* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Pratik Bilgiler Öneriler / Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 12 Mayıs 2020, 17:01:31 »
Tuvalet t?kan?kl???n? açman?n en basit yolu.

E?er tuvaletiniz t?kanm??sa bo?una sifon ile yeniden su doldurmay?n, su ta?arsa daha sorunlu hale gelir.
Bunun en basit yontemi:

1) A?a?? yukar? 4-5 litre su ?s?t?n?z, kaynamaya ç?kmadan indiriniz.
2) Mutfa??n?zda elle y?kad???n?z bula??klar için kulland???n?z s?v? deterjandan en az 1(bir) desilitre tuvalete dökünüz.
3) S?cak suyu yava? yava? tuvaletinize dökünüz.
4) 15-20 dakika bekleyiniz.

Hepsi bu. Bundan daha ucuz ve en h?zl? çözüm olabilir mi?
2
Pratik Bilgiler Öneriler / Ynt: Pratik Bilgiler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 19 Mart 2019, 00:44:57 »
Yumurta kaynarken çatlayabiliyor.

Yumuryay? suda kaynat?yorsunuz. Ondan sonra da bak?yorsunuz yumurta kaynarken çatl?yor.

Bunu önlemenin bir yolu var. Yumurtay? kaynat?rken suya bir yemek ka???? sirke at?n.
Denemeye de?er.
3
Pratik Bilgiler Öneriler / Ynt: Pratik Bilgiler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 27 Temmuz 2014, 02:07:46 »
?ÇECE??N?Z? 2 DAK?KADA BUZ G?B? YAPIN

Yaz?n yak?c? s?ca??nda so?uk bir içecek can?n?z çekti. Ama bir bakt?n?z ki, içecek so?utucu içinde de?il.
Çok da s?cak, öyle de içilmez ya...

Al?n size bir öneri:

1) Bir kab?n içine biraz bol buz doldurun
2)Buzu kar??t?rabilece?iniz kadar biraz su ekleyin
3)Kab?n içine iki yemek ka???? tuz at?n
Ka??kla kar??t?r?n VE;
içece?iniz me?rubat ya da neyse, kutusuyla birlikte kab?n içine at?n. ?ki dakikada(120 saniyede) me?rubat?n?z 10 derecenin alt?na iner.

Böyle bir öneriyi günlük bir gazeteden okuyunca payla?ay?m dedim.
iY? ?ÇMELER
4
Pratik Bilgiler Öneriler / Pratik Bilgiler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 27 Temmuz 2014, 01:55:14 »
Ya?am?m?zda herhangi bir konuda kolayla?t?r?c? pratik bilgiler, öneriler.
5
Pratik Bilgiler Öneriler / Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 29 Mayıs 2014, 23:48:15 »
Pencere camlar?n? silmek

Bunun için bo?una ilaç almaya gerek yok.

S?cak suya biraz sirke kar??t?r?n. Sonra da camlar?n?z p?r?l p?r?l olur.

Unutmamas? gereken en önemli ?ey, camlar?n?z? direk güne?te temizlemeyin, çünkü direk güne?te cam hemen kurur ve leke b?rak?r.
6
Pratik Bilgiler Öneriler / Ynt: Görünmez Kazalar Ve Pratik Önlemler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 17 Nisan 2014, 02:20:37 »
Evde Su Ta?mas?

Evde su ta?mas? oldu?unda evdeki suyu acilen kesmemiz gerekiyor.

Peki acaba ev halk?ndan kaç? ana vanan?n yerini biliyor?
Suyu ana vanadan acil durumlarda kesebilmek için ev halk?n?n hepsi yerini bilmelidir.

7
Pratik Bilgiler Öneriler / Ynt: Görünmez Kazalar Ve Pratik Önlemler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 17 Nisan 2014, 02:07:03 »
Televizyon Ve Benzerlerinin Yeri

Televizyonunuzun yerini iyi seçin ki arka ve yanlar?ndan hava dolanabilsin.
 
8
Pratik Bilgiler Öneriler / Ynt: Görünmez Kazalar Ve Pratik Önlemler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 17 Nisan 2014, 01:59:58 »
Evine Alarm Tak

O kadar geli?mi? alarm alamayabilirsin, ama çok ucuz alarmlar bile i?ini görebilir.
Yeter ki i?levini yerine getirsin. Evdeki bir alarm ne canlar kurtarabilir, unutma.

Burada en önemli konu, tak?l? alarm yanl?? yerde olmas?n.

Tak?l? alarmlar? da s?k s?k kontrol et ki çal??t???na emin olas?n.
9
Pratik Bilgiler Öneriler / Ynt: Görünmez Kazalar Ve Pratik Önlemler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 17 Nisan 2014, 01:37:41 »
Üzerinde Giydi?in Elbise Alev mi Ald??

Ellerinle yüzünü koruyarak yere yat ve alevi söndürene kadar yuvarlan.

E?er bir ba?kas?n?n elbisesi tutu?mu?sa ki?iyi yere yat?r ve bir battaniye ya da benzeri bir ?eyle
alevin hava almas?n? önleyecek ?ekilde ört. Burada dikkat edilecek en önemli husus alevleri ba??ndan a?a?? do?ru söndürmeye çal?? ki, yüz ve saçlar alev almas?n.

Bir de yan?klar? ve k?zg?n giysileri birkaç dakika(8-10) so?uk su kullanmak yoluyla so?ut.
10
Pratik Bilgiler Öneriler / Görünmez Kazalar Ve Pratik Önlemler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 17 Nisan 2014, 01:15:30 »
Günlük ya?am?m?zda ya?anan görünmez kazalar ve önlemler.
Sayfa: [1] 2 3 ... 10
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal