* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Süper lüks ve modern Din Hizmetleri Mü?avirli?i Stockholm’de aç?ld?…  (Okunma sayısı 4149 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yusuf eryigit

  • Ziyaretçi

?sveç’in ba?kenti Stockholm’de 1970’li y?llardan bu yana bir apartman dairesinde hizmet veren Din Hizmetleri Mü?avirli?i kendi sat?n ald??? süper lüks modern binas?na ta??nd?. Y?llard?r bir apartman dairesinde hizmet veren mü?avirlik art?k jakuzisi, saunas?, 2 plazma televizyonu  ve kullan?lmasada Amerikan bar? olan süper modern bir bina içerisinde hizmet verecek…

Modern ve lüks binay? Büyükelçi hizmete açt?

 Stockholm’deki Din Hizmetleri Mü?avirli?i ald??? süper modern mü?avirlik binas? ile Avrupa’daki mü?avirliklerinin önüne geçti. Stockholm yak?nlar?nda papaz?n soka?? adresinde al?nan bahçeli binada akla gelebilecek her türlü modern donan?m var. Daha önceki bina sahibinin kulland??? jakuzi, bastu ve Amerikan bar? korunarak yap?lan  mü?avirlik binas?nda 2 plazma televizyonu ile Avrupa’daki Din Hizmetleri Mü?avirliklerinin en modernini olu?turuyor. Din Hizmetleri Mü?avirli?i oldu?u için banyosunda kristal avizeli, bastülü, jakuzili ve Amerikan barl? görüntü binay? gezenleri en fazla etkileyen kö?e oldu

.

           Apartman dairesinde modern  ve lüks binaya

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Necip Egüz ba?ta olmak üzere Diyanet ??leri Ba?kan Yard?mc?s? Prof.Dr. Fikret Karaman,  Berlin Din Hizmetleri Mü?aviri ve ayn? zamanda D?T?B Ba?kan? Sadi Arslan ile Stockholm Din Hizmetleri Mü?aviri Prof.Dr. Bülent Balo?lu’nun kurdele keserek açt??? ultra modern Stockholm Din Hizmetleri Mü?avirlik binas? 5,5 milyon krona maal oldu. Diyanet ??leri Ba?kanl???na ba?l? ?sveç Diyanet Vakf?  taraf?ndan al?nan binada her türlü kültürel, sosyal ve dini faaliyetin verilece?ini söyleyen Stockholm Din Hizmetleri Mü?aviri Prof.Dr. Bülent Balo?lu, “Daha önce bir apartman dairesinde verilen hizmetlerimiz daha kurumsalla?m?? bir ortamda halk?m?za ula?acakt?r”dedi. Balo?lu, yeni Din Hizmetleri Mü?avirli?i binas?n?n  getirece?i kurumsall?k ortam?nda,Din Hizmetleri Mü?avirli?i’nin ?sveç’te ya?ayan vatanda?lar?n ?sveç’e entegrasyonu aç?s?ndan köklü projelere imza atacakt?r”dedi.Bülent Balo?lu, eski bina sahibinden jakuzi, bastü ve bar’?n kald???n? belirterek, “Bunlar? bozmad?k.Sadece bar’?n arkas?nda bir bira reklam? vard?. Onu kald?rd?k”dedi.


  Bu tür mekanlara ihtiyac?m?z vard?

Diyanet ??leri Ba?kan Yard?mc?s? Prof.Dr. Fikret Karaman’da yapt??? konu?mada, “?ç k?sm? çok daha güzel, estetik çal??ma mekan? olarak düzenlenmi?. Umuyorum ki bu güzel bina bundan böyle ?sveç’te çal??an arkada?lar?m?za  güzel projelere imza atacaklar. Diyanet olarak hedefimiz AB ülkelerinde daha s?çrayan çal??malara imza atmak istiyoruz. Aç?kça söylüyorum bu tür mekanlara ihtiyac?m?z vard?. Böyle nezih mekanlar bulu?mam?z? daha çok kolayla?t?racak”dedi.

Büyük bir hamle at?ld?

 Stockholm Büyükelçisi Necip Egüz’de konu?mas?nda, vatanda?lara daha etkin hizmet sunulabilmesi hem de bir çok alanda ihtiyaç duyulan e?itim, sosyal çal??malar?n yayg?nla?t?r?labilmesi için önemli  bir hamlede bu binan?n al?nmas?yla at?lm?? oluyor.Diyanet ??leri Ba?kan?m?z?n gereken Fittja camisinin bitirilmesinde gerekse Din Hizmetleri Mü?avirli?i’nin bize verdi?i bu destekten dolay? kendisini sevgi ile an?yorum”dedi.
« Son Düzenleme: 03 Ekim 2009, 22:00:20 Gönderen: uzumbaba »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal