TOPLUM VE B?L?M => Serbest Kürsü Bilim Tart??mas? => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 23 Temmuz 2009, 10:29:31

Başlık: Dünya Dönerken Ç?kard??? Var Say?lan Ses.
Gönderen: SevaL_24 - 23 Temmuz 2009, 10:29:31
Cisimlerin birbirlerin sürtü?mesinden dolay? ç?kard??? sesler var.

Uça??n hava ile sürtü?mesin de kula?a i?renç derece de,yüksek bir ses ula?t???n? hepimiz biliyoruz.ßaz?lar? bunun ayn?s?n?n dünya için de geçerli oldu?unu söylemi?.

Dünya dönerken da?lar?n vb. cisimlerin sürtünmeden dolay? ç?karaca?? ses bundan tarif edilemeyecek kadar yüksek bir ses.

O sesi biz dünya içerisin de ya?ayan insanlar duyam?yormu?uz

ßunun sebebi alg?lama s?n?rlar? d???nda kal?yor olmam?z m? ?

Alt-Üst belleklerin duyma s?n?r?n? a?t??? için mi ?

Yoksa tamamen bir saçmal?k olmas?ndan m? kaynakl?yor ?SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal