* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Van'da Umut Ye?erdi : Aç?l?m Açl??? Yenecek  (Okunma sayısı 3525 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Van'da Umut Ye?erdi : Aç?l?m Açl??? Yenecek
« : 14 Ağustos 2009, 21:24:25 »
Van'da umut ye?erdi: Aç?l?m açl??? yenecek

Sava? AY
14.08.2009


Ba?bakan Erdo?an'?n aç?l?m?n kodlar?n? Ekim ay?nda Van'da aç?klayaca?? yönündeki haberler kentte büyük heyecan yaratm??. Vanl?lara göre "Aç?l?m diyen artt?kça, aç?m diyen azalacak"
Bodrum Havaalan?'nda genç bir güvenlik görevlisi sordu:
- ?stanbul'a kesin dönü? mü Sava? Abi?
?akayla kar???k yan?tlad?m:
-Yok ?stanbul'a de?il. Giderem Van'a do?ri...
?a??rd?: Abi ne i?in var ?imdi Van'da?
Orada ona söylemedi?imi size anlatay?m. Van'daki i?im gözlem yapmak, nab?z tutmak, izlenim yazmak. Peki mevzu ne? Elbette ki malum mevzu, ülke gündeminin as mevzusu: Kürt sorununa köklü çözüm getirmeyi amaçlayan 'Demokratikle?me Aç?l?m? Eylem Plan?' mevzusu. Peki niye Van? Çünkü Ba?bakan Erdo?an projeyi Ekim ba??na kadar olgunla?t?racak. Aç?l?m?n tüm içeri?ini 6 Ekim'de bu kentte aç?klayacak. 'Van ?ehrinde nas?l bir beklenti yaratt? bu durum' , yerinde inceleyelim dedik. Yolda, sokakta, kahvede, lokantada, dükkanda, dairede ?urada burada insan?m?z ne dü?ünüyor, ne bekliyor ne umut ediyor, nelere kayg?lan?p nelere seviniyor?

ANALAR A?LAMASIN
Laf? daha da uzatmadan en önemli kurulu?lardan birinden, Van Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Zahir Kanda?o?lu'nun görü?lerinden yapal?m girizgâh?. Kanda?o?lu diyor ki: "Çok önemli bir sürece girildi kimsenin geri ad?m atmamas? gerek. Gerçekten y?llardan beri bu bölgeyi bu ülkeyi çok ciddi bir ?ekilde s?k?ntya sokan bir sorundur. Ha bugün ha yar?n bitecek sand?k, 25 y?ld?r hâlâ devam ediyor. Herkes Allah r?zas? için elini vicdan?na koyarak bu sorunun bitmesini sa?lamal?. Bugün can? yanan, yürekleri kan a?layan ?ehit anneleri de bar???n sa?lanmas?n? istiyor. Muhalefet partilerinin bu i?i ba?ka yerlere çekmesi, bu i?in üzerinden siyasi rant elde etmesi yanl??t?r. Siyasi partilerin bir kere görevleri bu bar???n sa?lanmas?d?r.

Yalç?n Kitapç? (Esnaf): Geç kal?nm?? olsa da buna da ?ükür. Dün i?im icab? bizim Rus Pazar? dedi?imiz çar??da dola?t?m. Oradaki esnaf?n tümü Kürt karde?lerimizdendir. Bakt?m ki yüzleri on y?llard?r olmad??? ?ekilde gülüyor. Bir rahatlama gelmi?. Eskisi gibi, meselâ 30 sene önceki gibi olsun istiyoruz. ?emdinli'ye gitti?imizde otel yoktu diye askerler, köylüler, bölge insanlar? iç içe, karde?çe, dostça yer içer uyurduk. Yine öyle olacak in?allah.

Aziz Aykaç: (Sivri Kalem-Gazeteci): Daha aç?l?m sözcü?ünün telâffuzu bile bölgeye rahatlama getirdi. Gerginlik, telâ? korku içindeydik. Kendi isimlerimizle birbirimizi ça??rmaktan korkar olmu?tuk. Buna aç?l?m de?il 'umuda yolculuk' diyoruz. Muhalefetin de bu sert duru?unu k?rmas?n?, katk? sa?lamas?n? arzuluyoruz.

Hayrünnisa Tolun: (Ev kad?n?-eski ö?retmen): Aç?l?m diyenler ço?ald?kça 'aç?m' diyenler azalacakt?r. Çünkü bar?? yat?r?mlar? da getirecek. Korkan, çekinen, ürken i? sahipleri bölgeye akacak, fabrikalar, istihdam alanlar? ço?alacak. ??i gücü olan, gelece?i garanti olan insan niye da?a ç?ks?n, niye teröre bula?s?n?

kaynak: yazarx.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal