GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 04 Ağustos 2009, 12:18:31

Başlık: ??te " Ya? " Kararlar?
Gönderen: SevaL_24 - 04 Ağustos 2009, 12:18:31
??te YA? Kararlar? !

Türk Silahl? Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesini belirleyen Yüksek Askeri ?ura tamamland?. Cumhurba?kan? Abdullah Gül taraf?ndan onaylanan kararlar 2014'e kadar komuta kademesini de ?ekillendirdi.

Ergenekon operasyonlar?na baz? komutanlar?n ad? kar??mas? ve Deniz Kuvvetleri bünyesinde cunta olu?umu iddialar? nedeniyle Türk Silahl? Kuvvetleri tarihinin en zor Yüksek Askeri ?ura'lar?ndan birini gerçekle?tirdi.

DEN?Z VE HAVADA DE????M

Oramiral Metin Ataç'tan bo?alan Deniz Kuvvetleri Komutanl???'na gelen Oramiral E?ref U?ur Yi?it 1945 Y?l?nda Çorum'da do?du. Bu özelli?iyle deniz kuvvetlerinin ba??na "Deniz k?y?s?ndan olmayan komutan" dönemi yeniden ba?lad?. Orgeneral Aydo?an Babao?lu'ndan bo?alan Hava Kuvvetleri Komutanl???na Harp Akademileri Komutan? Orgeneral Hasan Aksay geldi. Aksay'?n görevi almas?yla kartallar?n komutanl??? Karadeniz'den Ege'ye geçti.

B?R?NC? ORDU KOMUTANI EMEKL? OLDU

Birinci Ordu Komutan? Orgeneral Ergin Saygun emekliye ayr?ld?. Orgeneral Saygun'un yerine Genelkurmay 2'inci Ba?kan? Orgeneral Hasan I?s?z getirildi. Orgeneral I?s?z'dan bo?alan yere de Kara Kuvvetleri Kurmay Ba?kan? Orgeneral Aslan Güner getirildi.

Ç?ÇEK'E TERF? YOK

"AKP ve Fetullah Gülen'i bitirme plan?" çal??mas?yla bas?n?n gündemine oturan Kurmay Albay Dursun Çiçek için YA?'tan süpriz ç?kmad?. Daha önce 2 defa "temdit" alarak beklemeye çekilen Çiçek'in bu durumu süpriz olmad?. Genelkurmay'daki çal??ma süresi dolan Çiçek'in kuvvette görevlendirilece?i ö?renildi.

3 askeri perosenelin TSK ile ili?kisi irticai faaliyetler nedeniyle kesildi.

Kaynak:hurriyet.com.tr
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal