E?LENCE MERKEZ? => Felsefe Bölümü => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:08:14

Başlık: Rüya Bir Dü?ünce midir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:08:14
Rüya bir dü?ünce midir?

Rüya görmek bir ?ey hakk?nda dü?ünmek midir?


Rüyaya bir tür dil olarak bak?ld???n? farz edelim:

Bir ?eyi söyleme ya da simgeleme tarz?. Adeta bir sembolizme benzeyebilir, mutlaka bir alfabenin olmas? gerekmez ama Çince’ye benzer bir ?ey olabilir. Belki bu sembolizmi günlük konu?ma diline veya günlük dü?üncelere aktarman?n bir yolunu bulabiliriz. O zaman bunun hem günlük dile hem de günlük dü?ünceye aktarman?n bir yolu olmas? gerekir. Ayn? teknikle günlük dü?ünceleri, rüya diline çevirmenin de bir yolu olmas? gerekir. Freud’un da anlad??? gibi, bu yap?lm?yor ve yap?lmas? da mümkün de?il. O halde rüya görmenin, bir çe?it dü?ünme, bir dil olup olmad???n? sorgulayabiliriz.

Böyle diyor Ludwig WITTGENSTEIN “Estetik Betimleme Din Ve Freud Hakk?nda Dersler” isimli kitab?nda.

Yaz?n?n devam?n? aktarmaya çal??aca??m. “Rüya bir dü?ünce midir?” sorusu benim ilgimi çekti.

Dü?üncelerinizi ö?renmek istedim.

Sevgiler


Al?nt? yorumdur.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal