GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 04 Eylül 2009, 19:43:52

Başlık: Ar?tman ?nsan Haklar? Komisyonu'na Ba?vurdu.
Gönderen: SevaL_24 - 04 Eylül 2009, 19:43:52
Ar?tman, ?nsan Haklar? Komisyonu’na ba?vurdu

CHP'li Ar?tman, cezaevlerinde çok say?da tutuklu ve hükümlünün a??r ölümcül hastal?kl? ve ba?kalar?na muhtaç olarak ya?ad???n? belirterek Meclis ?nsan Haklar?’n? ?nceleme Komisyonu’na ba?vurdu.


CHP ?zmir Milletvekili Canan Ar?tman, cezaevlerinde çok say?da tutuklu ve hükümlünün a??r ölümcül hastal?kl? ve ba?kalar?na muhtaç olarak ya?ad???n? belirterek hasta tutuklu ve hükümlüler için Meclis ?nsan Haklar?’n? ?nceleme Komisyonu’na ba?vurdu.

Ar?tman Meclis ?nsan Haklar?’n? ?nceleme Komisyonu Ba?kan? Zafer Üskül’e bir mektup göndererek Türkiye’deki cezaevlerinde çok say?da tutuklu ve hükümlünün a??r ölümcül hastal?kl? ve ba?kalar?n?n bak?m ve yard?m?na muhtaç bir ?ekilde ya?ad???n? söyledi. Suçu ne olursa olsun insan?n a??r ölümcül hastal?k ve ba?kalar?n?n bak?m?na muhtaç sakatl?k halinde iken cezaevlerinde tutulmalar?n?n insan haklar?na ayk?r? oldu?unu ifade eden Ar?tman

“Bu durum art?k cezaland?rman?n ötesinde i?kence uygulamakt?r. Bu durumdaki pek çok mahkum ç??l?k ç??l??a mektuplarla biz vekillerden yard?m talep etmektedir.”dedi. Kendisine Antalya Yeniköy Cezaevi’nde kalan mide ve yumurtal?k kanseri Gülay Çelik ve Antalya E Tipi Kapal? Cezaevinde kalan ve yatalak olan Emrah Ali?an isimli mahkumlar taraf?ndan gönderilen mektuplar? da Komisyon Ba?kan? Üskül’e sunan Ar?tman, a??r hasta mahkumlarla ilgili komisyonun çal??ma yapmas? istedi.

Ar?tman “Bu iki olgu bile ülkemizde art?k cezaevlerinde hükümlülerin cezalar?n? çekmekten öte i?kenceye maruz kald?klar?n? göstermektedir. Cezaevlerimizdeki bu olumsuzluklar? ortadan kald?ramad???m?z takdirde korkar?m ki ülkemiz A?HM’de bu konuda cezaland?r?larak büyük bir ay?pla ciddi bir prestij kayb?na u?rayacakt?r” dedi.

. (ANKA)
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal