E?LENCE MERKEZ? => Felsefe Bölümü => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:06:34

Başlık: Özgürlük Üzerine
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:06:34
Kendinizi uzaydan dünyaya bak?yor farzedin!

Uzaydan dünyaya bakt?g?n?zda dogadaki herseyi görüyorsunuz.Tek bas?na yasayan ilkel bir insan gördünüz.Ama hiç bir duyu organ?n? kullanam?yor,yasam?n? sürdürmek ic?n h?c b?r s?lah? yok,bulundugu noktadan 3 saat uzakl?kta bir göl var ve buradada bal?klar bulunuyor buraya gitti?inde bal?klar? tutacak hic bir silah? yok bir bal?k yakalamak için 2 saat ugrasmaktad?r,bu bal?k ona o gun sarfetti?i enerjiyi depolamas?na yetmektedir.bu ki?inin 3 saat gidi?,3 saat geli? ve 2 saat bal?k tutmak için u?rasmas? toplam 8 saatini almaktad?r.bunu hergun yapmaktad?r.bu gidi? geli?lerde gitti?i yerde bir çizgi olu?maktad?r.bize biri sorsa bu çizgi nedir diye.biz hergun g?d?p geld?g?m yer d?ye cevap veririz.yal?n ayak g?tt?g?nden dolay? ayag?nda nas?rlar olusmaktad?r.ve ulasacag? yere  giden ta?l? bir yol daha vard?r ve aya?? nas?rl? oldugu ic?n bundan etkilenmemektedir.bu yol ise 2 saat sürmektedir,geli?te 2 saat sürmekte bal?k tutmas? da 2 saat sürmekte toplam 6 saatini bu i?e harcamaktad?r.eski gitti?i yolu art?k tercih etmeyecektir çünkü arada 2 saatlik fark bulunmaktad?r.

??te 2 bu saat o insan?n ÖZGÜRLÜ?ÜNÜ ifade etmektedir.o 2 saatte istedi?ini yapabilir o insan.bu asamada insan hem tarihi hem kendini degistirmi?tir.yeni yolu seçip eskiyi b?rakmas? tarih kavram?n? ortaya c?karmas?na yol açm?st?r.

Al?nt?d?r.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal