GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 16 Temmuz 2009, 23:01:15

Başlık: Tek Kelimeyle ?nsanl?k D??? !
Gönderen: SevaL_24 - 16 Temmuz 2009, 23:01:15

Duvara ba?lanan köpek, günlerce aç b?rak?l?yor ve ölüm an? sergileniyor ...

(http://img33.imageshack.us/img33/5296/19788492ss9.jpg) (http://img33.imageshack.us/i/19788492ss9.jpg/)Dünyadaki hayvan haklar? derneklerini aya?a kald?ran "vahset sanatç?s?n?n" ismi Guillermo Vargas Habacuc...

Costa Rica'l? olan sanatç?, ilkini 2007 y?l?nda yapt??? "Vah?et Sergisi" ile büyük tepki ald?. Yapt??? ?ey bir canl?y? aç b?rakarak ölümünü insanlara izletmek.

Dünya hayvan haklar? derneklerini aya?a kald?ran olay "sanat ad?na yap?lan" bir vah?et... Bu vah?etin mimar? olan sanatç? Habacuc, sergi niyetine bir köpe?in ölüm an?n? izlettiriyor.

Bunun için de bir sokak köpe?i buluyor ve bir odada duvara ba?l?yor. Köpe?i günlerce aç -susuz b?rak?yor.

Bu süre içinde insanlar gelip sergi gezer gibi köpe?in zay?flamas?n?, bir deri bir kemik kalmas?n? izliyor.

(http://img35.imageshack.us/img35/7231/n58759050227844338656im.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/n58759050227844338656im.jpg/)


Köpek açl?ktan yava? yava? can çeki?meye ba?larken, mekan? ziyaret edenler bu anlara tan?k oluyor. Köpe?e yap?lan i?kence ancak köpek öldü?ünde son buluyor. Tabii o ana denk gelen seyirciler çok ?ansl? say?l?yor. Zira serginin en "can al?c?" bölümüne tan?k olmu? oluyorlar.

Köpe?in ölümü ile birlikte sergi de sona eriyor.

Bu "insanl?k d??? sanat" hayvan haklar? derneklerinden büyük tepki görüyor. Dünya çap?nda bir protesto zinciri geni?liyor.

Köpe?i aç b?rakarak öldüren sanatç? Guillermo Vargas Habacuc ise kendini "Köpek sokakta zaten açl?ktan ölecekti" sözleri ile savunuyor.

Kaynak:M?LL?YET...

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal