* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Krizin Te?et Geçti?i Çocuklar !  (Okunma sayısı 3871 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Krizin Te?et Geçti?i Çocuklar !
« : 07 Temmuz 2009, 20:01:22 »
Ticari kariyerleri her geçen gün yükselen kabine üyesi siyasilerin çocuklar?, Ekrem Tosun tart??mas?n?n ard?ndan yerel seçim polemiklerinin en önemli gündemi haline geldi.Kabine üyesi siyasetçilerin çocuklar? ebeveynlerinin siyaset hayat?na girmesiyle birlikte ticari kariyerlerini her geçen gün çe?itli i? kollar?na do?ru geli?tiriyor. Daha önceden m?s?r, yumurta sat??? yapan, internetten ?irket dâhi yöneten halk diliyle "tosun"lar, art?k alt?n ve enerji sektörleriyle de gündeme gelmeye ba?lad?. Her geçen gün ticari kariyerlerinde yükselen çocuklar?n bu i? kollar?, siyasetçi ebeveynlerinin çe?itli polemiklere girmelerine de vesile oluyor. AKP hükümetinde Ba?bakan dahil 25 bakan görev yap?yor. Bu bakanlar?n toplam 63 çocu?u var. En fazla çocu?a sahip bakan 6 çocukla Sa?l?k Bakan? Recep Akda?. Onu 4'er çocukla Ba?bakan Tayyip Erdo?an, Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin, Çevre Bakan? Veysel Ero?lu, Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Faruk Çelik izliyor.

Son dönemde en çok dikkat çeken i? kolu ise Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile Kemal K?l?çdaro?lu aras?nda da polemi?e neden olan bir olay ile ortaya ç?kt?. Ba?bakan Erdo?an'?n ABD'de ya?ayan o?lu Necmettin Bilal Erdo?an ile abisi Burak Erdo?an'?n e?i Sema Erdo?an'?n 'Atagold' isimli bir alt?n firmas?na ortak olduklar? ortaya ç?kt?.

?TO kay?tlar?na göre, 1995 y?l?nda kurulan bu ?irketin yüzde 50 hissesi ise Atasay Kuyumculuk ?irketinin sahibi Cihan Kamer ile e?i, k?z? Simay ve küçük o?lu Atasay'a ait. Kalan yüzde 50 hisseyi ise Bilal Erdo?an ile Sema Erdo?an payla??yor. Bu ortakl?k kapsam?nda ise sadece Atatürk Havaliman?'nda free-shop bölgesinde bir ma?aza oldu?u belirtiliyor. Bu konu Erdo?an ile K?l?çdaro?lu aras?ndaki 'Ekrem Tosun Kimdir?' polemi?i ile birkaç gün önce gündeme geldi. Ekrem Tosun'un ise Bilal Erdo?an ile Sema Erdo?an'?n gnel kurulda oy haklar?n? temsil eden ve ayn? zamanda Kamer'in de mali mü?avirli?ini yapan ki?i oldu?u ortaya ç?kt?.


K?M?N ÇOCU?U HANG? ??TE

RECEP TAYY?P ERDO?AN
- Son tart??mada ö?renildi ki ABD'de ya?ayan o?lu Necmettin Bilal Erdo?an ile abisi Burak Erdo?an'?n e?i Sema Erdo?an 'Atagold' isimli bir alt?n firmas?na ortak.
- Büyük o?ul Ahmet Burak Erdo?an denizcilik sektöründe. Bumerz Denizcilik'te ve MB Denizcilik Ta??mac?l?k Limited ?irketi'nde ortak.
- Büyük k?z Esra; Berat Albayrak'la evli. Albayrak Çal?k Holding'te genel müdür, Cetel Telekom ?leti?im'de de yönetim kurulu üyesi.

KEMAL UNAKITAN
- Abdullah Unak?tan, likit yumurta i?i yapt??? AB G?da A.? ile gündeme gelmi?ti.
- Unak?tanlar ?imdi enerji ve kek i?i ile ticari alandaki faaliyetlerini büyütme karar? ald?.

ABDULLAH GÜL
- 3-6 ?ubat tarihlerinde Suudi Arabistan'a yapt??? resmi ziyarete Gül'ün küçük o?lu Mehmet Emre Gül de kat?ld?. Emre Gül ilk olarak e-ticaret alan?nda yat?r?m yaparak ticari hayatta ismini duyurdu. "Adresime Gelsin Bili?im Teknolojisi ve Ticaret Ltd." adl? 15 bin YTL sermayeli ?irket kurdu.
"Bardak içinde soslu ha?lanm?? m?s?r sat???" Daily Fresh i?iyle de gündeme geldi.
- Gül'ün büyük o?lu Ahmet Münir Merrill Lynch'te çal???yor.
- Abdullah Gül'ün k?z? Kübra Gül geçen sene Mehmet Sar?mermer'le evlendi. Damat Sar?mermer de, küçük kay?nbiraderi gibi internette i? yap?yor. Bunun yan? s?ra, Mehmet Sar?mermer'in mobilya ve in?aat alan?ndaki ?irketlerde de ortakl??? bulunuyor.

B?NAL? YILDIRIM
- O?lu Erkan ve k?z? Bü?ra'n?n sahibi oldu?u Derin Denizcilik Gemi Ta??mac?l?k Sanayi ve limited ?irketi var.
- Y?ld?r?m'?n üç çocu?unun Subaru'nun ?stanbul'daki 4 bayisinden birisi oldu?u da yans?yan bilgiler aras?nda yer ald?.

H?LM? GÜLER
- Hilmi Güler'in damad? ise eski Çevre ve Orman Bakan? Osman Pepe'nin o?lu ?smail Pepe. Pepe'nin çocuklar? Ankara-Balgat'ta 15 y?ld?r ev yap?p sat?yor. ?smail Pepe'nin gemi i?letmecili?i yapt??? da gündeme gelmi?ti.

FARUK NAF?Z ÖZAK
- O?lu Mehmet Akif Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün o?lu Emre Gül'ün bardakta m?s?r satan Daily Fresh ?irketinden bayilik alarak m?s?r i?ine girmesiyle gündeme gelmi?ti. Bunun için bir arkada?? ile Öztok G?da ?n?aat Ltd. adl? ?irket kurmu?, Atatürk Havaliman?'nda ve Bak?rköy Capacity'de bardakta m?s?r satmaya ba?lam??t?.

kaynak:haberturk

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal