriler kap?y? zorlarken Uzun ?hsan Efendi hala malum konuyu dü?ünüyor, fakat i?in içinden bir türlü ç?kam?yordu...
"Rendekar do?ru mu söylüyor? Dü?ünüyorum, öyleyse var?m. Oldukça makul. Fakat bundan tam tersi bir sonuç, varolmad???m, bir dü? oldu?um sonucu da ç?kar: Dü?ünen bir adam? dü?ünüyorum. Dü?ündü?ümü bildi?im için, ben var?m. Dü?ündü?ünü bildi?im için, dü?ledi?im bu adam?n da varoldu?unu biliyorum. Böylece o da benim kadar gerçek oluyor. Bundan sonras? çok daha hüzünlü bir sonuca var?yor. Dü?ündü?ünü dü?ündü?üm bu adam?n beni dü?ledi?ini dü?lüyorum. Öylese gerçek olan biri beni dü?lüyor. O gerçek, ben ise bir dü? oluyorum."
Kap? k?r?ld???nda Uzun ?hsan Efendi kitab? kapand?. az sonra ba??na geleceklere ald?rmadan kafas?ndan ?unlar? geçirdi:
"Dünya bir dü?tür. Evet, dünya..Ah! Evet, dünya bir masald?r."
(Arka Kapak)

Köklü bir tarihlilik tavr? ile yazar, Uzun ?hsan Efendi'nin ki?ili?inde, d??dünya - zihin aras?nda kurulan ili?kideki varolu? biçimlerini sorguluyor. Hakikat, zihinde olu?an bir tasar?mdan ya da nesnelerin gerçekli?inden mi ibaretttir? Uzun ?hsan Efendi, kendinde geriye, y?llarca dünyaya s?rt çevirip zihninde yaratt??? dü?lerle yazd??? eserini, Puslu K?talar Atlas?'n? sadece okunmas? için de?il ya?anmas? dile?iyle b?rak?r.

(http://serpito.com/wp-content/uploads/puslu-kitalar-atlasi.gif)

ekitap.com
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal