* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: ?SVEÇTEK? GÖÇMENL?K YASASINDA NE DE????KL?KLER VAR??  (Okunma sayısı 16899 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

BARBAROS

 • Ziyaretçi
SAYIN ARKADA?LAR,
BEN YILLAR ONCE ''2003'' TE ?SVEÇ'E ILTICA ETTIM,BANA GÖREDE TARAFIMA HAKSIZ B?R RED KARARI VER?LD?..HALMSTAD'DA IKAMET ETT?M BEYAZ OLARAK ÇALI?TIM VE VERG? VERD?M,YAN? B?R ÇO?UNUN DE??M?YLE ''ASALAK'' OLMADIM,SOSYALDEN GEÇ?NMED?M ?LK  6 AY HAR?Ç..
OKUDUM ?SVEÇÇE ÖGREND?M,VE ÇALI?TI?IM YER OTURUM ALMAM ?Ç?N HAKKIMDA YAZI YAZMASINA RAGMEN K? B?R ?SVEÇL? F?RMA BU SAH?B? BÖYLE B?R YAZIYI B?R ?LT?CACIYA ZOR YAZAR,BUNA RAGMEN ÇIKI? ALDIM..
??MD? ?Ç?NDE BULUNDU?UM DURUM YÜZÜNDEN MESELA PASAPORT ALAMIYORUM VE HAYATIM KISITLI TEKRAR ?LT?CA ETMEY? DÜ?ÜNÜYORUM ANCAK TANIDI?IM B?R AVUKAT YOK..(TAVS?YE EDEB?L?RSEN?Z ?Y? OLUR)
YASALARDA NE G?B? DE????KL?K OLDUGUNU MERAK ED?YORUM,B?R DE BEN ?SVEÇE ?LT?CA ETT???MDE BEKARDIM ?U AN ?SE EVL?Y?M VE A?LEMLE B?RL?KTE ?LT?CA ETMEY? DÜ?ÜNÜYORUM,FAKAT YASALARDAN B?R HABER?M,NE NASIL OLACAK B?LEM?YORUM...

VERECE??N?Z B?LG?LER ?Ç?N ??MD?DEN TE?EKKÜR EDER?M...   

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Ynt: ?SVEÇTEK? GÖÇMENL?K YASASINDA NE DE????KL?KLER VAR??
« Yanıtla #1 : 17 Temmuz 2009, 02:23:12 »

Zor bir soru soruyorsun arkada?.

?ltica konusu zor bir soru, yan?t? da o derece zor.

Özet olarak verirsek:

?sveç de di?er ülkeler gibi BM mülteciler sözle?mesine göre mülteci(ilticac?) al?r.

Bu sözle?meye göre ?sveçte mülteci olabilmek için kendi ya?ad?klar? ülkelerde örne?in a?a??daki korku ve tehditlerin tespit edilmesi gerekir:

?rk
milliyet
cinsiyet
bir sosyal grup üyesi
Çok özel durumlardan dolay? korunmaya ihtiyac? olanlar: örne?in i?kence ya da ölüm cezas?, iç siyasi silahl? çat??ma sonucu korumaya ihtiyac? olanlar(genel anlamda), ya da bir çevre felaketi sonucu ma?dur olanlar....

Tabi bu da k?sa yoldan genel bir aç?klamad?r. Hele hele bu son ekonomik kriz bu konular? da nerdeyse rafa kald?r?lmas?(öyle ya da böyle) anlam?na geliyor.

?sveç genel anlamda di?er ülkelere göre daha iyi durumda olmas?na ra?men, ?sveç de avantas? olmad??? mültecileri kabul etmekte zorlan?yor bana göre.

Örnek vermek gerekiyorsa: Son zamanlarda ?sveçe Bir ülkeden(ad? laz?m de?il) durumundan dolay? dünya kadar mülteci geldi . Bu mülteciler de sanki a?iret ?eklinde göçtüler(50 ki?i yüz ki?iler gibi). Bu gelenler de cepleri bo? gelmedi?ini gösteriyor. Gelir gelmez her yeni ülkede i? piyasas?na girebilmenin en kolay yolu olan lokantac?l?k mesle?i ile giri?tiler i?e. Hem senin deyiminle sosyaldan yard?m alarak ya?am sürdürmeye çal??t?lar(mültecilere zorunlu yard?m, diyebiliriz), hem de a?iret ?eklinde geldiklerinden dolay?, oradan i? piyasas?na girebilmenin öyle ya da böyle yollar?n? buldular. Ancak burada bir sorun i?te ?imdi ba?l?yor:

Her aileden en az be? on çocuk, geçimleri için sosyal yard?m devrede, hem de nas?l oluyor da milyon yat?r?mlarla aileden bir fert i? piyasas?na giriyor(her halde o aileden bir fert yard?m d??? ki, sosyal yard?m alm?yor ve tüm aile ad?na tek ba??na i? piyasas?na giriyor).

Sorun da burada ba?l?yor, san?yorum ki isveç makamlar? bunun fark?nda, ama ba?tan müdahele etmiyor, b?rak getirdiklerini bu ülkede piyasaya soksunlar, ben nas?l olsa onlar?n iman?n? zaman? geldi?inde gevretirimin pe?inde(yani bir yolunu bulur, onlar?n sermayelerini bu i? piyasas?nda eritirim), diyor. Yat?r?m yapanlar da ba?ka hayal pe?lerinde do?al olarak. Bu arada tabiki olan bu meslekte eskiyenlere, hem piyasa altüst oluyor, eskiler emeklerini alamaz duruma geliyor, hem de ?sveç halk? bu sayede bu rekabetten dolay? neredeyse bedava yemek yiyor.

?sveç makamlar? son günlerde öyle yasalar ç?kard?lar ki bu mesle?e, kelimenin tam anlam?yla 'tav?ana kaç, taz?ya yakala' takti?i uygulan?yor. Bakal?m bu i?ten kim karl? ç?kacak.

Bu yukar?da anlatt???m, bir örnek olsun diye yazd?m.

Yani sonuç olarak demek istedi?im, herkes mülteci olamaz ki, ama
zaman?nda Demirelin bir sözü vard?: 'Siz gidin, o ülkelerin vatanda?l???na girin, kabul etmezlerse biz Türkiye devleti olarak sizlere yard?mc? oluruz' gibilerden sözler etmi?ti. Yani, bakamad??? insan sürülerini kibarca ülkeden kovmak anlam?n? ta??may?p da neydi? Hem ülkedeki as?l kendi vatanda??na bakma olana?? aramayacaks?n, onlar? ba?ka ülkelere kovalayacaks?n, hem de siyasal görü?üne uygun olanlar? ba?ka ülkelerden kendi ülkene  mülteci olarak ithal edeceksin...

................

Daha ne yazay?m, her ülke i?ine geleni kendine al?yor, gelmeyene zorluk ç?kar?yor.

?nsan haklar? falan vallah bence çok az çal???yor, hangi ülke olursa olsun....
« Son Düzenleme: 17 Temmuz 2009, 04:22:41 Gönderen: uzumbaba »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal