* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Forum Kurallar?m?z  (Okunma sayısı 5481 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Forum Kurallar?m?z
« : 29 Temmuz 2009, 16:03:16 »
GENEL FORUM KURALLARIMIZ

Üyelerimiz:


1- Üye olurken seçece?iniz 'kullan?c? ad?n?za' lütfen dikkat ediniz. Onur k?r?c? kullan?c? adlar?, ba?kas?n?n kullan?c? ad? ile foruma kat?lmak, s?rf üye olmak için anlams?z kullan?c? adlar? seçmek yasakt?r. Her üye kendi kullan?c? ad? ve ?ifresinden sorumludur.

2-Kullan?c? ad?n?z?n, uzun olmamas?na özen gösteriniz.

3-Kullan?c? adlar?n?z? seçerken normal alfabetik karakterlerle ve dilimize uygun olarak seçiniz ki di?er üyelerimiz taraf?ndan anla??l?r olabilsin.
  
4-Birden fazla kullan?c? ad? ile foruma üye olanlar?n tespit edilmesi durumunda gereken yapt?r?m uygulan?r.

5-Kullan?c? ad? de?i?imi yönetimin yetkisindedir.Yönetim onay? olmadan kullan?c? ad? de?i?emez.

6-?nançlar, kökenler(etnik), ?rkç?l?k, bir grubu ya da toplumu, ya da ki?ileri(kim olursa olsun), ya da ülkeleri  a?a??lay?c?, ya da yüceltici, ya da toplumda sayg?n yer edinmi? özel ki?ilerin adlar?n? kullanmay?n?z. Kullan?rsan?z üyeli?iniz iptal edilecektir. Örne?in:Hz.Hüseyin, Atatürk, Bush, Hitler, ?srail, Muhammedan, Alevi, Sünni, H?ristiyan, Budist, ?ngiliz, Yahudi, Türk, Kürt  Çingene vs... (Format?m?za uygun normal kullan?c? adlar? seçiniz, ama görü?lerinizi forumda rahatl?kla konu içeriklerinde sayg? ve sevgi çerçevesinde dile getirmekte özgürsünüz).


7-Ünvanlar? do?ru ve yerinde kullan?n?z.(Dede-Baba-Ö?retmen-Avukat, v.s....)

8-?mzalarda herhangi bir siyasi kurumun reklam?n? yapmak yasakt?r.

9-Üye profil resmi ve avatarlarda herhangi bir propaganda yap?lamaz.Yap?lmas? yasakt?r.

10-Forumda ?ah?slar kendileriyle ilgili bireysel konular açamad?klar? gibi ; '' ho?çakal?n, gidiyorum '' ?eklinde ba?l?klar da açamazlar.Tan??malar?m?z resmi topi?imizden yap?l?r.'' Ben geldim, merhaba '' ?eklinde yeni ba?l?klar?n aç?lmas? halinde yöneticiler taraf?ndan konu kilitlenir.

11-Hiç bir üyeyi bir ba?kas? özel mesaj yolu ile rahats?z edemez.Etmesi halinde gereken yönetimce yap?l?r.

12-Yaz?lan yaz?lar ve eklenen her türlü belgenin sorumlulu?u yazan üyeye aittir.

13-Forum üyeleri içersinde olu?acak k?rg?nl?klar? yönetimimiz ay?r?mc?l?k yapmadan hakça çözmeye çal???r. Çok zorda kalmad?kça yapt?r?m uygulamamaya özen gösterir. Yönetimin ald??? karara herkes uymak zorundad?r.

Mesaj Yazarken:

1-Konu açmadan önce lütfen arama motorunu kullan?n?z.

2-Tamam? büyük harfle konu ba?l?klar? olamaz.Yaz?lan ba?l?k içerisindeki cümlenin ilk harfinin büyük olmas?na dikkat ediniz.

3-Tamam? büyük harfle konu içerisinde mesaj yay?nlanamaz.Yay?nlanmas? durumunda yönetim gerekeni yapmakta yükümlüdür(Büyük harfle mesaj yazmak ba??rmak anlam? ta??r.)

4-Konu ba?l?klar?na, "...... ,lütfen bak?n?z, okuyun, v.b" yönlendirme cümleleri yazmay?n?z.

5-Konular? ilgili kategorilere aç?n?z. görevlilerimiz konular? silebilir veya gerekli alana ta??yabilirler.

6-Lütfen kopyala-yap??t?r yapmamaya özen gösteriniz. Kendi yorumunuzu yazmak en do?rusudur(okumad???n?z konular? kopyalay?p, yap??t?rmay?n?z).

7-Yazd???n?z mesajlar?n konu d???nda olmamas?n? sa?lay?n?z.

8-Dü?üncelerimiz ile ilgili ve ya?am?n içinde olan, adaba uygun her?ey payla??labilir. Neticede buras? bir forumdur. Yaz? içeri?inde uygunsuzluk bildiren üç kriter vard?r: sayg?s?z üslup, ?rkç?l?k ve bölücülük. Bu üç kriter ihlal edilirse yapt?r?m kaç?n?lmazd?r.

9-Forumda herhangi bir formatta reklam amac?yla müzik yay?nlanmas? kesinlikle yasakt?r.

10-Crack, Serial, kaçak programlar ve Pornografik ile ilgili yay?n ve link yaz?lmas? yasakt?r.

11-Forumumuzda tamam?yla ba?ka bir forum sitesi veya internet sitesi linki reklam amac?yla yay?nlamak yasakt?r. Yönetim bu linkleri silme yetkisine sahiptir.

12-Forumumuzda genel olarak Türkçe yaz?lmal?d?r(her üyenin bildi?i dil olarak kabul edildi?i için).
E?er ki, fakl? bir dille bir ?ey eklemek istiyorsan?z, yan?na mutlaka Türkçe aç?klamas? yaz?lmal?d?r.

13-Forumda kesinlikle ?rkç?l?k ve bölücülük üzerine hiçbir?eye müsade edilmeyecektir.

14-Forum genel çizgimiz, her konuyu özgürce masaya yat?rmak ve tart??makt?r. Ancak unutmayal?m ki, hiçbir özgürlük s?n?rs?z de?ildir. Yaz?lar?n?zda  buna özen gösteriniz.

15-Kaynaks?z mesaj yazmay?n?z. E?er kaynak yoksa "al?nt?d?r" ibaresi, kendinize ait ise kullan?c? ad?n?z? mesaj sonlar?na ekleyiniz.

16-Forumda bir konuyla ilgili ba?l?k varsa, iletilerinizi bu ba?l?k alt?ndaki bölüme yazman?z gerekir. Konu yeniden aç?ld??? takdirde silinir.

17-Foruma kay?t yapt?r?p da 7 gün içinde aktifle?tirilmeyen üyelik adlar?n? forum yönetimi silme yetkisine sahiptir.

Forum kurallar? güncellenebilir. Üyeler takip etmekle yükümlüdür.


Üzümbaba Forum Yönetimi
« Son Düzenleme: 10 Ağustos 2009, 23:10:48 Gönderen: uzumbaba »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal