GÜNDEME GENEL BAKI? > Siyaset Bölümü

"Yavru Vatan" De?il "Yavru ?ran"

(1/1)

SevaL_24:
AKP'nin Gericilik dalgas? Yavru Vatan'? esir ald?.

*Dini yat?r?mlara 14 milyon TL, e?itime 4 milyon TL,

*161 okula kar?? 182 cami,

*Bu y?l 16 cami aç?lmas? için çal??malar tam h?z sürüyor, 13 trilyon kaynak haz?r

*Camilerde “Kuran Kurslar?” aç?l?yor, Din ö?retimi tarikatlara devrediliyor,

*500 çocuk “Kuran Kursu”nda e?itim görmek için Türkiye’ye gönderildi,

*Din Dersinin "Zorunlu" olmas? yolda,

*182 camide 300 imam var, imamlar?n bir k?sm? Türkiye'den gönderiliyor ve maa??n? Türkiye ödüyor.

*Sendikalar Bakana Seccade ile Tesbih Verdi !

Baz? siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, bugün, Milli E?itim, Gençlik ve Spor Bakanl??? önünde “kuran kurslar?na” kar?? eylem yapt? ve düzenlenece?ini ileri sürdükleri kuran kurslar?n? protesto etti.
Eylemde, bir ki?i, sembolik olarak imam k?l???na girerek, seccade üzerinde, ba??nda takkesi ve elinde tespihiyle oturdu.

Eylemciler “Bilimsel e?itim demokratik yönetim” sloganlar? att?lar ve Milli E?itim, Gençlik ve Spor Bakan? Kemal Dürüst’e verilmek üzere, bakanl?k yetkililerine, tespih, takke ve seccade hediye ettiler. Eylemciler aç?klamalarda da bulundular.

Eyleme temsilcileri kat?lan parti ve örgütler ?öyle:

“KTÖS, KTOEÖS, GÜÇ-SEN, VERG?-SEN, K?br?s Pir Sultan Abdal Derne?i, ÇA?-SEN, KTAMS, Kad?n Ara?t?rmalar? Merkezi, BARAKA, BASIN-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, TÜRK-SEN, DAÜ-B?R-SEN, MEC-SEN, BASS, BES, BKP, YKP, TDP, TDP GENÇL?K”.

KAYNAK : kibrisgenctv.com - 24.07.2009

SevaL_24:
E?itim ve Din için ayr?lan bütçe pay?na,

Özellikle dikkat etmek gerek.

ßu nokta her?eyi özetlemeye yetiyor.

" Dini yat?r?mlara 14 milyon TL,E?itim ?çi yat?r?mlara 4 milyon TL "

Tabi anl?yorum onca ?mam'?n paras?n? ödemek,her kö?e ba??na dünyan?n masraf? ile cami dikmek kolay de?il. ::)

Navigasyon

[0] Mesajlar

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git