* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Ya?murda Ko?an N'için Daha Çok Islan?yor ?  (Okunma sayısı 4147 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ya?murda Ko?an N'için Daha Çok Islan?yor ?
« : 05 Temmuz 2009, 14:12:08 »
Ya?murda ko?an niçin daha çok ?slan?yor?


Ya?mur ya?arken ko?anlar?n daha çok ?slanaca??n? ileri süren, insan? ya?murda sallana sallana dola?maya iteleyen bir görü? ile hiçbir ?ey fark etmeyece?ini iddia eden bir ba?ka görü? ortada dolan?p durmaktad?r.

Hiçbir ?ey de?i?meyece?ini söyleyenlerin görü?üne göre vücudunuzun bir dikdörtgen oldu?unu ve ya?mur damlalar?n?n yere dik dü?tü?ünü farz edelim. ?ster bir yüz metreci gibi h?zl? ko?un, ister sallanarak yürüyün bir ?ey fark etmez. H?z?n?za ba?l? olmadan vücudunuza dü?en ya?mur tanesi say?s? ayn? kal?r. Ko?tukça ön taraf?n?za bir saniyede daha çok ya?mur tanesi isabet edecektir ama süre k?sald???ndan toplam say? ve sonuç de?i?meyecektir.

'Ya?murda yürüyünüz' diyenler ise ko?ma durumunda ya?mur damlalar?n?n ayn? sürede daha çok say?da birikece?ini ve buharla?malar? için daha az zaman oldu?undan üzerimizin daha ?slak olaca??n?, aerodinamik tesirleri hesaba katarak, düz yürürken üzerimize dü?meyecek dü?ey damlalar?n, ko?arsak kar??dan gelecekleri için temas edeceklerini, yürürken ba??m?za dü?en damla say?s?n?n ko?tu?umuz s?rada dü?enden fazla olamayaca??m ileri sürerek 'ahmak ?slatan' diye de tabir edilen hafif ya???larda yürümeyi öneriyorlar. Tabii burada unutulmamas? gereken ?ey yava? yürürken bacaklar?m?z?n da çok ya??? alaca??.

'Ko?unuz!' görü?üne göre ise, ya?murda ko?makla yürümek aras?nda, vücudumuza dü?en ya?mur tanesi miktar? aç?s?ndan bir fark olmayabilir ama önemli olan ba??m?za dü?en miktard?r. Bu nedenle ko?arsak süre k?sal?r ve ba??m?za dü?en ya?mur miktar? azal?r.

Yap?lan bir deneyde, ya?mur kar??dan 45 derece aç? ile ya??yorken, bir defter ka??d?na ayn? mesafe 7 saniyede ko?uldu?unda 131 damla, 20 saniyede yürünüldü?ünde ise 216 damla isabet etti?i saptanm??t?r. Buna göre ya?murda yürüyerek gitmek, ko?maya göre neredeyse iki misli ?slanmak anlam?na gelmektedir.
?üphesiz bu önermeler yap?l?rken, rüzgar?n yönü, üzerimizdeki giysilerin ?ekli ve cinsi ve en önemlisi kapal? alana ula??lacak mesafe göz önüne al?nmam?? ve de?erlendirmeler k?sa mesafelere göre yap?lm??t?r. Uzun mesafelerde hiç ?ans?n?z yok, ko?abildi?iniz kadar ko?un ama en do?rusu ya?mur geçene kadar kapal? bir yerde oyalan?n.

Al?nt?d?r.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal