* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Kangal 2  (Okunma sayısı 3349 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yusuf eryigit

  • Ziyaretçi
Kangal 2
« : 15 Temmuz 2009, 00:39:49 »
Çoban köpe?ini yede?ine almis köyün dar sokaklar?nda ilerliyordu. Köpe?inin bir delilik yap?p birilerine sald?rmas?n? engellemek için çengeline s?k? s?k?ya yap??m??t?.

Köpe?in görünümü tam bir kangal köpe?ini and?r?yordu fakat bu köpek normal bir kangal?n tam dört kat? büyüklü?ünde bir at boyunda idi. Kafas? at kafas?ndan dahada büyüktü.
Çoban dar sokaklarda ilerlerken kar??lar?na normal boylu ba?ka bir kangal köpe?i ç?kt?.
Büyük köpek kar??s?nda di?erini görünce çoban?n tedbir alm?? olmas?na ra?men bir hamlede yede?inden kurtulup di?erine sald?rd?.
Di?eride ona sald?rd? fakat boyu onun yan?nda küçük kald??? için yapt??? hamle büyük köpe?in gö?sünde kald?.
Büyük köpek küçü?ün dört kat? büyüklü?ünde oldu?u için bir hamlede kafas?n? oldu?u gibi a?z?na al?p çenelerini bast?rd? ayn? andada ikiside yere yuvarland?.

?kiside yerde yat?yor ve biri kurtulmaya, di?eride öldürmeye çal???yordu.
Çoban so?uk kanl? bir ?ekilde yere e?ilip kendi köpe?inin kula??ndan tuttu fakat ikisini birbirinden ay?rma gibi bir çabas? yoktu.
Sanki orada bir seyirciydi.
Küçük kangal?n sahibi eline bir kürek al?p büyük köpe?in kafas?na alabildi?ine indirip bindiriyor ve di?er taraftanda köpe?im öldü. Köpe?imi öldürdünüz diye feryat ediyordu.
Büyük kangal?n di?leri küçük kangal?n kafatas? kemiklerine iyice batt??? için a?z?n? ay?r?p di?lerini batt??? yerden ç?karamad?.
Sonuçta nefessiz kal?p kendini b?rakt?.
Önceden ay?rmakta çaba göstermeyen çoban bir ç?rp?da köpe?in a?z?n? ikiye ay?r?p di?er köpe?in kellesini ç?kard?.
Büyük kangal hemen ölmü?tü, di?eride biraz can çeki?tirerek mevzuyu hamama çevirdi.
Yal?nayak yalpalayan bir ma?a varsa ölüme yan?k gidende o oldu.
Küçük kangal?n sahibi hâlâ köpe?imi öldürdünüz diye a?l?yordu.
Çoban ona:

-Neden a?l?yorsunuz? Bu zahmetle bak?ld???nda sizin köpe?in ayn?s? olmad???n? gösterecektir.
Kar?? da??n tepesini yoklarsan?z orada sizin köpe?in asl? der.

Ölen küçük kangal?n sahibi oldu?unu sanan adam kar?? da?a bak?p kendi öz köpe?ini tan?d?.
Ínsan?n en yak?n dostu eme?ini verdi?i yaridir derler!
Köpek olursa yaln?zl???n ?a?? feryad? insan dile gelir yalanlara merak salar!
Köpek onundu ama bir kurdu önüne katm?? tepeye yukar? koval?yordu.
Adam rahatlad? aniden bir kalp a?r?s?n? atlatm??t?.
Ferah bir sö?üt a?ac? alt?na oturup kana kana misafirperver bir akarsuya dald? yüre?inde.
Sonrada çoban bir ka?n? bulup köpe?ini yükledi, köyün d???na bir çukur kazip köpegi gömdü.

Fakat gömüldü dedi?i a?k?yd?!
Me?er sultan raslant?s? diye açl??a eren bir pencere aç?lm??t?! Köpe?i gömenden sonrada yoluna devam etti! Rahmet ü?ürken dilenenlerin ba??na dedi H?z?r!

??te bu anlat?lan öyküdende al?nacak töre yarg?lar? herkese di?in aras?nda gezen h?rslar? anlatacak.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal