* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Y?lmaz Özdil Kö?esi  (Okunma sayısı 6251 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Y?lmaz Özdil Kö?esi
« : 05 Temmuz 2009, 17:26:11 »
 3 Temmuz 2009 11:09   Düzenle   Sil

Askeri yarg? olur mu filan...

Albay’? tutuklad?lar...

"Bravo, do?ru karar."

"??te sivil yarg?."

*

Albay’? serbest b?rakt?lar...

"?üpheli karar."

"Abra kadabra..."

*

Bunlara askeri mahkeme veriyorsun be?enmiyorlar, sivil mahkeme veriyorsun gene be?enmiyorlar.

*

Ne yapaca??z yani? ?eriat hukuku mu?

*

Bak?n, askeri yarg? filan tart???l?yor ya, merak ettim, kimdir bu Askeri Yarg?tay Ba?kan?? Övünmek gibi olmas?n, benim lisem, ?zmir Atatürk Lisesi mezunu... Sonra? ?stanbul Hukuk Fakültesi mezunu... Askerli?ini yedek subay olarak yaparken, sen istersen orduda kal demi?ler, kalm??, yüzba??, yarbay derken, ?imdi Hákim Tu?general.

*

Yani, Harp Okulu bile okumam??...

*

Zaten, Deniz Kuvvetleri’ndeki bir-iki istisna hariç, hepsi böyle... Çünkü, dangozlar?n kafas? alm?yor ama, Harp Okullar?’nda hukuk fakültesi yok.

Hukukçu subay olmak istiyorsan, illa ki ve çaresiz herhangi bir üniversitemizde hukuk okumak zorundas?n.

*

Bir önceki Adalet Bakan?m?z Mehmet Ali ?ahin? ?stanbul Hukuk... Askeri Yarg?tay Ba?kan?’ndan bir sene sonra mezun olmu?... Ondan önceki Adalet Bakan?m?z Cemil Çiçek? ?stanbul Hukuk... Askeri Yarg?tay Ba?kan?’ndan bir sene önce mezun olmu?.

*

Yani, ayn? üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olduklar? gibi, hukuku ö?rendikleri ö?retim üyeleri bile ayn?.

*

Sabih Kanado?lu? ?stanbul hukuk.

*

Pekiiii...

Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüce mahkemesi, Anayasa Mahkemesi Ba?kan?? ?ktisatç?!

*

Dünyada askeri yarg?ya sahip olan tek ülke biz de?iliz... Ama, koskoca dünyada Anayasa Mahkemesi Ba?kan? hukukçu olmayan tek ülke biziz.

*

Hukukçu de?ilim ama...

Böyle matrak bi ?ey olabilir mi karde?im?

Y.Özdil

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Y?lmaz Özdil Kö?esi
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 17:26:44 »
4 Temmuz 2009 13:27   Düzenle   Sil

-Maske- 4 Temmuz

Anadolu Ajans? haber geçti... "Fla?! Fla?! Fla?!

Maske ölmedi!"

*

?yi de, kimdir

bu Maske?

*

Geçen sene... Kara vicdanl?n?n biri, yüklemi? 580 kilo bombay? bagaja, girmi? otoparka, park etmi? sinsice, defolup gitmi?... ?stihbarat böyleydi... Ama hangi otoparkta? Hangi araçta?

*

Saniyeler t?k?r t?k?r çal???yor.

Ankara faciay? bekliyordu ki...

Buldu.

"Burda" dedi.

Açt?lar...

Orda.

*

Bilmiyorum, 100 vatanda??m?z m? kurtuldu ölmekten, 300 sakat belki...

*

Ortal?k sütlimanken cesaret maskeleriyle dola?an ?arlatanlar?n, makam odas?nda masas?n?n alt?na sakland??? o tehlikeli anlarda, sahada, tehlikeyle burun burunayd? o... Ad?, Maske.

*

Maskeli balonun

sahici kahraman?.

*

K9 diyorlar onlara... Alman Kurdu san?l?yor hepsi... De?il halbuki... Irk? ve cinsi çok önemli de?il... Önemli olan, zekás?, yüre?i, karakteri... Alman Kurdu’ndan oluyor, Belçika Malinois’inden oluyor, ?ngiliz Springer’inden oluyor, Labrador ve Golden Retriver’dan, Amerikan Cocker’?ndan oluyor. Bizim Kangal’dan olmuyor! Rakipsiz bekçi, Kangal. Haf?za mükemmel, 100’ün üstünde kelime ö?reniyor. Ama burun s?f?r... Peki var m? bize ait K9? Tarsus’un Çatalburun’u umut veriyor.

*

?yi de, niye K9?

Nedir anlam??

Evrensel kelime oyunu asl?nda... ?ngilizce "canine"dan geliyor. Köpekgil yani... Okunu?u, keynayn...

Key-K, nayn-9.

*

Ankara Gölba??’nda 11 dönümlük özel merkezde e?itiliyorlar. Beceren, diploma al?yor. S?n?flar? var; bomba, narkotik, asayi?, arama kurtarma... Bir yavru, 150 testten geçiyor; zeká, cesaret, karakter, koruma güdüsü, ikna kabiliyeti, so?ukkanl?l?k filan... 8 ila 20 hafta... 2 ayl?kken testlere ba?l?yor, 2 ya??nda i?ba??, 9 ya??nda emekli... Ba?ar?s?z olan, bir hayvansevere hediye ediliyor. Boru de?il... Senede 700 köpek e?itime al?n?yor, 400 tanesinden anca 1 tanesi bomba uzman? olabiliyor. Sonra devaml? idman... Memur gibi atamas? yap?l?yor. E?itmeniyle birlikte... Çünkü hep ayn? ki?iden emir al?yor. Ba?kas?n? takm?yor. Tanesi kaba hesap 75 bin lira... E?itim maliyeti 5 bin lira civar?nda, y?ll?k masraf? 2 bin lira... Uyu?turucu bulan pati sall?yor, bomba bulan orac??a oturuyor.

*

Volkan, Konya’da çöken apartmandan bir kad?n? ç?kard?. Reks’le Nick bomba ar?yor, Sera’yla Dudy narkoti?e bak?yor ?zmir’de... Has Sivas’ta, Marko Tunceli’de, Apaçi ?zmit’te, Öncü Bursa’da, Pars Esenbo?a’da, Çakal desen, ba?ka yere tayin edilmediyse Atatürk Havaliman?’ndayd? en son... Bety, ?ila, Cango, Kim, Beny, Deisy, Chopen, Kuku, Jake, Pia, Pa?a, Silas, Arman, Cina, Çarli, gümrük kap?lar?nda... En k?demlisi Cango, Habur’da... Türkiye’de ele geçirilen uyu?turucunun yüzde 15’ini onlar enseliyor... Rekor Jake’de, Mersin’de 402 kilo eroin, 80 bin hap yakalad?.

*

Anlat?yorum ki, tan?y?n...

Hayvan de?il onlar.

Kahraman.

*

Buras? dandik bir ülke olmasayd?, tan?rd?n?z çünkü... Pop y?ld?z? gibi posterleri olurdu, ti?örtlerini giyerdik, isimlerine ?ark?lar yaz?l?rd?, ?ehirler birbiriyle yar???rd? buraya gelsin diye, ö?retmenler çocuklar?m?z? götürürdü e?itim ald?klar? yerlere, severlerdi birbirlerini, heykelini dikerdik, ?ngiltere’de diktiler mesela, emekli olurken törenler yapard?k.

*

Gerçi diyeceksiniz ki, insan kahramanlar?m?z?n k?ymetini bile bilmiyoruz, köpek kahramanlar?m?z?n k?ymetini mi bilece?iz? Hakl?s?n?z... Zaten böyle dü?ündü?ümüz için, onlar burunlar?yla hayatlar?m?z? kurtar?rken, bizim burnumuz boktan kurtulmuyor bir türlü.

*

Ve, zaten böyle dü?ündü?ümüz için, minibüsün arkas?nda unuttular onlar?, klimay? da çal??t?rmad?lar, havas?zl?ktan, s?caktan, kalp krizi geçirerek öldü 5 tanesi... Öldü.

*

Ne yapt?lar sonra biliyor musunuz? B?rak?n kahramanlara yak???r töreni möreni, topra?a bile vermediler... Bu becerikli kahramanlar?, nas?l bir beceriksizlik sonucu öldürdükleri ortaya ç?kmas?n diye, silinsinler, unutulsunlar diye, yakt?lar onlar?... Yok ettiler!

*

Anadolu Ajans?’n?n Cem Garipo?lu’nu yakalam??ças?na fla? fla? fla? diye geçti?i haber i?te bu: "Emniyet yetkilileri medyay? yalanlad?, öldü denilen Maske ölmedi..."

*

Maske’yi öldürmeyi

ba?aramam??lar...

Aferin.

*

Peki ölenler hangileri?

Deisy mi, ?ila m?, Beny mi?

Onlar önemli de?il nas?l olsa...

Tan?nm?yorlar, yak gitsin.

Y.Özdil

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Y?lmaz Özdil Kö?esi
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2009, 17:27:25 »
Belge çiçek açm?? yaz m? gelecek AKP bu sevdadan vaz m? geçecek...

Alparslan Türke?

Rag?p Gümü?pala

Faruk Gürler

Tahsin ?ahinkaya

Çevik Bir

Sert t?n?l?, ha?in isimler...

*

Yanda? medyan?n pi?irmeye çal??t??? a?a su katmak istemem ama, "Dursun Çiçek" diye darbeci olur mu karde?im?

*

Radyodan bi anons mesela...

"Dikkat! Dikkat! Dikkat! Muhterem vatanda?lar, demokrasimizin içine dü?tü?ü buhran ve son müessif hadiseler dolay?s?yla, Türk Silahl? Kuvvetleri memleketin idaresini eline alm??t?r!"

*

- Kim bunu okuyan?

- Dursun Çiçek.

- Bi tane de türkü okusun o zaman...

*

Ha isim sahteyse oras?n? bilemem.

*

?aka bir yana...

Askeri Savc?l?k, "Bu belge sahte" dedi ve "Bu sahte belgeyi haz?rlayan karanl?k ellerin bulunmas? için" dosyay? sivil savc?l??a gönderdi. Üstünü örtmedi yani... Aksine, polis sende, M?T sende, savc? sende, Adli T?p sende...

"Bul" dedi.

*

"?ddia sahibi, iddias?n? ispatla mükelleftir" diyen bizzat bizim Ba?bakan'?n kendisi de?il mi? "?ddias?n? ispat edemeyen namerttir, namerrrrt" diye ba??ran?

*

Bulun arkada?...

Olmad?, ulemaya sorun.

NOT:

Ulema dedim akl?ma geldi... Mustafa Kemal'in kurdu?u Meclisimiz, Onur Ödülü'nü, AKP'nin aday? Profesör Kemal Karpat'a verdi... Bülent Karpat de?il, Kemal Karpat... Peki, kimdir Kemal Karpat? Bi cümlesini vereyim, tan???n: "Cumhuriyet'in temelini Sultan Abdülhamid Han att?."

y?lmaz özdil

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Y?lmaz Özdil Kö?esi
« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2009, 17:27:54 »
 5 Temmuz 2009 13:26   Düzenle   Sil

-Çapk?n- 5 Temmuz

?zmir’in Bizans konsolosuyuz ya...

Haliyle herkes soruyor:

?zmir’den ?stanbul’a gelen Emniyet

Müdürü Hüseyin Çapk?n nas?l biri?

*

Uzuuun uzun anlatay?m...

*

?stanbul’un en güzel yerlerinde polisevleri olmas?na ra?men, k?ç?m?zda don yokken Avrupa’dan 4 milyon alt?n borç al?narak yapt?r?lan, padi?ahlar?n saray?, jet sosyetenin mekán?, ?atafat?n adresi, lüksün mabedi, Bo?az’a s?f?r, Ç?ra?an’da veda partisi verdi... Özel olarak ???kland?r?lan bahçeye 250 ki?ilik masalar kurdurdu, konuklar? Frans?z mutfa?? a??rl?kl? zengin mönüleri götürürken, keman-kanun-tambur incesaz heyeti e?li?inde, davul-zurnayla halay çekti, san?rs?n Nebraska Emniyet Müdürü’dür, davulcuya TL yerine, 50 ABD Dolar? takt?... Berdan Mardini, Selami ?ahin ve Ahmet Selçuk ?lkan’?n sahne ald??? gecede, ?ark?c?larla birlikte "Le han?m le han?m heeyyy, sormirsan heç hal?m heeyyy" türküsünü söyledi, duygulu anlar ya?and?. Gözler, kankas? valiyi arad?... Terziler Odas?’n?n bile kokteylini ?skalamayan vali, herhalde bas?na madara olaca??n? anlad? ki, gelmedi... Gelseydi, "Lorke lorke"yi onun söylemesi bekleniyordu. ?a??rt?c? bi ?ekilde garsonlar?n üstüne gaz bombas? at?lmayan gece, plaket takdimiyle son buldu. Maa? 3 bin 500 lira... Böyle bir geceyi sen yapmaya kalksan, faturas? 350 bin lira... Dolay?s?yla, merak uyand?rd?, TBMM’de soru önergesi oldu.

*

Hüseyin Çapk?n bu de?ildir.

Y?lmaz ÖZD?L

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Y?lmaz Özdil Kö?esi
« Yanıtla #4 : 05 Temmuz 2009, 17:28:33 »
Maske

?yi de, kimdir

bu Maske?

*

Geçen sene... Kara vicdanl?n?n biri, yüklemi? 580 kilo bombay? bagaja, girmi? otoparka, park etmi? sinsice, defolup gitmi?... ?stihbarat böyleydi... Ama hangi otoparkta? Hangi araçta?

*

Saniyeler t?k?r t?k?r çal???yor.

Ankara faciay? bekliyordu ki...

Buldu.

"Burda" dedi.

Açt?lar...

Orda.

*

Bilmiyorum, 100 vatanda??m?z m? kurtuldu ölmekten, 300 sakat belki...

*

Ortal?k sütlimanken cesaret maskeleriyle dola?an ?arlatanlar?n, makam odas?nda masas?n?n alt?na sakland??? o tehlikeli anlarda, sahada, tehlikeyle burun burunayd? o... Ad?, Maske.

*

Maskeli balonun

sahici kahraman?.

*

K9 diyorlar onlara... Alman Kurdu san?l?yor hepsi... De?il halbuki... Irk? ve cinsi çok önemli de?il... Önemli olan, zekás?, yüre?i, karakteri... Alman Kurdu'ndan oluyor, Belçika Malinois'inden oluyor, ?ngiliz Springer'inden oluyor, Labrador ve Golden Retriver'dan, Amerikan Cocker'?ndan oluyor. Bizim Kangal'dan olmuyor! Rakipsiz bekçi, Kangal. Haf?za mükemmel, 100'ün üstünde kelime ö?reniyor. Ama burun s?f?r... Peki var m? bize ait K9? Tarsus'un Çatalburun'u umut veriyor.

*

?yi de, niye K9?

Nedir anlam??

Evrensel kelime oyunu asl?nda... ?ngilizce "canine"dan geliyor. Köpekgil yani... Okunu?u, keynayn...

Key-K, nayn-9.

*

Ankara Gölba??'nda 11 dönümlük özel merkezde e?itiliyorlar. Beceren, diploma al?yor. S?n?flar? var; bomba, narkotik, asayi?, arama kurtarma... Bir yavru, 150 testten geçiyor; zeká, cesaret, karakter, koruma güdüsü, ikna kabiliyeti, so?ukkanl?l?k filan... 8 ila 20 hafta... 2 ayl?kken testlere ba?l?yor, 2 ya??nda i?ba??, 9 ya??nda emekli... Ba?ar?s?z olan, bir hayvansevere hediye ediliyor. Boru de?il... Senede 700 köpek e?itime al?n?yor, 400 tanesinden anca 1 tanesi bomba uzman? olabiliyor. Sonra devaml? idman... Memur gibi atamas? yap?l?yor. E?itmeniyle birlikte... Çünkü hep ayn? ki?iden emir al?yor. Ba?kas?n? takm?yor. Tanesi kaba hesap 75 bin lira... E?itim maliyeti 5 bin lira civar?nda, y?ll?k masraf? 2 bin lira... Uyu?turucu bulan pati sall?yor, bomba bulan orac??a oturuyor.

*

Volkan, Konya'da çöken apartmandan bir kad?n? ç?kard?. Reks'le Nick bomba ar?yor, Sera'yla Dudy narkoti?e bak?yor ?zmir'de... Has Sivas'ta, Marko Tunceli'de, Apaçi ?zmit'te, Öncü Bursa'da, Pars Esenbo?a'da, Çakal desen, ba?ka yere tayin edilmediyse Atatürk Havaliman?'ndayd? en son... Bety, ?ila, Cango, Kim, Beny, Deisy, Chopen, Kuku, Jake, Pia, Pa?a, Silas, Arman, Cina, Çarli, gümrük kap?lar?nda... En k?demlisi Cango, Habur'da... Türkiye'de ele geçirilen uyu?turucunun yüzde 15'ini onlar enseliyor... Rekor Jake'de, Mersin'de 402 kilo eroin, 80 bin hap yakalad?.

*

Anlat?yorum ki, tan?y?n...

Hayvan de?il onlar.

Kahraman.

*

Buras? dandik bir ülke olmasayd?, tan?rd?n?z çünkü... Pop y?ld?z? gibi posterleri olurdu, ti?örtlerini giyerdik, isimlerine ?ark?lar yaz?l?rd?, ?ehirler birbiriyle yar???rd? buraya gelsin diye, ö?retmenler çocuklar?m?z? götürürdü e?itim ald?klar? yerlere, severlerdi birbirlerini, heykelini dikerdik, ?ngiltere'de diktiler mesela, emekli olurken törenler yapard?k.

*

Gerçi diyeceksiniz ki, insan kahramanlar?m?z?n k?ymetini bile bilmiyoruz, köpek kahramanlar?m?z?n k?ymetini mi bilece?iz? Hakl?s?n?z... Zaten böyle dü?ündü?ümüz için, onlar burunlar?yla hayatlar?m?z? kurtar?rken, bizim burnumuz boktan kurtulmuyor bir türlü.

*

Ve, zaten böyle dü?ündü?ümüz için, minibüsün arkas?nda unuttular onlar?, klimay? da çal??t?rmad?lar, havas?zl?ktan, s?caktan, kalp krizi geçirerek öldü 5 tanesi... Öldü.

*

Ne yapt?lar sonra biliyor musunuz? B?rak?n kahramanlara yak???r töreni möreni, topra?a bile vermediler... Bu becerikli kahramanlar?, nas?l bir beceriksizlik sonucu öldürdükleri ortaya ç?kmas?n diye, silinsinler, unutulsunlar diye, yakt?lar onlar?... Yok ettiler!

*

Anadolu Ajans?'n?n Cem Garipo?lu'nu yakalam??ças?na fla? fla? fla? diye geçti?i haber i?te bu: "Emniyet yetkilileri medyay? yalanlad?, öldü denilen Maske ölmedi..."

*

Maske'yi öldürmeyi

ba?aramam??lar...

Aferin.

*

Peki ölenler hangileri?

Deisy mi, ?ila m?, Beny mi?

Onlar önemli de?il nas?l olsa...

Tan?nm?yorlar, yak gitsin.

04 Temmuz 2009

Y?lmaz ÖZD?L

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal