* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Türkiye Önemli ßir Yazar?n? Kaybetti.  (Okunma sayısı 3708 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Türkiye Önemli ßir Yazar?n? Kaybetti.
« : 30 Temmuz 2009, 11:36:21 »
Türkiye önemli bir yazar?n? kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi yazar?, öykücü, romanc?, ara?t?rmac? ve mimar Demirta? Ceyhun (75) bir süredir pnömoni (zatürre) tedavisi gördü?ü Taksim’deki Alman Hastanesi’nde dün saat 15.00 s?ralar?nda ya?am?n? yitirdi.
Cumhuriyet- Cumhuriyet Gazetesi yazar?, öykücü, romanc?, ara?t?rmac? ve mimar Demirta? Ceyhun (75) yakla??k bir ayd?r yo?un bak?m servisinde tedavi görüyordu. Ceyhun’un ölümünün ard?ndan çok say?da yazar ve dostu da hastaneye ak?n etti.Ceyhun’un cenazesi bugün Te?vikiye Camii’nde k?l?nacak ikindi namaz?n?n ard?ndan A?iyan Aile Mezarl???’nda son yolculu?una u?urlanacak.

Gazetemizde uzun y?llar kö?e yazarl??? yapan Demirta? Ceyhun 28 gün önce tatil için gitti?i Bodrum’da a??rla?t?. Helikopter ile ?stanbul Alman Hastanesi’ne getirilen Ceyhun, yap?lan tüm müdahalelere ra?men kurtar?lamad?. Yak?nlar? üzücü haberi ö?renince hastaneye ak?n ederken eski Avrupa Parlamentosu üyesi, Alman Sosyal Demokrat Partisi üyesi o?lu Ozan Ceyhun, k?z? Asya Ceyhun ve Demirta? Ceyhun’un abisi Turan Ceyhun hastanede bas?n aç?klamas? yapt?lar. Ozan Ceyhun “K?zkarde?imle birlikte babam?n vefat?n? duyman?n üzüntüsünü ya??yoruz. Gurur duydu?um bir babam var, kendisi ya?am? boyunca hep mücadele verdi, hiç kimseye, hiçbir ?ey için ödün vermedi. Ne paralar, ne yald?zl? laflar hiçbir ?ey onu ilgilendirmedi. Do?ru bildi?i ?eyleri yapt?. 12 Mart’ta, 12 Eylül’de ben daha çocukken askerler babam? al?p götürdüler. Çocuklu?um hep babam? aramakla geçti. Babam her seferinde bu ülke için bedeller ödedi, ama hiçbir zaman ilkelerinden vazgeçmedi. 75 y?l? dolu dolu ya?ad?, ben ve k?z karde?im onun çocuklar? olmaktan onur duyuyoruz. Böyle bir baban?n çocuklar? oldu?umuz icin dünyan?n en ?ansl? insanlar?y?z. Annem de eminim ki çok de?erli bir e?e sahip oldu?u için dünyan?n en gururlu insanlar?ndan biri” dedi.

Alman Hastanesi Yo?un Bak?m Ünitesi Sorumlusu Dr. Tülin Erdem, Ceyhun’un yakla??k 1 ayd?r yo?un bak?m ünitesinde bulundu?unu an?msatarak “Ciddi bir akci?er enfeksiyonu ve buna ba?l? solunum yetmezli?i tedavisi görmekteydi. Fakat bir miktar iyile?me görmemize ra?men ikincil olarak bir enfeksiyon hastal??a çoklu organ yetmezli?ine sebep oldu?unu dan hastam?z? kaybettik” dedi.

Gazetemiz yazarlar?ndan Ataol Behramo?lu, Deniz Kavukçu, Turhan Günay, Sönmez Targan ile Ceyhun’un çok say?da yazar arkada?? ve dostlar? da hastaneye gelerek, aileye taziye dileklerini ilettiler. 

 

Demirta? Ceyhun kimdir?

Yazar Demirta? Ceyhun, 1959 y?l?nda ?stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl?k Bölümünü bitirdi.

Genelde toplumsal konular?n irdelenmesine yönelen eserler veren Ceyhun'un ilk hikâyeleri 1955 y?l?nda Yeni Ufuklar dergisinde yay?nlanmaya ba?land?. Yazarl???n?n ilk döneminde ki?isel sorunlar üzerine eserler veren Ceyhun'un konulara bak?? aç?s?, cinsel ve ruhsal sorunlara getirdi?i farkl? yakla??mlar dikkati çekti. Ancak yazar?n günümüzde kitlelerce tan?nmas?, daha sonralar? ça?da? içeri?i a??r basan, toplumsal gerçeklerin kökenlerine yönelen inceleme eserleri ile olmu?tur.

Ceyhun, Asya adl? roman?yla 1970 TRT ödülünü, Çamasan adl? eseriyle 1973 Sait Faik Hikaye Arma?an?'n? kazand?.

Yazar?n ayr?ca Horozlu Ayna isimli bir çocuk hikâye kitab? da bulunmaktad?r. Demirta? Ceyhun haftal?k
Ayd?nl?k'ta kö?e yaz?lar? yazmaktayd?.

30 Temmuz 2009
Cumhuriyet

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal