TOPLUM VE B?L?M => Sosyoloji => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 14:02:27

Başlık: Sosyoloji Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 14:02:27
SOSYOLOJ? NED?R?

 

 

     Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Dar anlam?yla Sosyoloji toplumun yap?s?na, toplumsal kurumlar, toplumsal ili?kiler, sosyal grup, kültür ve bu unsurlardan meydana gelen de?i?me ve geli?melerdir.

     Sosyolojinin amac?, toplumlar?n de?i?imini, geli?imini, yap?s?n? ara?t?rmak, yap?lan ara?t?rma ve aç?klamalar?n ortaya ç?kard??? bilgilere genellemeler yapmakt?r.

     Ferde ait sorunlarla ilgilenmez, pozitif bir bilimdir,toplumun bütünüyle ilgilenir, di?er bilimlerle ba?lant? içindedir.

Al?nt?.

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal