* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Dünden Bugüne Ba?bakanlar?m?z  (Okunma sayısı 6653 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Dünden Bugüne Ba?bakanlar?m?z
« : 21 Ağustos 2009, 22:19:06 »
Ba?bakanlar   MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Atatürk Ara?t?rma Merkezi

www.atam.gov.tr    
Dönem
I. ?CRA VEK?LLER? HEYET?    -   FEVZ? PA?A (ÇAKMAK)

?STANBUL - 1876, Ali S?rr? - Harp Akademisi - Frans?zca, Almanca, ?ngilizce - Askerlik - Harbiye Naz?r? - I inci Dönem Kozan, 2(?stifa: 1.11.1924), 8 inci Dönem ?stanbul Milletvekili - Müdafaai Milliye Vekili, ?cra Vekilleri Heyeti Reisi, Erkân? Harbiye Umumiye Vekili - Evli, 1 Çocuk. Ölümü: 10.4.1950    
Dönem
III. ?CRA VEK?LLER? HEYET?    -
II. ?CRA VEK?LLER? HEYET?    -   HÜSEY?N RAUF BEY (ORBAY)

?STANBUL - 1881, Mehmet Muzaffer - Deniz Harp Okulu - ?ngilizce, Frans?zca - Askerlik- Bahriye Naz?r?, Bahriye Miralay? - Os. M. M. 4 üncü Dönem Sivas, Temsil Heyeti Azas? - I inci Dönem Sivas, II nci Dönem ?stanbul, VI nc? Dönem Kastamonu Milletvekili (Londra Sefiri olmas? nedeni ile istifa: 16.3.1942) - TBMM Ba?kanvekili - Naf?a Vekili, ?cra Vekilleri Heyeti Reisi - Bekâr. Ölümü: 1967    
Dönem
IV. ?CRA VEK?LLER? HEYET?    -   AL? FETH? BEY (OKYAR)

P?RLEPE - 1881, ?smail - Harp Akademisi - Frans?zca, ?ngilizce - Askerlik ve Diplomasi - Londra Büyükelçisi - Dahiliye Naz?r? Esbak? - Os. M.M. 2 nci Dönem Manast?r, 3 üncü Dönem ?stanbul - I ve II nci Dönem ?stanbul, III üncü Dönem (Ara Seçim) Gümü?hane, V, VI, VII nci Dönem Bolu Milletvekili - TBMM Ba?kan? - Dahiliye Vekili, ?cra Vekilleri Heyeti Reisi, Müdafaai Milliye, Adalet Vekili, Ba?bakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü : 7.5.1943    
Dönem
V. ?CRA VEK?LLER? HEYET?    -
03.HÜKÜMET    -   ?SMET PA?A (?NÖNÜ)

?ZM?R - 1884, Mehmet Re?it - Harp Akademisi - Almanca, Frans?zca ve ?ngilizce - Askerlik - Erkân? Harp - I inci Dönem Edirne, II, III, IV, V, IX, X, XI, 1, 2, 3, üncü Dönem Malatya (?stifa: 20.11.1972) VI, VII, VIII inci Dönem Ankara Milletvekili - K. M. Cumhuriyet Halk Parsiti Tem. (6.1.1961-15.10.1961) - C.S. Tabii Üyesi (20.11.1972- 25.12.1973) - CHP Genel Ba?kan? - Muvakkat ?cra Encümeni, Erkân? Harbiyei Umumiye Vekili, Hariciye Vekili, Ba?bakan, Reisicumhur - Evli, 3 Çocuk. Ölümü: 25.12.1973    
Dönem
01.HÜKÜMET    -
02.HÜKÜMET    -
04.HÜKÜMET    -
05.HÜKÜMET    -
06.HÜKÜMET    -
07.HÜKÜMET    -
08.HÜKÜMET    -
26.HÜKÜMET    -
27.HÜKÜMET    -
28.HÜKÜMET    -


   MAHMUT CELAL BAYAR

GEML?K - 1884, Abdullah Fehmi - Özel - Frans?zca -Bankac?l?k -?zmir ?ttihad? Terakki Katibi Mesulü - OS.M.M. 4 üncü Dönem Saruhan - I inci Dönem Saruhan, II, III, IV, V ve VII inci Dönem ?zmir, VIII, IX, X, XI inci Dönem ?stanbul Milletvekili - ?ktisat, Mübadele, ?mar ve ?skan Bakan?, BA?bakan, Cumhurba?kan? - Evli, 3 Çocuk. Ölümü : 22.8.1986..    
Dönem
09.HÜKÜMET    -
10.HÜKÜMET    -   REF?K SAYDAM

?STANBUL - 1881, Ahmet - Askeri T?bbiye - Almanca, Frans?zca - Emrazi Dahiliye- Darülfünun T?p Fakültesi Müderrisi - I inci Dönem Bayaz?t, II, III, IV, V, VI nc? Dönem ?stanbul Milletvekili - S?hhiye Muavenet ?çtimaiye, S?hhiye, S?hhat ve ?çtimai Muavenet, Dahiliye Vekili, Ba?bakan - Bekâr. Ölümü : 7.7.1942    
Dönem
11.HÜKÜMET    -
12.HÜKÜMET    -   AHMET F?KR? TÜZER

?UMNU - 1878, ?smail - T?bbiye - Frans?zca - Doktor, Kuleli As. Lisesi Ö?retmeni, S?hhiye Vekaleti Müste?ar? - III, IV, V, VI nc? Dönem Erzurum Milletvekili - Dahiliye Vekili - Bekar. Ölümü:16.8.1942    
Dönem
12.HÜKÜMET    -   ?ÜKRÜ SARAÇO?LU

ÖDEM?? - 1887, Mehmet Tevfik - Mülkiye ve Cenevre Darülfünunu Siyasi ve Ekonomi ?b. - Frans?zca - Hukuk ve ?ktisat - Çiftçi - Os. M. M. 4 üncü Dönem ?zmir - II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem ?zmir Milletvekili - E?itim, Maliye, Adalet ve D??i?leri Bakan?, Ba?bakan - TBMM Ba?kan? - Evli, 3 Çocuk. Ölümü:27.12.1953    
Dönem
13.HÜKÜMET    -
14.HÜKÜMET    -   MEHMET RECEP PEKER

?STANBUL - 1889, Mustafa - Harp Akademisi - Frans?zca, Almanca - Askerlik, ?dare - Erkan? Harbiye Binba??, Erkan? Harbiye D. 2. ?b. Müd., B. M. M. Ba?katibi - II, III, IV, V, VI ve VII nci Dönem Kütahya, VIII inci Dönem ?stanbul Milletvekili - ?çi?leri, Savunma, Bay?nd?rl?k Bakan?, Ba?bakan - Evli, 5 Çocuk. Ölümü:2.4.1950    
Dönem
15.HÜKÜMET    -

http://www.basbakanlik.gov.tr/basbakanlar/index_dosyalar/basbakanlik.124053.jpg

   HASAN SAKA

TRABZON - 1886, Yunus - Mülkiye, Paris Ulumu Siyasiye - Frans?zca - Ekonomi ve Maliye - Varidat Memuru, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fak. Prof. - Os. M. M. 4 üncü Dönem Trabzon - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX uncu Dönem Trabzon Milletvekili - TBMM Ba?kanvekili - Maliye, ?ktisat, Ticaret ve D??i?leri Bakan?, Ba?bakan - Evli, 3 Çocuk. Ölümü:29.7.1960    
Dönem
16.HÜKÜMET    -
17.HÜKÜMET    -   ?EMSETT?N GÜNALTAY

KEMAL?YE - 1883, ETEM - YÜKSEK Ö?RETMEN OKULU VE LOZAN ÜN?. ?HT?SAS - FRANSIZCA, ARAPÇA, FARSÇA - E??T?M VE ?DARE, ORD. PORF. DR., EDEB?YAT FAKÜLTES? Ö?RET?M ÜYES?, ?STANBULBELED?YE B?K.V. - OS.M.M 3 ÜNCÜ DÖNEM ERTU?RUL - II (ARA SEÇ?M), III, IV, V, VI VE VII ?NC? DÖNEM S?VAS, IX UNCU DÖNEM ERZURUM M?LLETVEK?L? - TBMM BA?KANVEK?L? - K.M. CUMHUR?YET HALK PART?S?? TEM. (6.1.1961 - 15.10.1961) - C.S. ?STANBUL ÜYES? (MECL?SE KATILMADAN VEFAT ETM??T?R) - BA?BAKAN - EVL?, 2 ÇOCUK.    
Dönem
18.HÜKÜMET    -   ADNAN MENDERES

AYDIN - 1899, Etem - Hukuk - ?ngilizce - Çiftçi - IV, V, VI Ve VII ?nci Dönem Ayd?n, VIII ?nci Dönem Kütahya, IX, X Ve XI ?nci Dönem ?stanbul Milletvekili - Ba?bakan - Evli, 3 Çoçuk    
Dönem
19.HÜKÜMET    -
20.HÜKÜMET    -
21.HÜKÜMET    -
22.HÜKÜMET    -
23.HÜKÜMET    -   CEMAL GÜRSEL

ERZURUM - 1895, AB?D?N - HARP OKULU, HARP AKADEM?S? - FRANSIZCA - ASKERL?K - 3. ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLER? KOMUTANI - M?LL? B?RL?K KOM?TES? ÜYES? VE BA?KANI (27.5.1960-25.10.1961) - CUMHUR?YET SENATOSU TAB?? ÜYES? (25.10.1961-26.10.1961), (28.3.1966-14.9.1966) - DEVLET BA?KANI, BA?BAKAN VE M?LL? MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBA?KANI - EVL?, 1 ÇOCUK.    
Dönem
24.HÜKÜMET    -
25.HÜKÜMET    

http://www.basbakanlik.gov.tr/basbakanlar/index_dosyalar/basbakanlik.123485.jpg

   SUAD HAYR? ÜRGÜPLÜ

?AM - 1903, MUSTAFA HAYR? - ?STANBUL ÜN?. HUKUK FAK. - FRANSIZCA, ?NG?L?ZCE, ALMANCA - HUKUK, D?PLOMAS? - ?STANBUL ASL?YE T?CARET MAHKEMES? HAK?M?, BONN, LONDRA, WASH?NTON, MADR?D BÜÜYÜKELÇ?S? - VI, VII, IX UNCU DÖNEM (?ST?FA: 30.100.1952) KAYSER? M?LLETVEK?L? - C. KAYER? ÜYES? (15.10.1961-7.6.1966), CUMHURBA?KANINCA SEÇ?LEN ÜYE (7.6.1966-5.6.1972) - CUMHUR?YET SENATOSU BA?KANI - GÜMRÜK VE ?NH?SARLAR VEK?L?, BA?BAKAN - EVL?, 1 ÇOCUK.    
Dönem
29.HÜKÜMET       SÜLEYMAN DEM?REL

ISPARTA - 1924, Yahya - ?TÜ ?n?aat Fakültesi - ?ngilizce - ?n?aat Yüksek Mühendisi - DS? Genel Müdürü - II, III, IV, V, XVIII ve XIX uncu Dönem Isparta Milletvekili (16.5.1993 Tarihinde Cumhurba?kan? Seçilmi? Oldu?undan Milletvekilli?i Sona ermi?tir) - Adalet Partisi ve Do?ru Yol Partisi Genel Ba?kan? - D??ar?dan Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yrd., Ba?bakan, Cumhurba?kan?. Evli..    
Dönem
30.HÜKÜMET    -
31.HÜKÜMET    -
32.HÜKÜMET    -
39.HÜKÜMET    -
41.HÜKÜMET    -
43.HÜKÜMET    -
49.HÜKÜMET    -   N?HAT ER?M

KANDIRA - 1912, Raif - ?stanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni. Hukuk Fak. Doktora - Frans?zca, ?ngilizce - Anayasa ve Devletler Hukuku, Prof.Dr. - Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletleraras? Hukuk Profesörü, D??i?leri Hukuk Mü?aviri, Avrupa ?nsan Haklar? Komitesi Üyesi - VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (?stifa:10.10.1971) - C. S. Cumhurba?kan?nca Seçilen Üye (14.10.1971-14.10.1977) - Bay?nd?rl?k, Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s?, Ba?bakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü:19.7.1980    
Dönem
33.HÜKÜMET    

http://www.basbakanlik.gov.tr/basbakanlar/index_dosyalar/basbakanlik.124678.jpg

   FER?T MELEN

VAN - 1906, Mahmut Mithat - Ankara Siyasal Bilgiler Okulu - Fransz?ca - Maliye - Gelirler Genel Müdürü - IX, XI ve XVII nci Dönem Van Milletvekili - K.M. Van ?li Temsilcisi (6.1.1961-.25.10.1961) - C.S. Van Üyesi (7.6.1964-14.10.1979), Cumhurba?kan?nca Seçilen Üye (12.7.1980-12.9.1980) -Maliye, Milli Savunma Bakan?, Ba?bakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü:3.9.1988    
Dönem
34.HÜKÜMET       N?HAT ER?M

KANDIRA - 1912, Raif - ?stanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni. Hukuk Fak. Doktora - Frans?zca, ?ngilizce - Anayasa ve Devletler Hukuku, Prof.Dr. - Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletleraras? Hukuk Profesörü, D??i?leri Hukuk Mü?aviri, Avrupa ?nsan Haklar? Komitesi Üyesi - VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (?stifa:10.10.1971) - C. S. Cumhurba?kan?nca Seçilen Üye (14.10.1971-14.10.1977) - Bay?nd?rl?k, Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s?, Ba?bakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü:19.7.1980    
Dönem
34.HÜKÜMET       MEHMET NA?M TALU

?STANBUL - 1919, Mehmet Nizamettin - ?stanbul Üni. ?ktisat Fakültesi - ?ngilizce - Ekonomi, Maliye, Bankac?l?k - Merkez Bankas? Ba?kan? - C.S. Cumhurba?kan?nca Seçilen Üye (3.7.1972-?stifa:7.7.1976) - Ticaret Bakan?, Ba?bakan - Evli, 2 Çocuk.    
Dönem
36.HÜKÜMET       MUSTAFA BÜLENT ECEV?T

?STANBUL - 1925, Fahrettin, Nazl? - Robert Kolej - ?ngilizce - Gazetecilik - Gazeteci - XI, I inci Dönem Ankara, II, III, IV, V, XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Temsilciler Meclisi Üyesi - Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Ba?kan?, Demokratik Sol Parti Genel Ba?kan? - Çal??ma Eski Bakan? ve Eski Ba?bakan- Evli.    
Dönem
37.HÜKÜMET    -
40.HÜKÜMET    -
42.HÜKÜMET    -
56.HÜKÜMET    -
57.HÜKÜMET    

http://www.basbakanlik.gov.tr/basbakanlar/index_dosyalar/basbakanlik.124802.jpg
   SAD? IRMAK

SEYD??EH?R - 1904, Sabri - ?stanbul Üni. Hukuk Fak., Berlin T?p Fak. - Almanca, Frans?zca - Fizyoloji, Ord. Prof. Dr. - ?stanbul ve Münih Üni. Ord. Prof. Dr., Fizyoloji Kürsüsü ve Atatürk Enstitüsü Ba?kan? - VII, VIII inci Dönem Konya Milletvekili - C. S. Cumhurba?kan?nca Seçilen Üye (8.6.1974-8.6.1980) - Dan??ma Meclisi Konya Üyesi (15.10.1981-6.12.1983) - Dan??ma Meclisi Ba?kan? - Çal??ma Bakan?, Ba?bakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü:11.11.1990    
Dönem
38.HÜKÜMET       BÜLENT ULUSU

ÜSKÜDAR - 1923, MEHMET SAL?H - DEN?Z HARP OK., DEN?Z HARP AKADEM?S? - ?NG?L?ZCE, ?TALYANCA - ASKERL?K - ORAM?RAL, DEN?Z KUVVETLER? KOMUTANI - XVII ?NC? DÖNEM ?STANBUL M?LLETVEK?L? - DI?ARIDAN BA?BAKAN - EVL?, 1 ÇOCUK.    
Dönem
44.HÜKÜMET       TURGUT ÖZAL

MALATYA - 1927, Mehmet - ?TÜ - ?ngilizce - Elektrik Yük.Müh., Ekonomi, Yönetici - DPT ve Ba?bakanl?k Müste?ar?, Dünya Bankas? Mü?avirli?i, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Ba?kan? - XVII ve XVIII inci Dönem ?stanbul Milletvekili (31.10.1989 tarihinde Cumhurba?kan? seçilmi? oldu?undan Milletvekilli?i sona ermi?tir.) - D??ar?dan Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s?, Ba?bakan - Cumhurba?kan? - Evli, 3 Çocuk. Ölümü:17.4.1993    
Dönem
45.HÜKÜMET    
46.HÜKÜMET       YILDIRIM AKBULUT

ERZ?NCAN - 1935, Ömer - ?stanbulL Üni. Hukuk Fakültesi - Hukuk - Serbest Avukat - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Erzincan Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Ba?kan? - TBMM Ba?kanvekili, Ba?kan? - ?çi?leri Bakan?, Ba?bakan - Evli, 3 Çocuk.    
Dönem
47.HÜKÜMET       AHMET MESUT YILMAZ

?STANBUL - 1947, Hasan, Güzide - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi - Almanca, ?ngilizce - Ekonomi ve Maliye - Özel Sektör Yöneticisi, Sanayici - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Rize Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Ba?kan? Devlet, Kültür ve Turizm, D??i?leri Eski Bakan?, Ba?bakan - Evli, 2 Çocuk.    
Dönem
48.HÜKÜMET    -
53.HÜKÜMET    -
55.HÜKÜMET    


   TANSU Ç?LLER

?STANBUL-1946, Necati, Muazzez - Robert College, Bo?aziçi Üniv., University of New Hampshire Master, University of Connecticut Doktora, Yale Üniv. Post Doktora - ?ngilizce, Almanca - Ekonomi Prof.Dr., Ö?retim Üyesi - Bo?aziçi Üniv. Ekonomi Profesörü ve Bölüm Ba?kan?, Dünya Bankas?, Sanayi ve Ticaret Odas? Kurumu Ekonomi Dan??man? - XIX, XX nci Dönem ?stanbul Milletvekili - Devlet, D??i?leri Eski Bakan? ve Ba?bakan Eski Yard?mc?s?, Eski Ba?bakan - Do?ru Yol Partisi Genel Ba?kan? - Evli, 2 Çocuk.    
Dönem
50.HÜKÜMET    -
51.HÜKÜMET    -
52.HÜKÜMET    


   NECMETT?N ERBAKAN

S?NOP - 1926, Mehmet Sabri - ?TÜ Makine Fakültesi, Almanya Aachen Technische Hochschule Doktora - Almanca, ?ngilizce - Makine Yük. Müh., Prof.Dr. - ?TÜ Ö?retim Üyesi, Türkiye Odalar Birli?i Ba?kan? - III, IV, V ve XIX uncu Dönem Konya Milletvekili? - Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi , Refah Partisi Genel Ba?kan? - Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yrd. - Evli, 3 Çocuk.    
Dönem
54.HÜKÜMET    


   ABDULLAH GÜL

KAYSER? - 1950, Ahmet Hamdi - ?stanbul Üni. ?ktisat Fakültesi - ?ngilizce, Arapça - ?ktisat Doç. Dr. - ?slam Kalk?nma Bankas? ?ktisat Uzman? - XIX uncu Dönem Kayseri Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.    
Dönem
58.HÜKÜMET    


   RECEP TAYY?P ERDO?AN

?STANBUL - 1954, Ahmet - Tenzile - Marmara Üniversitesi ?ktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi - ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? - Adalet ve Kalk?nma Partisi Genel Ba?kan? - Ba?bakan - Evli, 4 Çocuk.    
Dönem
59.HÜKÜMET    -
60.HÜKÜMET

Kaynak: http://www.basbakanlik.gov.tr/basbakanlar/index.htm

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal