GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 12:42:29

Başlık: ?n?aatta Kad?n ??çi Dönemi
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 12:42:29
?n?aatta Kad?n ??çi Dönemi

Kriz Döneminde ?? Alanlar?nda Cinsiyet Ayr?mc?l??? Tedavülden Kalk?yor. Erkeklere Yönelik ?? Olarak Bilinen ?n?aat ??çili?i Bile Art?k Kad?nlar Taraf?ndan Tercih Edilebilir Meslekler Aras?na Giriyor.
 
Kriz döneminde i? alanlar?nda cinssiyet ayr?mc?l??? tedavülden kalk?yor. Özellikle erkeklere yönelik i? olarak bilinen in?aat i?çili?i bile art?k kad?nlar taraf?ndan tercih edilebilir meslekler aras?na giriyor.
Bugün dünyada oran? yüzde 1’in bile alt?nda kalan in?aatç?lar?n?n oran?n?n 2013’e kadar yüzde 8’e ç?kart?lmas? hedefleniyor. Krizin yans?ra ya?l? nüfustaki ve kad?n say?s?ndaki art??a önlem olarak da giri?ilen bu durum için ?imdi özel kurslar bile aç?l?yor. Sadece kad?nlar?n ba?vurabildi?i kursa kat?lmak isteyenlerin say?s?n?n ?ngiltere’de 600’e ula?t??? ifade ediliyor. Sektörde çok iyi çal??anlar?n haftada bin dolar para kazanabildi?i de söyleniyor.
 
IHA
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal