* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Ak?l ve bilgelik  (Okunma sayısı 6891 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yusuf eryigit

  • Ziyaretçi
Ak?l ve bilgelik
« : 15 Kasım 2011, 23:07:07 »
 ?-Yürürken fundal?klarda bir tilki
-Gördü k?vr?larak gelen y?lan?
-Sokacak yine beni bu deli deyip, bilgeli?ini sorgulad?.
-Ba???lamad? y?lan kaç?p kurtulaca?? alan? tilkiye.
-Yakla?t? zahirini ak?taca?? mesafeye kadar.
-Ba?lad? tilki kendisiyle konu?maya.
-Dedi ne yaman kekliklermi? onlar öyle.
-Demek her yiyenin ömrünü uzatabiliyorlar.
-Fakat nerede bende o takat gidecek kadar oralara.
-Merakland? y?lan daha gelmeden burnuna kokusu.
-Aya?? k?nal? kekliklerin.
-Unuttu birden bire kar??an akl?yla.
-Sokmay? tilkiyi ?ah damar?ndan.
-Nedir bu keklik meselesi tilki karde??
-Sorma dedi tilki.
-Duydum ki Erzurum yöresinde yay?l?r sulan?rlarm??.
-Her kim yerse etinden bir tike.
-Atarm?? kulac?n? yüzy?l ötesine.
-Kim istemez görmeyi yüzy?l ötesini.
-Fakat gel görki gitmek var oralara.
-Neylersin ki kalmad? dizlerimde derman.
-Al?p götürecek kadar beni oralara.
-Peki nas?l gidilirmi? oraya diye sordu?unda y?lan.
-Çok kolay ?u gördü?ün bo?azdan.
-Bir gemi kalkar kar?? tarafa.
-Geçti?in zaman bo?az? bir kez.
-Aç?l?r yollar önünde birer birer.
-Art?k seçimi kalm??t?r sana.
-Peki bu gemiye nas?l binilir?
-Ya ezilirsem birilerinin ayak alt?nda.
-Sanki bu da?lar? kar?? kar?? bilensin.
-Ç?kmad? önüne daha boy ölçü?ecek birisi.
-Birde sorars?n ?urac?ktan gemiye nas?l gidilece?ini.
-Gururunun ok?and???n? gören y?lan.
-Öyle,ya geçerim ?urac?ktan giderim gemiye.
-Vururum ayak alt?ndan ba??m? ezecek olan?.
-Benki bu da?larda y?lanlar?n ?ah? olarak dolan?r?m.
-Çabuk olmazsan e?er kalkacakt?r gemi birazdan.
-Alamadan y?lanlar ?ah?n?.
-Geçip gidecektir Erzurum’a kadar.
-Kalacakt?r o zaman k?nal? keklikler ba?kalar?na.
-Ve onlar olacakt?r uzanacak olan yüzy?l ötesine.
-Yürüdü y?lan gemiye do?ru.
-Unuttu vedala?may? bilgenin akl?yla.
-Vard???nda geminin ba?l? oldu?u limana.
-Göremedi kimseleri ayak alt?nda dolanan.
-Atlad? bir ç?rp?da geminin güvertesine.
-Buldu kendine kuytu bir yer.
-Mahzendeki ?arap f?ç?lar? aras?nda.
-Kalkt? gemi limandan bir zaman sonra.
-Alacakt? kar?? k?y?dan yükünü.
-Aç?lmak için dev dalgalar?n bo?u?tu?u okyanus sular?na.
-Vard???nda gemi kar?? k?y?ya.
-Gördü y?lan ba?lataca?? yolculu?un uç noktas?n?.
-Bu yoldu onu götürecek olan.
-Erzurumlu kekliklere.
-Süzüldü bir delikten a?a?? do?ru.
-Vard???nda gemi kar?? k?y?ya.
-Att? kendini gemiden a?a??.
-Kayboldu çal?l?klar aras?nda.

-B?çk?n bir delikanl?yd? Halil.
-Avlard? da?larda her türlü börtü böce?i.
-Hatta yakalam??t? bir keresinde bir k?raç y?lan?n?,da.
-Yapm??t? derisinden beline kemer.
-Nede yaman övünürdü avc?l???yla.
-Bir gün yine avlan?rken bir fundal?kta.
-Kars?la?t? birden bire bir y?lanla.
-An?nda olan bu kars?la?mada.
-Atmad? kimse geriye ad?m.
-Ya hep yada hiç dedi her ikiside.
-Halil sezinledi i?in tehlikesini.
-Ístediki önce y?lan açs?n yolu.
-Y?lansa hiç oral? olmadan esirgemedi bak???n?.
-Kendisine yol verecek olan Halil,den.
-Kar??l?kl? bak??malardan sonra.
-Íkisininde yüre?i atmaya ba?lad?.
-Halbuki her ikiside korkusuz bilinirdi.
-Kendi bulunduklar? mekanda.
-Sonunda öyle bir an geldi ki.
-Kimin ilk hamleyi yapaca?? merak? sard? her ikisinde.
-Halil y?lan derisinden kemer yapmay?,
-Y?lansa k?nal? kekliklerin ömür uzatt???n? çoktan unutmu?tu.
-Her ikiside can tela?esindeydi.
-Sonunda sabr? tükenen y?lan.
-Atlad? Halil,in üzerine bir kaplan gibi.
-Halil,se bo? olmay?p, tam tersi çok görmü?tü böylesi oyunlar?.
-Yakalad? g?rtla??ndan o anda y?lan?.
-Sikti olanca gücüyle bo?az?n?.
-Fakat alm??t? bir kez kendisini yere serecek olan zehiri.
-Elleriyse kilitlemi?ti bo?az?ndan y?lan?.
-Atm??t? sanki o anda anahtar?n? suyun derinliklerine.
-Her ikisininde üzerinde dönmeye ba?lam??t? gök kubbe.
-Gördüler sisler aras?ndan kendilerine do?ru gelen bir yaman tilki.
-Bir f?rsat buldu?unda diyecekti y?lan.
-Sendin bu i?i ba??ma açan.
-Fakat ç?karamad? sesini kerpeten gibi bo?az?n? sikan parmaklar aras?ndan.
-Sadece gülümsemekle yetindi.
-Dü?tü o anda topra??n ba?r?na.
-Sadece iki damla kan.
-Uçtu bir keklik sürüsü üzerlerinden.
-Kanat ç?rparak öldüren vadiye do?ru.
-Ve benimdi bu vadiler bir zamanlar.
-Ta ki keklikler burunlar?n? kana bulayana kadar dedi tilki.
-Ve bir bak?? f?rlatt? ölümlüler diyar?na.
-Bir seher vaktinde ç?kt? k?smetini aramaya.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal