* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Esiad Hükümete Yol Gösterdi  (Okunma sayısı 3485 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Esiad Hükümete Yol Gösterdi
« : 16 Temmuz 2009, 23:20:12 »


ES?AD HÜKÜMETE YOL GÖSTERD?

16 Temmuz 2009 Per?embe 22:00


ES?AD Ba?kan? S?tk? ?ükürer, ekonomi yönetimine, bütçe aç???n? akaryak?t vergileriyle de?il, orta vadeli programla kapatmas?n? tavsiye etti.

ES?AD yönetim ve denetim kurullar?n?n 2008 y?l? faaliyetlerinin ele al?narak ibra edildi?i ola?anüstü genel kurulun aç?l???nda konu?an S?tk? ?ükürer, GSYH rakamlar?n?n 2009'un ilk çeyre?inde neredeyse yar? yar?ya (180 milyar dolardan 127 milyar dolara) azald???n? belirtti.

Türkiye'nin yüzde 13,8 küçülmesinin di?er ülkelerin küçülmelerinin oldukça üzerinde kald???n? hat?rlatan ve krizin Türkiye'yi daha derinden etkiledi?ini vurgulayan ?ükürer, küçülmenin en fazla imalat sanayi, toptan perakende hizmeti ve in?aat sektörlerinde zirve yapt???n? aktard?.

?ükürer, "?kinci çeyre?in birinci çeyre?e göre daha olumlu görünmesini kal?c? bir iyile?me ?eklinde de?erlendirmenin erken ve ihtiyats?z bir tutum oldu?u aç?kt?r. Dolay?s?yla dünya ekonomisi k?r?lganl???n? daha birkaç y?l sürdürecektir." dedi.

?ç borç sto?undaki büyük art???n kayg? verici oldu?una dikkat çeken ?ükürer, son yedi ayda daha önceki 37 ayl?k iç borç art???ndan daha fazla art???n kaydedildi?ini, bunu çok ciddi olumsuz geli?me oldu?unun alt?n? çizdi.

?ükürer, 302 milyar TL'ye ç?kan iç borç sto?unu kar??layacak vergi gelirlerinin 2009'un ilk be? ay?nda önceki aylara göre yüzde 9,6 geriledi?ini ve y?l sonunda beklenen bütçe aç???n?n 70 milyar TL oldu?unu vurgulayarak, IMF ile anla?man?n bir an önce hayata geçirilmesin istedi.

Yüzde 30'lara dayanan genç i?sizli?i hat?rlatan ?ükürer, bu durumda ekonomi yönetiminin görevinin, dün yap?ld??? gibi bütçe aç???n? akaryak?ttaki vergileri art?rarak, dolayl? vergilere zam yaparak adaletsizli?i daha da derinle?tirmek suretiyle günü kurtarmaya yönelik olmamas? gerekti?inin alt?n? çizdi.

?ükürer, bunun yerine önümüzü berrak bir ?ekilde görmemize yard?mc? olacak sa?l?kl? ve adaletli gelir kaynaklar?na dayanan bir orta vadeli program ortaya konulmas?n? beklediklerini ifade etti.

?ükürer'in konu?mas?ndan sonra derne?in 2009 ve 2010 y?l? tahmini bütçeleri belirlendi.

Genel kurulda ayr?ca, dernek tüzü?ünün, aralar?nda yetkili organlar?n?n görev süresini 2 y?ldan 3 y?la ç?karan maddenin de bulundu?u baz? maddelerinde de?i?ikli?e gidilmesi kabul edildi.Kaynak: (C?HAN)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal