* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: 180 Soru 180 Cevap  (Okunma sayısı 3276 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
180 Soru 180 Cevap
« : 04 Temmuz 2009, 21:34:27 »
Olmuyordu...Evet gene istedi?i neti yapamam??t?.180 soru olmas?na ra?men o ancak 90-100 net aras?nda yap?yordu.Baz?lar? için bu rakam çok yüksek gelebilirdi ama onun için en az 150 net yapmak gerekliydi.Ya kalan bir ayda yemeden,içmeden soru çözecekti ya da...
O zor olan? seçmek yerine gidip en kolay ve en tehlikeli yolu seçmi?ti.''EVET EN YÜKSEK NET? YAPAN ARKADA?LARINI ÖLDÜRECEKT?!!! ''Hemen Haz?rl?klara ba?lad?.Ya üniversiteyi kazanamazsam diyerek biriktirdi?i dersane paras?n? sniper silah almaya harcad???n? annesi bir duysa..?çinden gülümsedi,acaba bir sorun ç?kar m? diye dü?ündü.Ama do?ru ya o art?k 18 ya??ndayd?.?stedi?ini yapabilirdi.
?çinde nedense bir korku vard?.Dersane birincisi olan A.'n?n evinin kar??s?ndaki çat?ya ç?kt?.Kalbi filmlerdeki gibi h?zl? atm?yordu.Aksine acaba ya??yor muyum diyerek kendine çimdik att?.Mermiyi silaha yerle?tirdi ve 'BAMM'... ??te yapm??t?. ?çinde bir s?cakl?k ayn? zamanda da bir hüzün vard?,ve hüzün a??r bast?r?nca gözlerinden ya?lar damlad?.Dü?ündü, e?er ayn?s?n? ona bir ba?kas? yapsayd? ne olurdu.Annesini gözlerinin önüne getirdi ve oradan uzakla?t?.
Evet...Bu da bitti diye dü?ündü.A.'n?n ölümünden 1 ay eçmi?ti ama onu hala kimin öldürdü?ü bilinmiyordu.Ve bu da 10.'su dedi,silah?n? saklad?,ya?an kara ald?rmadan evine gitti.
Bu da 180.'ci dedi.Art?k öyle a?lamalar falan yoktu.?çini ne biraz s?cakl?k, ne de biraz da hüzün vard?.Ta? gibiydi.Ayr?ca kaç ayd?r dersaneye de gitmemi?ti.Öyle ya aylardan may?st? art?k.ÖSS'ye ne kalm??t? ki...
Yine odas?ndayd?,yine elinde o berbat s?nav karnesi duruyordu.Ama tek fark,puan?n?n baraj olan 180'in bile alt?nda olmas?yd?.Ama nas?l oldu diye dü?ündü.Halbuki neredeyse herkesi öldürdüm dedi.O anda gözü sniper'?na tak?ld?.Acaba..?
Ve yine eskisi gibi vücudunu s?cakl?k kaplad?.Ama bu sefer bildi?iniz s?cakl?klardan de?il,yak?c?,kavurucu,?zd?rap verici bir s?cakl?kt? bu.Etraf?na bakt?.Etraf?n? arkada?lar? A. ve di?erleri kaplam??t?.Ellerine bir bakt?,hepsinde benim silah?m var diye dü?ündü.A. ona yakla?t?:
Birinci soru:Bizi niye öldürdün? dedi.O çok korktu ve bulundu?u yerin cehennem oldu?unu unutarak:
Sizi ben öldürmedim,?eytan öldürdü dedi.
A. Bu cevab? beklercesine:
Yanl??, dedi ve demesiyle katilini kafas?ndan vurdu.
Bu kaç?nc? bilmiyordu.Etraf?ndaki heryerden kan f??k?r?yordu.Bir ba?ka arkada?? da ayn?s?n? yapt?ktan sonra kendisine bir bakt?,ama ben bunlar? böyle dü?ünmedim ki dedi.
Bu sonuncusu dedi di?er bir arkada??.O da katilini kafadan vurduktan sonra bakt?.O güçlü katili,'ÖLDÜRÜN BEN?' diye say?kl?yordu.A. öne ç?kt? ve:
'ALDIN MI 180 SORUNUN CEVABINI' dedi...

Al?nt?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal