* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Haz?r Cevaplar  (Okunma sayısı 2939 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Haz?r Cevaplar
« : 04 Temmuz 2009, 21:56:29 »
Sokrat ölüme mahkum edildi?inde, e?i:

- Haks?z yere öldürülüyorsun, diye a?lamaya

ba?lay?nca, Sokrat:

- Ne yani, birde hakl? yere mi öldürülseydim!

--------------------------------------

Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen ya?ay??? ve

felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir

sokakta zenginli?inden ba?ka hiçbir?eyi olmayan

kibirli bir adamla kar??la??r.

?kisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün

de?ildir...

Ma?rur zengin, hor gördü?ü filozofa: "Ben bir

serserinin önünden kenara çekilmem" der. Diyojen,

kenara çekilerek gayet sakin ?u kar??l??? verir:

- Ben çekilirim!!

--------------------------------------

Me?hur bir filozofa:

- Servet ayaklar?n?z?n alt?nda oldu?u halde neden bu

kadar fakirsiniz? diye soruldu?unda:

- Ona ula?mak için e?ilmek laz?m da ondan, demi?.

--------------------------------------

Dostlar?ndan biri, Frans?z kral? 15. Lui' ye:

- Majesteleri, ak?l vergisi almay? hiç dü?ündünüz mü?

Hiç kimse budalala?? kabul etmeyece?ine göre, herkes

böyle bir vergiyi seve seve öder. Kral, alayl? alayl?

gülerek:

- Hakikatten enteresan bir fikir, cevab?n? vermi?. Bu

bulu?unuza kar??l?k, sizi ak?l vergisinden muaf

tutuyorum.

--------------------------------------

Kulaklar?n?n büyüklü?ü ile ünlü Galile' ye

has?mlar?n?ndan biri:

- Efendim, kulaklar?n?z, bir insan için biraz büyük

de?il mi? Galile:

- Do?ru, demi?. Benim kulaklar?m bir insan için biraz

büyük ama, seninkiler de bir e??e?e göre fazla küçük

say?lmaz m??

--------------------------------------

Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon' un bir

muharebede tenkide kalk???p parma??n? harita üzerinde

gezdirerek:

- Önce ?uras?n? almal?yd?n?z, sonra buradan geçerek

ötesini zapdetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye

ba?lay?nca, Napolyon:

- Evet, Onlar parmakla al?nabilseydi dedi?in gibi

yapard?m.

--------------------------------------

Bir toplant?da bir genç M. Akif küçük dü?ürmek için:

- Afedersiniz, siz veterinermisiniz? demi?. M. Akif

hiç istifini bozmadan ?u cevab? vermi?:

- Evet, biryeriniz mi a?r?yordu?

--------------------------------------

?dam edilmek üzere olan bir mahkuma:

- Diyece?in bir ?ey var m?? diye sorduklar?nda:

- Bu bana iyi bir ders oldu!!

--------------------------------------

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanl? padi?ah? gibi

sefere ç?kaca?? yerleri gizli tutarm??. Bir sefer

haz?rl???nda, vezirlerinden biri ?srarla seferin

yap?laca?? ülkeyi sorunca, Yavuz ;

- Sen s?r saklamay? bilir misin? diye sormu?. Vezir:

- Evet hünkar?m, bilirim dedi?inde, Yavuz cevab?

yap??t?rm??:

- Bende bilirim.

--------------------------------------

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle bizans topraklar?nda

ilerlerken, ke?fe gönderdi?i askerlerden biri huzuruna

gelip tela?la:

- 300 bin ki?ilik dü?man ordusu bize do?ru yakla??yor,

der.

Alparslan hiç önemsemeyerek ?öyle der:

- Bizde onlara yakla??yoruz.

-------------------

Bir filozofa sormu?lar: ?ansa inan?rm?s?n?z?

Filozof: Evet, yoksa sevmedi?im insanlar?n ba?ar?s?n?

neyle aç?klard?m

Al?nt?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal