E?LENCE MERKEZ? => Pratik Bilgiler Öneriler => Konuyu başlatan: uzumbaba - 23 Şubat 2013, 01:00:42

Başlık: Ev Hayvanlar?m?z
Gönderen: uzumbaba - 23 Şubat 2013, 01:00:42
Ev köpeklerimiz

Hat?rlat?c? birkaç k?sa bilgiler:

Köpekler yaln?z olmay? sevmez.

Evde besledi?imiz köpeklerimiz günlük ya?ant?lar?nda tan?s?n ya da tan?mas?n, insanlarla ve di?er köpeklerle  kar??la?abilmeli. Bu sayede köpeklerimiz ya?am?m?z?n bir parças? olan sosyal ya?ant?ya uyum sa?larlar ve köpeklerimiz beyinsel olarak sa?l?kl? olurlar, ve sald?rgan olmazlar.

Köpeklerimiz f?rsat buldukça(hemen hergün) ko?abilmeli ve oynayabilmeli.

Hergün birkaç kez köpe?imizi gezdirebilmeliyiz.

Köpe?imizle bir yere gitti?imiz zaman onu iki saatten fazla ba?l? tutmayal?m.

Köpe?imizin ba?ka insanlara ürerek rahats?z etmesine izin vermeyelim. Her gelen geçene ürmemesi için onu ba?tan e?itelim ki sonradan hem bizim kafam?z rahat etsin, hem de insanlar köpek ürmesinden usanmas?n.

Her?eyden önemlisi: Unutmayal?m ki, biz insano?lu istedik diye onlar ev hayvan? oldular, bu onlar?n seçimi de?ildi. Biz seçtik, onlar? bu ya?am ?ekline biz çevirdik. Ve onlara sahip ç?kmak zorunday?z.
Başlık: Kedinizin ya da Köpe?inizin K?llar?n? Koltuklar?n?zdan Ç?karmak
Gönderen: uzumbaba - 28 Mart 2013, 19:59:11
Kedinizin ya da Köpe?inizin K?llar?n? Koltuklar?n?zdan Ç?karmak

Bunun için çok basit bir öneri:

Elinize normal bir bula??k eldiveni(kauçuk olabilir) tak?n?z ve eldivenli elinizle koltu?unuzun yüzeyini silmeye ya da ileri geri sürtmeye çal???n?z.

?natç? tüylerin elinizde bir yumak haline döndü?ünü göreceksiniz.

Bir deneyin bakal?m. Bundan daha ucuz öneri bulamazs?n?z.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal