TOPLUM VE B?L?M => ?nanç ve toplum => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 03 Eylül 2009, 22:12:40

Başlık: Dinsel Barbarl??a bir Örnek
Gönderen: SevaL_24 - 03 Eylül 2009, 22:12:40
Bir ba?ka ülkede ya?asayd?lar, din de?i?tirmi? olmalar?yla ilgilenen olmazd?. Ama onlar ?ranl? ve din de?i?tirmek büyük bir suç. Bu suçun cezas? ise idam. ??te ölümü bekleyen iki kad?n.


?ran’da 27 ya??ndaki Meryem Rostampour ve 30 ya??ndaki Marzieh Esmaeilabad ad?ndaki iki kad?n din de?i?tirdikleri gerekçesiyle öldürülecek.

Bild gazetesinin haberine göre ?ran'da H?ristiyanl??a geçtikleri iddias?yla tutuklanan iki kad?n idama mahkum edildi.

Tahran’da bir hapishanede tutulan Meryem ve Marziah her ezan vakti k?rbaçlan?yor, a?a??lan?yor, az yemek ve su verilerek cezaland?r?l?yor...

5 Mart'ta evlerine düzenlenen bask?nda ?ncil bulununca gözalt?na al?nan bu iki kad?n?n serbest kalmas? için çok u?ra?an ?nsan haklar? savunucusu yazar Sabatina James, “Tek ki?ilik hücrede ya??yorlar ve gözü kapal? ?ekilde sorgulan?yorlar. Günde 5 kez ezan saatlerinde k?rbaçlan?yorlar. Çok az su ve yemek veriliyor.” diye isyan etti...

?nanmas? güç olsa da ?ran yasalar?nca, din de?i?tiren kad?na i?kence uygulanabiliyor.?ran Ceza Kanununa göre ?slam’dan ç?kman?n cezas? ?öyle: "Kad?n, tövbe edip pi?man oluncaya dek her gün 5 ezan vaktinde k?rbaçlan?r, itaat gösterene kadar ya?am kalitesi dü?ürülür, yiyece?i, giyece?i k?s?l?r."

.......

Yazinin devami ilgili linkten okunabilir...

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/12393650.asp?gid=229

Örnek verme nedeni konu içeri?in de sakl?'d?r.Din de?i?tirdi?i gerekçesi ile bir insan? ölüme göndermenin,bundan daha farkl? bir aç?klamas? olamazd? elbette.


Kaynak: hurriyet.com
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal