* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: 2014 Kültür kenti 'UMEÅ'  (Okunma sayısı 5046 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
2014 Kültür kenti 'UMEÅ'
« : 10 Eylül 2009, 04:36:52 »
2014  Kültür Kenti 'UMEÅ'

31 y?ld?r ya?ad???m ve 3 çocu?umun do?um yeri olan 'Umeå' kenti 2014 kültür kenti olarak seçilmi?tir.
Umeå ad? türkçe okunu? ?ekli ile Ümeo olarak okunur.


Umeå kentini biraz tan?tay?m:

Umeå ?sveç'in bir kuzey kentidir. Ba?kent Stockholm'a uzakl??? 650 kilometredir. Kent bir Üniversite kentidir(ben de bu üniversitede okumu?tum, ?imdi de k?z?m okumaktad?r).Tarihini özetlersek, ?sveç'in kuzeyi genelde ormanl?k alanlar?d?r. Buralarda eskiden beri genelde Samiler ya?amaktayd?lar. Küçük küçük yerle?im alanlar? bulunmaktayd?. Umeå kenti de bu küçük yerle?im birimlerinden biriydi.
Kentin ad? 14. yüzy?l?nda ön plana ç?kmaya ba?lar. Ancak birkaç küçük ah?ap binalarla ayakta kalmaya çal??an kent 1590 y?llar?nda önemini yitirir. Kentin kaderi ?sveç Kral? Gustav II Adolf taraf?ndan 1622 y?l?nda yeniden de?i?tirilir. 1638 y?l?na gelindi?inde ah?ap evlerin say?s?nda artma olur ve kent özelli?ini 1714 y?l?na kadar ta??r. 1714-1720 y?llar?nda Rus sald?r?lar?yla birlikte yeniden yok olma tehlikesiyle kar?? kar??ya kal?r. Kent tamamen yanar. 1809 Fin-Rus sava??nda bölge k?sa bir süre Ruslar?n elinde kal?r. Umeå kenti, 1888 haziran ay?nda bu kez de büyük bir yang?nla neredeyse yok olur. 3000 nüfuslu kentin 2/3'ü evsiz kald?. Yeniden in?a edilen kentin büyük bulvarlar?n?n kenarlar?na ileride olabilecek yang?nlar?n yay?lmas?n? önleyebilmek için hu? a?açlar? dikilir. Bundan dolay? kentin ad? hu? a?açlar?n?n kenti olarak bilinmektedir(Björkarnas Stad).
 

Kente 1965 y?l?nda kurulan üniversite kentin gelece?ini temelinden de?i?tirir. ?skandinavya nüfusunu göz önünde bulundurursak Umeå nüfusunda 45 y?lda patlama olur. Bugün nüfusu 120 bin civar?ndad?r. Bu nüfusun 30 bini üniversite ö?rencisidir. Bunun yan?s?ra di?er e?itim alanlar?yla birlikte kent tam bir e?itim kentine dönü?mü?tür. Umeå Üniversitesi bugün dünyan?n sayg?n gördü?ü üniversitelerden biri konumuna gelmi?tir. Kent de bilimsel geli?melerle dünyan?n en geli?mi? kentlerden biri durumuna gelmi?tir.. Kent art?k kartlar? büyük oynamaya ba?lam??t?r. Geli?me hiç bir h?z kesmeden devam etmektedir ve ?u an ?sveç'in en h?zl? geli?en kenti durumundad?r. 2014 kültür kenti olarak seçilmesi bo?una de?ildir. Her y?l düzenlenen çe?itli kültür festivalleriyle dünyada tan?nm?? bir kültür kenti özelli?ine kavu?mu?tur.

Ba?ar?lar?lar? ile ödülleniyor ve kutlamak gerekiyor.

Bakal?m 2014 y?l?na gelene dek kentte ne gibi sürprizler s?radad?r, ?imdiden  merak etmeye ba?lad?m do?rusu. Ama çok tatl? sürprizlerle kar??la?aca??m?zdan eminim. Buna gücü, bilgisi ve becerisi vard?r bu kentin.


 Umeå hakk?nda bilgi:

Nüfus: 112 732 (2008-12-30)  
Ya? ortalamas?: 38 år  
Alan: 2 317 km2  
?irket say?s?: 12 000  
Ö?renci: 29 000  
spor yapma pisti: 160 km  
Bisiklet yolu: 180 km  
Hu? a?ac?: 3 000  
Kent olma tarihi: 1622  
  
Ortalama hava durumu:  
  
Güne?: 1782 saat/senede
Güne? do?mas? 21/6: 02.21  
Güne? batmas? 21/6: 22.59  
Ortalama s?cakl?k ocak-?ubat: -8,5?C  
Ortalama s?cakl?k haziran-a?ustos: +14,0?C  
Ya?mur almas?: 668 mm/senede

Kentte toplam dernek: 600

Kütüphane:
Kent  merkez kütüphanesi, günlük ziyaretçi 3000, y?ll?k kitap ödünç alma, kent nüfusu ki?i ba??na 11,2

En önemli Festivaller:
Kültürgecesi, Umeå internasyonal Jazzfestival, Umeå internasyonal filmfestival, Umeå Open, She's got the beat, Visfestival(halk müzikleri festivali), Samiler haftas?, MADE in Umeå, Umeå fotbolfestivali

Önde gelen Tiyatrolar:
Umeå teaterförening (Umeå tiyatro derne?i)-?sveç'in en büyük tiyatro derne?i, Norrlandsoperan(Kuzeyoperas?), Ögonblicksteatern(Anl?k tiyatro), Profilteatern(Profiltiyatro), Grotteatern(Mahzen ya da ma?ara tiyatrosu), Skuggteatern(Gölge tiyatrosu)

Müzeler:
Västerbottens museum (Vesterbotten-co?rafi bölgenin ad?d?r- müzesi-ülkenin en çok ziyaret edilen müzelerindendir). Bildmuseet(Resim müzesi- internasyonal).

Kaynak bilgiler Umeå Belediyesindendir

Üzümbaba sitesi
11 eylül 2009


« Son Düzenleme: 11 Eylül 2009, 06:12:46 Gönderen: uzumbaba »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: 2014 Kültür kenti 'UMEÅ'
« Yanıtla #1 : 11 Eylül 2009, 15:15:16 »
Çok güzel olmu?..

?sveç'deki tarihi mekanlar?n da resimlerini görmek isterim zamanla.

Oran?n tarihsel kültürünü hiç tan?m?yorum çünkü.

Tek bildiklerim ?sveç'nin kentsel yap?s?na dair bilgiler.
« Son Düzenleme: 12 Kasım 2009, 16:18:55 Gönderen: uzumbaba »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal