* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Zorunlu Askerlik Yasas? Hakk?n da Ne Dü?ünüyorsunuz ?  (Okunma sayısı 5434 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Gündem den dü?meyen önemli bir konu oldu?unu dü?ünüyorum.

Türkiye içerisin de zorunlu askerlik yasas?'n?n yanl??lar?,hatalar?,eksikleri nelerdir sizce.

ßu konu hakk?n da ne dü?ünüyorsunuz.

*Askerlik zorunlu mu yoksa iste?e ba?l? m? olmal? ?

*Neler kat?lmal?,içerisinden neler ç?kar?lmal? ?

?uanda ki düzene bakarak dü?ünürsek

*Nas?l bir düzenleme olmal?d?r ?


ßu konu da fikirlerimizi belirtirsek sevinirim.
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2009, 23:27:52 Gönderen: SevaL_24 »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Zorunlu Askerlik Yasas? Hakk?n da Ne Dü?ünüyorsunuz ?
« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2009, 22:04:05 »
Zorunlu askerlik yasas? hatal?,

Hatal? oldu?u kadar da yanl?? kullan?lan bir yasa'd?r.

Ayr?ca yanl?? kullan?ld??? kadar,adam da kay?ran ilginç bir yasa'd?r.

Genel'e bak?ld???n da T.C. Vatanda?? olan her bireye ,adaletli bir ?ekilde davranmay? amaçlayan,sözde içinde bu anlay??? bar?nd?ran,

Uygulay??ta bu anlay??tan yoksun olan garipsenir bir yasa'd?r.

Yasa'n?n kendisi belli ba??na bir adaletsizliktir zaten.

ßu yasa nelere ve kimlere göre de?i?ir ?

1) ßu yasa önemli devlet adamlar? ve çocuklar?n? sonuna dek kay?r?r.
2)ßu yasa paras? olan?n borusunun ötebilece?i bir yasad?r.Onlara ç?k?? her zaman vard?r.
3)ßu yasa garip bir sistemle ki?ileri e?itimlerine bölüp,ayr??t?ran tuhaf bir yasa'd?r.
4)ßu yasa biri da?'da kur?unlan?rken,di?erinin ?ehir de ayak üstünde sefa sürdü?ü yasad?r.
5)ßu yasa kimliklere ayr?cal?k tan?yan bir yasa'd?r.
6)ßu yasa borusu ötebilenlerin yasas?'d?r.
7)ßu yasa da kay?r?lan her zaman üst yönetim ve benzerleridir.Ezilen her zaman halk olmu?tur.
8.)ßu yasa zenginle-fakiri,üst ile alt? kesin s?n?rlarla belirleyen ayr?mc? ve keskin bir yasa'd?r.


Ve daha niceleri.ßunlar?n hepsi bu yasa'n?n yol açt??? dü?ünceler'dir.

Yasa'da belli ba?l? eksikler bulunmakta,hem de hat safha da.Madem bu kadar adam kay?r?lacak o zaman askerlikte herkese e?it ?ekilde davran?ls?n.?ste?e ba?l? durumu olmaz,çünkü öyle bir uygulama da ço?u insan?n tercihi gitmiyorum olacakt?r.ßu da ülkenin sa?l??? ad?na olumsuz bir geli?me olur.ßu gibi bir tercih meselesin de tek çözüm devletin yeteri kadar ücretli asker'inin olmas?d?r.Yeterli say?da asker bulunur ise,insanlara gidip-gitmeme de tercih hakk? sunulabilir.S?navla ya da ba?ka bir kategori sistemi ile.ßiri da? ba??nda,di?eri genel kurmayl?kta yap?yor.ßunlar?n hepsi torpille i?liyor.Tesadüf de?il,olamaz da.Niye üstün bir makam'?n çocu?u Tunceli de,??rnak'ta askerlik yapm?yor ? Niye kanlar? akan hep gariban halk kesimi ?!

Düzenlemede de çok eksikler var.

15 ay çok uzun bir süre.Di?er olan sürelerle dü?ünüldü?ün de kesinlikle k?salt?lmas? ve di?erlerine indirgenerek e?itlenmesi gereken bir süre.Ayr?ca verilen yerler de belli ayl?k dönemlerle askerlerin yerlerinin de?i?mesi ve herkese belli bir dönem rahat askerlik yapma imkan? sunulmal?d?r.15 ay boyunca biri'nin ??rnak'ta çat??malardan psikolojisi bozuluyor.ßunu askerlik bittikten uzun bir süre sonra atabiliyor ki?i.ßunun önüne geçmek ve psikolojileri korumak ad?na verilen yerler dönemlik olmal?,yapmayanlarla yer de?i?tirilerek uygulanmal?d?r.Mant?kl? ve adil olan ?ekli de budur.

ßir de ßilal gibi,kayr?lan ßa?kan ve türevleri çocuklar?n? unutmamak gerek.ßast?r paray? 18 gün askerlik yap.Sonra 15 yapanla e?it say?l.Cidden çok yaz?k.

ßir yönetim kademesinin bir ülke de ne derece etkin ve k?demli oldu?unu gösteriyor bu tür uygulamalar.

Adalet desen,adalet içinde adaletsizlik zaten hat safha da !! ßu vatan hepimiz,herkes korumak zorunda.

Söze gelince vatani görev deniyor,di?erlerinin çocuklar?n?n vatani görevi olmuyor mu ? Onlar bu ülke de yiyip,içip yatm?yor mu ?!

ßunlar? dilinde doland?r?p,uygulamayanlara dünyada ki adalet'ten biraz bahsetmek gerek.

ßu ?ekilde kim çocu?unu askere göndermek ister ki.Sonuna dek hakl?lar,bu ortam da,bu adaletsizlikte,bu yarg?s?zl?kta !

ßende çocu?um olsa askere göndermeye korkar?m !

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Ynt: Zorunlu Askerlik Yasas? Hakk?n da Ne Dü?ünüyorsunuz ?
« Yanıtla #2 : 11 Temmuz 2009, 01:26:45 »
Yorumlar gelebilir.

Türkiyenin ?artlar? farkl? olabilir, yorumlar geldi?inde okuruz.

Ben bu arada size ?sveçten bir haber vereyim:

Geçen ay ?sveç parlamentosu ?sveçte zorunlu askerli?i oylayarak kald?rd?. 5 y?la kadar elinde olan 50000
askerinin de tahliye i?ini tamamlayacak.

?sveçte art?k profesyonel askerlik devri ba?l?yor.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Zorunlu Askerlik Yasas? Hakk?n da Ne Dü?ünüyorsunuz ?
« Yanıtla #3 : 23 Temmuz 2009, 12:48:45 »
Yorumlar gelebilir.

Türkiyenin ?artlar? farkl? olabilir, yorumlar geldi?inde okuruz.

Ben bu arada size ?sveçten bir haber vereyim:

Geçen ay ?sveç parlamentosu ?sveçte zorunlu askerli?i oylayarak kald?rd?. 5 y?la kadar elinde olan 50000
askerinin de tahliye i?ini tamamlayacak.

?sveçte art?k profesyonel askerlik devri ba?l?yor.

Umar?m k?smet bizim ülkemize olur.

Hiç sanm?yorum ama.

Yak?nda bunun çözümü,çocuklar? cinsiyetlerine göre seçerek dünyaya getirmek olacak her halde.?nsanlar da ?u s?ralar askerlik durumlar? ciddi tak?nt? hallerini ald? çünkü.ßir zahmet als?nda,dünyan?n olay? ya?and? 1 sene için de.

Her?ey ayyuke ç?kt? iyice.

ßir an önce bulunsa bir ?ey iyi olacak.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal