* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: "Pa?alar Sermaye'nin Neferi" Sözü Suç Say?lmad?  (Okunma sayısı 5111 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
"Pa?alar Sermaye'nin Neferi" Sözü Suç Say?lmad?
« : 27 Temmuz 2009, 11:23:27 »
"Pa?alar sermayenin neferi" sözü suç say?lmad?

Bir yaz?s?nda "Pa?alar sermayenin koruyucusu, neferi, figüran?" dedi?i için 301'nci maddeden yarg?lanan gazeteci Rahmi Y?ld?r?m hakk?ndaki beraat karar? Yarg?tay'da onand?.


ANKA

Ankara- Askerlerin sivil mahkemelerde yarg?lanmalar?n? düzenleyen yasayla ilgili siyasi ve hukuki tart??ma sürerken, Yarg?tay, "Pa?alar sermayenin koruyucusu, aktörü, neferi, figüran?" sözlerinin hakaret kapsam?na girmedi?ine karar verdi. Bir yaz?s?nda bu ifadeleri kullanan gazeteci Rahmi Y?ld?r?m hakk?nda Türk Ceza Kanunu 301'inci maddeden aç?lan davada verilen beraat karar? Yarg?tay taraf?ndan oybirli?iyle onand?.

Yarg?tay Dokuzuncu Ceza Dairesi'nin karara ba?lad??? dava dosyas?na göre gazeteci Rahmi Y?ld?r?m soL adl? dergi ile sansürsüz adl? internet sitesinde yay?mlanan "?? bilenin k?l?ç ku?anan?n" ba?l?kl? yaz?s?nda, rü?vet iddialar?na adlar? kar??an generalleri ele?tirirken, "Maa??yla yetinip üniforman?n onurunu her?eyin üstünde tutanlar? tenzih ederek, ?imdilik ?u kadar?n? söyleyeyim; 'Atatürk ilke ve ink?laplar?n?n y?lmaz savunucusu' pa?alar, asl?nda sermaye düzeninin koruyucusu, s?radan neferleri, aktörleri ve figüranlar?d?rlar" görü?üne yer verdi. Dönemin Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Orgeneral ?lker Ba?bu?'un suç duyurusu üzerine Y?ld?r?m hakk?nda TCK 301'inci maddeye göre dava aç?ld?. Ankara 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bak?lan davada Rahmi Y?ld?r?m sözlerini yineleyerek, "Pa?alar sadece sermayenin koruyucusu de?il, OYAK eliyle bizzat sermayedard?rlar" diye savunma yapt?.

Ankara 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi ise Avrupa ?nsan Mahkemesi ölçütlerine uyman?n yasal zorunluluk oldu?unu vurgulayarak Y?ld?r?m hakk?nda beraat karar? verdi. Karar?n gerekçesinde "Asker millet kültürünün yayg?n oldu?u bir toplumda ordu mensuplar?n?n tutum ve davran??lar?n? ele?tirirken san???n kullanm?? oldu?u sözcükleri sert, sars?c? ve incitici bulmamak olanakl? de?ildir. Ancak, insan haklar?na sayg?l?, ço?ulcu ve demokratik bir toplumda bu dü?üncelere tahammül gösterilmesi icab edip ifade özgürlü?ünün korumas?ndan yararland?rmak gerekir" denildi.

Mahkemenin karar?, 301 davalar?nda verilen ilk beraat olmas?yla dikkati çekerken Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? bozulmas? için karar? temyiz etti. Dosyay? inceleyen Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, tebli?namesinde beraat karar?n?n onanmas? yönünde görü? bildirdi. Beraat karar?n?n üzerinden dört y?l geçtikten sonra temyiz ba?vurusunu sonuçland?ran Yarg?tay da, "san???n üzerine at?l? suçun yasal unsurlar? itibariyle olu?mad???" gerekçesiyle, beraat karar?n?n onanmas?n? kararla?t?rd?.

Haber: Anka
27 Temmuz 2009
Kaynak:Cumhuriyet.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal