* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: E?itim-??'ten Katsay? Düzenlemesine Dava !  (Okunma sayısı 4442 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
E?itim-??'ten Katsay? Düzenlemesine Dava !
« : 14 Ağustos 2009, 21:48:19 »


E??T?M-??'TEN KATSAYI DÜZENLEMES?NE DAVA
14 A?ustos 2009 Cuma 11:36

E?itim-??, YÖK'ün gelecek sene üniversiteye giri?te ''tek katsay?'' uygulamas?na geçilmesine ili?kin karar?n?n yürütmesinin durdurulmas? ve iptali istemiyle Dan??tay'da dava açt?.


E?itim-?? Genel Ba?kan? Yüksel Ad?belli, Yol-?? Genel Merkezi'nde düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, YÖK'ün yeni sistem ad? alt?nda yapt??? katsay? düzenlemesinin ilkö?retim ve ortaö?retim ö?retim programlar?n?n fikri ve felsefi arka plan?n? olu?turan ''ö?renci, ö?renim, yeterlik ve süreç merkezli'' anlay??la  çeli?ti?ini savundu.

Yeni sistemin ortaö?retim kurumlar?n?n yönlendirme hedefine odakl? alan/dal uygulamalar?n? etkisizle?tirdi?ini ileri süren Ad?belli, düzenlemenin, 2547 say?l? Yüksekö?retim Kanunu ve 1739 say?l? Milli E?itim Bakanl??? Temel Kanunu'na, bu kanunlar?n düzenledi?i yönetmelik ve yönergelere de ayk?r? oldu?unu savundu.

''YÖK'ün, yeni uygulamayla ders programlar? ve ders saatlerinin yeterlili?i aç?s?ndan Anadolu, fen ve genel liselerin çok gerisinde olan meslek lisesi ö?rencilerine bir engellemeyi sanki kald?rm?? görüntüsü çizdi?ini'' ifade eden Ad?belli, ?unlar? kaydetti:

''MF puan türünde bir fakülteye yerle?mek isteyen ö?renci matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji derslerine ait sorular? a??rl?kl? olarak çözmek zorundad?r. Bu ba?lamda ders programlar? incelendi?inde genel lise ya da Anadolu lisesinde okuyan bir ö?renci bu dersleri 4 y?ll?k e?itimi boyuncu toplam bin 872 ders saati görürken, meslek lisesinde okuyan bir ö?renci sadece 468 ders saati görmektedir. Yeni düzenleme, genel lise ö?rencisiyle ayn? hedefe ko?turulan meslek lisesi ö?rencisinin bin 404 ders saatlik fark? kapatmas?n?n yar??? olacakt?r.''

YÖK'ün düzenlemesinin hukuka ayk?r? oldu?unu iddia eden Ad?belli, ''Düzenlemenin elbette yarar sa?layaca?? çocuklar olacakt?r ancak mevcut yap?da ko?ulland?klar? alanlara girmeye çal??an ö?rencilerin tamam? sistemin ma?duru olacakt?r. Yeni kontenjanlar aç?lmad???na göre, alanlar aras? çapraz geçi?ler birçok ö?rencinin kendi alanlar?na girme hakk?n? ellerinden alacakt?r'' diye konu?tu.

Ad?belli, YÖK Genel Kurulu'nun 21 Temmuzda ald??? ''tek katsay?'' uygulamas? ile ilgili karar?n?n yürütmesinin durdurulmas? ve iptali istemiyle Dan??tay'da dava açt?klar?n? söyledi.(AA)

Kaynak : Haber 7

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Ynt: E?itim-??'ten Katsay? Düzenlemesine Dava !
« Yanıtla #1 : 15 Ağustos 2009, 20:32:43 »
ßu kat say? saçmal???'n?n bir an önce düzenlenmesi gerek.

Var olan durumu,malamat etmekte üstümüze yok.

?mamlar?n önünü açan proje'ye önce destek verip,onayl?yor daha sonra da aksini iddia edip çevirmeye çal???yoruz.ßir?ey'in sonuçlar? ba?tan hesap edilmeli.Sebepli,sonuçlu yaparsak her?eyi süprizlerle kar??la?mam?z oluruz.

As?l garip nokta da burda zaten.

ßu y?l okullar da cami hocalar?,imamlar " din e?itimi " derslerine bizzat hoca olarak atand?lar.4 y?ll?k bir fakülte de din e?itimiyle bezenen biri ile,türlü derslerin i?kencesini çekmi? 2 ki?i ayn? kefeye konuyor.Katsay? uygulamas? hesab? da bunun üzerinden,ilerisi prim sa?lama amac? güderek yap?l?yor.

Tüm bunlara pes demeden geçemiyor insan.

Okullar? ritüellerine göre s?ralayan ve girdikleri her okulda onlar?n ortalama notlar?na indexli e?itim uygulayanlar?n,daha sonras?nda tüm yapt?klar? kararlardan cay?p böyle bir?ey yapmalar? olacak ?ey de?il.

Elbette itiraz edilmeliydi.Geç bile kal?nd? !

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal