GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 04 Eylül 2009, 19:44:54

Başlık: Pisuvarc? Vali Gitti !
Gönderen: SevaL_24 - 04 Eylül 2009, 19:44:54

Pisuvarc? vali gitti!

Cami tuvaletlerindeki pisuvarlar? kald?rtmas?yla gündeme gelen Ordu Valisi Ali Kaban’?n merkeze al?nmas? için kararname haz?rland??? ö?renildi.Cami tuvaletlerindeki pisuvarlar? kald?rtmas?yla gündeme gelen Ordu Valisi Ali Kaban’?n merkeze al?nmas? için kararname haz?rland??? ö?renildi.

?çi?leri Bakanl???, bir süre önce cami tuvaletlerindeki pisuvarlar? kald?rtmas?yla gündeme gelen Ordu Valisi Ali Kaban’?n merkeze al?nmas? için kararname haz?rlad?. Ayn? kararnameyle Rize Valisi Zekeriya ?arbak ve Ardahan Valisi Selim Cebiro?lu’nun  da merkeze al?naca?? belirtildi.

Geçen y?l kente gelen Kültür ve Turizm Bakan? Ertu?rul Günay’?n kendisini il s?n?r?nda kar??lamamas? nedeniyle ele?tirdi?i Kaban, k?sa süre önce de cami tuvaletlerinden pisuvarlar? kald?rtmas? nedeniyle kamuoyu tepkisiyle kar??la?m??t?.

Edinilen bilgiye göre, bu durumdan rahats?zl?k duyan ?çi?leri Bakanl???, Kaban’?n merkeze al?nmas? için dar kapsamda valiler kararnamesi haz?rlayarak, Bakanlar Kurulu onay? için Ba?bakanl?k’a gönderdi.
Cumhurba?kan? Abdbullah Gül’ün D??i?leri Bakanl??? döneminde k?sa süre dan??manl???n? da yürüten Kaban’?n yerine, Kültür ve Turizm Bakanl??? Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün’ün atanmas? öngörüldü. Düzgün’ün, Kaban’la tart??an Günay’?n en güvendi?i isimlerin ba??nda geldi?i ö?renildi.

8 ayl?k vali merkeze

Kararname kapsam?nda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n memleketi Rize’nin de valisi de?i?ecek. 8 ay önce Rize’ye atanan Zekeriya ?arbak’?n merkeze al?nmas?, yerine Ba?bakanl?k Müste?ar Yard?mc?s? Seyfullah Hac?müftüo?lu’nun getirilmesi öngörüldü.

Merkeze al?nacak olan Ardahan Valisi Selim Cebiro?lu’nun yerine de ?çi?leri Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s? Mustafa Tekmen getirilecek. Recai Akyel’in Say??tay Ba?kan? olmas? nedeniyle bo?alan Tokat Valili?i’ne de ?çi?leri Bakanl??? Personel Genel Müdürlü?ü yetkililerinden ?erif Çim’in getirilece?i belirtildi.

Milliyet
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal