* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Y?lmaz Özdil'in Kö?e Yaz?lar?  (Okunma sayısı 10728 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Y?lmaz Özdil'in Kö?e Yaz?lar?
« : 07 Ağustos 2009, 23:05:39 »


Lig bugün ba?l?yor tak?mlar? tan?yal?m


Takunya United...


?ahsi oynarlar. Kendi kendilerine pas verirler, kendi ortalar?na kendileri vururlar. Kö?e olduklar? için, kö?e vuru?lar?n? severler. Verkaç bilmezler, vurkaç’? iyi bilirler. Tekmeye kafa uzatmazlar ama, karambolde k?st?r?rlarsa, kafaya tekme atmaya bay?l?rlar. 9 kusurlu hareketin 9’unu da yaparlar, elle oynarlar, tabanla girerler, ofsaytta yakalan?rlar, Federasyon Ba?kan? onlardan oldu?u için, hep avantaja b?rak?l?r. Ama bi dokun... An?nda yere atarlar kendilerini, "penalt?" diye ba??r?rlar... S?k???nca topu taca atarlar, "senden ç?kt?" derler. Buz gibi gol at, saymazlar, "te?et" geçti derler. Alt? pastan kazma gibi d??ar? vururlar, "goooool" diye tribüne ko?arlar. Zaten, tribünlere de e?lerini dostlar?n? doldururlar, megafondan isimlerini anons ettirip, kendilerine tezahürat yapt?r?rlar. 10-0 kaybetseler bile, sanki kazanm?? gibi, Meksika dalgas? yaparlar, kendi kendilerini omuzlara al?rlar. ?ike yaparlar... ?stersen hezimete u?rat, hakemlere kömür-bulgur da??tarak, 3 puan? toplarlar. ?tiraz edeni saha komiserlerine coplat?rlar. "Kale mi, top mu" diye yaz? tura at?l?rken, para yanl??l?kla yere dü?sün, üstüne plonjon yaparlar. Fikstürü kendileri çeker, sadece kendi stadlar?nda sahaya ç?kar, maç ba?lad?ktan sonra kurallar? de?i?tirirler. Mesela, herkes 90 dakika oynarken, bunlar 90 art? van minüt uzatmas?yla oynarlar. Kupa bekleyen taraftarlar? çöpten marul toplarken; kamplar?n? Rixos’ta yaparlar. Rakipleri duran toplara bile vuramad??? için, bu seneyi de ?ampiyon bitirmeleri bekleniyor.

*

Dinamo Alt?ok...


Ver topu bunlara, de?il 90 dakika, 24 saat pas yapsalar, orta sahay? bile geçmeyi ba?aramazlar. Bo? kaleye muz orta gelsin, ?skalarlar. Röva?ata yapmaya kalkarken, kendilerini sakatlarlar. Yanl??l?kla gol atsalar, bu sefer hakeme itiraz ederler, "ofsayttan att?k, görmedin" derler. Sonra da "yenildik ama ezilmedik" diye a?larlar. Frikike "sen vuracaks?n, ben vuraca??m" diye ceza sahas? önünde kavga ederler, küserler. Bu taktik anlay???yla bu sene de s?ra tak?m? olmalar? ve taraftar?n kulübü yakmas? bekleniyor.

*

Sporting Hareket...

Tek santrafor oynuyorlar... Tak?m?n gerisi, yedek kulübesinde oturup, "ne yapacak acaba" diye onu seyrediyor. Ama bu santrafor enteresan... Rakip kalede gol arayaca??na, habire kendi kalesinin önünde, stoper mevkiinde duruyor. Beraberli?e raz? bir görüntüsü var. Ate?li taraftar?na ra?men, iddaa kuponlar?n?n banko s?f?r?... Al?rsa, Olimpic Lorke derbisinden 3 puan al?r, hepsi o.

*

Olimpic Lorke...


Gol yerler, hakemi vururlar. Yenersin, stad? yakarlar. Ofsayt çal, molotof atarlar. Faul ver, soyunma odas? koridoruna may?n dö?erler. K?rm?z? kart göster, UEFA’ya ?ikáyet ederler. 100 kere filan saha kapatma cezas? ald?lar... Buna ra?men, Federasyon Ba?kan? taraf?ndan "fair play ödülü"ne lay?k görüldüler. Bu sene, olmad? öbür sene, lisans? iptal edilen teknik direktörlerinin affedilmesi ve tak?m?n ba??na geçmesi bekleniyor.

*

Club Liboj...


Forma a?klar? yoktur. Kiral?k oynarlar. Siz bakmay?n bu sene Takke United’da forma giydiklerine... Sülü’nün kulüp ba?kanl??? döneminde Sparta K?rat için ter döktüler... Rahmetli, ahirete transfer olana kadar da Real Papatya’da... Paray? kim bast?r?rsa, onun için top ko?tururlar. Yedek kald?klar?nda, amigoluk yaparlar. K?vrakt?rlar... Sadece ayaklar? oynamaz, ba?lar? k?çlar? da oynar. Bileklerini kessen, "AB" rh negatif akar! Yabanc? pasaport ta??malar?na ra?men, yabanc? kontenjan?ndan say?lmazlar. Ancak, kendi kalelerine gol atmaktan zevk ald?klar? ve maç satt?klar? için, milli tak?ma al?nmazlar. Yenilseler bile, televizyona ç?k?p kendi pozisyonlar?n? balland?ra balland?ra anlat?rlar. Saha kar???rsa, "yan ba?lar?m çekti" filan deyip, yurtd???na tedaviye kaçarlar. Asla jübile yapmazlar... Küme dü?seler bile, bir de bakars?n ki, ?ampiyon tak?m?n otobüsüne binivermi?ler! Zeki, çevik ama, ahlaks?zd?rlar. Bu yaz?y? bile okuyup, "yarabbi ?ükür" diyebilirler.

*

Atletico Feto...


Kontratak oynar, rakip teknik direktörün bilgisayar?na girer, telefonlar?n? dinler, takti?i çalar, defans?n arkas?na s?zarlar. Hocalar? uzaktan kumandayla yönetir... Takkeyi düzeltirse "hücuma kalk?n", a?larsa "defans yap?n" anlam?na gelir... Spor bas?n?nda adamlar? vard?r, iftira "fetokopi"leri icat eder, "i?te ?ikenin belgesi" diye man?ete koydurur. Ligin kilit ekibidir... Bu sene de ligi kilitlemesi, olmad? rakip futbolcular? kelepçeletmesi bekleniyor.

*

Vatanda? ?dmanyurdu...


Gelen tak?yor, giden tak?yor, folluk oldu. Stad? Araplara sat?ld?. ?dman sahas? ?sraillilere kiraland?. Kulüp icral?k... Kramponlar?na bile haciz geldi. Formaya bankalar el koydu. Yal?nayak, donla oynuyor. Amatör ruhla tekmeye kafa uzatt??? için, beyin sars?nt?s? geçirdi, "idrak" yollar? enfeksiyonu ya??yor, durumu kavrayam?yor... Küme dü?eli 7 sene oldu, hálá Avrupa Kupalar?’na kat?laca??n? san?yor.

*

Son not:


Siz aç?l?m? maç?l?m? konu?urken, Rize’de stad aç?l?yor bu hafta... ?smi, Atatürk Stad?’yd?. Y?k?p, al??veri? merkezi yap?yorlar. Yerine, yeni stad diktiler. ?smini ne koyuyorlar? Tayyip Erdo?an Stad?! Hadi cümleten hay?rl? maçlar...

Kaynak: Hurriyet.com
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2009, 23:17:23 Gönderen: SevaL_24 »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Y?lmaz Özdil'in Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #1 : 21 Ağustos 2009, 13:57:42 »
Y?lmaz ÖZD?L
 yozdil@hurriyet.com.tr
         
   

Al sana aç?l?m


27 senedir gazetecilik yap?yorum... Ve, çal??ma hayat?m?n en enteresan "sansür" olaylar?ndan biri geldi ba??ma... "Aç?l?m"? destekleyen arkada?lar?n, iyi okumas?n? öneririm.

*

Tatilden döndüm...

"Kürtçe" ba?l?kl?

bir yaz? yazd?m.

Bugün ç?kacakt?.

*

?öyle ba?l?yordu:

"Kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Laz, kimimiz Çerkez... Yahudimiz, Rumumuz, Ermenimiz, Rus gelinlerimiz, Alman damatlar?m?z; uzatmayay?m, ’mozaik’ derler, de?iliz asl?nda, ’ebru’yuz, koskoca bir aileyiz... Ve, ortak bir vatan?m?z, ortak bir resmi dilimiz var bizim; Türkçe... Bizi, biz yapan."

*

?öyle devam ediyordu:

"Dünyaya entegreyiz; ?ngilizce de ö?reniriz, Japonca da... Elbette, anadilini de, mesela Kürtçeyi de ö?renmek en do?al hakk?d?r yurtta?lar?n... Ama, bu do?al hakk?, ’aç?l?m’ ad? alt?nda, ’resmi dil’ haline dönü?türmeye çal??mak, bizi biz olmaktan ç?karmaz m?? ’Bizi bize yabanc?’ hale getirmez mi? ?ki lisanl? toplum olursak e?er... Birlikte ya?amak isteyen, sorunlar?n? konu?a konu?a çözme iddias?nda olan, ancak, birbirinin dilinden anlamayan bir toplumu, hangi tutkal bir arada tutabilir?"

*

Ve, ?öyle bitiyordu:

"Silahla beceremeyen bölücülerin tuza??na dü?memeli Türkiye... Kan?n durmas? için teröriste bile ?efkat gösterilebilir; bakars?n, tatl? dil y?lan? deli?inden ç?kar?r... Fakat, farkl? dil, karde?i karde?e yabanc? haline getirir, ki, terörden tehlikelidir."

*

Yaz? buydu.

Peki "sansür" nerede?

?urada...

*

Yaz?y? Kürtçe yazmak istedim!

*

Hay?r...

Amac?m, Türkiye’nin en etkin gazetesinde ilk Kürtçe makaleyi yazan ki?i olmak de?ildi... Yukar?daki sat?rlar? okuyacakt?n?z ve anlamayacakt?n?z.

Amac?m i?te buydu.

*

Araya "ikinci resmi lisan" girdi?inde... Farkl? etnik gruplara mensup olan, ancak, Türkçe konu?arak, Türkçe yazarak, Türkçe okuyarak "anla?an" bir toplumun, nas?l aniden birbirine yabanc?la?aca??n? görecektik...

Kan?t? da, bu yaz? olacakt?.

*

E hani sansür?

Buyrun...

*

Kürtçe bilmedi?im için, Türkiye Çevirmenler Derne?i’ne ba?vurdum, "Bu yaz?y? Kürtçeye çevirmek istiyorum" dedim. "Hay hay" dediler, ?stanbul’daki "yeminli tercüme bürosu"nun telefonlar?n? verdiler. Arad?m... "Hay hay" dediler, Kürtçe tercüman bulmak için iki gün izin istediler ve çevirme ücretinin de 180 lira art? KDV oldu?unu belirttiler... "Hay hay" dedim, fatura bilgilerimi gönderdim, yaz?m?n Kürtçe tercümesini beklemeye ba?lad?m.

*

?ki gün sonra... Türkiye Çevirmenler Derne?i’nden arad?lar... "Kürtçe tercüman bulduklar?n?, hatta 8 tane Kürtçe tercümana ba?vurduklar?n?, ancak 8 tercüman?n da bu yaz?y? Kürtçeye çevirmek istemedi?ini" söylediler...

*

Allah Allah!

Niye birader?

"Yaz?n?n içeri?ini uygun bulmam??lar!"

*

(Bu arkada?lar "yeminli" tercüman ama, yeminleri bi acayip... ?çeri?ini be?enirlerse, tercüme ediyorlar, be?enmiyorlarsa, etmiyorlar... San?rs?n, tercüman de?il,

sansür kurulu!)

*

??te böyle...

Terör, bizi bölemez.

Lisan, böler.

Cart diye.

*

Bizi bize yabanc? eder.

Kan?t? da bu yaz?.


SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Y?lmaz Özdil'in Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #2 : 23 Ağustos 2009, 23:53:10 »
Y?lmaz ÖZD?L
 yozdil@hurriyet.com.tr
         
   

?ftar? brokoliyle açmak caiz mi?


Medya f?r?n?, 11 ayd?r kimsenin aray?p sormad??? ilahiyat proflar?n? "ramazan pidesi" gibi ç?kard? gene.

*

Ahali de, bulmu?ken soruyor:

"?ftardan önce sevi?ebilir miyim?"

"Memesini elleyebilir miyim?"

"Frans?z öpücü?ü oruç bozar m??"

*

Karde?im, kama sutra profesörü de?il ki bunlar, ilahiyat profesörü... Ne desin yani, "Dilini yutmazsa bozmaz" m? desin?

*

?u da yeni moda mesela...

"Ramazanda diyet caiz mi?"

*

Biri liste vermi? ciddi ciddi...

"?ftarda; brokoli çorbas?, iki parça baget kepek ekme?i aras?nda marine edilmi? jülyen dana bonfile, yan?nda sote mantar ve graten soslu küp patatesler, üstüne, ?spanakl? f?st?kl? kek veya hindistan cevizli koko... Sahurda; ku?konmaz çorbas?, zeytinya?l? Brüksel lahanas?, iceberg yaprakl? ?zgara fleto bal?k veya tavuk gö?sü, yar?m su barda?? light yo?urt, ananas kompostosu."

*

Zannedersin...

Kraliçe Elizabeth oruç tutacak!

*

?aka bir yana...

Her y?l ayn? terane.

"Lens taksam, orucu bozar m??"

"A?da yapt?rsam bozulur mu?"

"Oruçluyken güne? kremi caiz mi?"

"Nikotin band? bozar m??"

"?ftardan önce kula??ma pamuklu çubuk sokmamda mahzur var m?? Hamamda subuhar? teneffüs ettim, orucum sakatlanm?? olabilir mi? Eve ha?ere ilac? s?kt?m, yanl??l?kla kokusunu içime çektim... Koltukalt?ma deodorant s?kabilir miyim? Saç?ma jöle sürebilir miyim? Oruçlu oruçlu i?ne yapt?rabilir miyim?"

*

Sevgili halk?m?z, "Kalp ameliyat? olaca??m, kan verilirse orucum bozulur mu"dan tutun da, "Yanl??l?kla madeni para yuttum, kefaret gerekir mi"ye kadar, akl?n?za gelen gelmeyen her türlü soruyu soracak bir ay boyunca.

*

Bi tek neyi sormayacak...

N’oldu ?u Deniz Feneri davas??

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Y?lmaz Özdil'in Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #3 : 25 Ağustos 2009, 11:41:37 »
25 A?ustos 2009

Y?lmaz ÖZD?L
 yozdil@hurriyet.com.tr
         
   

K?rm?z? plaka"Polisler bizi tan?m?yor, normal vatanda? gibi durduruyor" diye onuru k?r?lan AKP milletvekilleri "TBMM" yaz?l? k?rm?z? plaka istemi?... TBMM Ba?kan? da, "bu vahim adaletsizli?in" derhal düzeltilmesi için çal??ma ba?latm??.

*

E bak?yoruz... Vazgeçtik kendimizden; 14 senedir milletvekili, 7 senedir de iktidarda bakan olan TBMM Ba?kan?’n?n annesinin köyünde bile su yok hálá!

*

O nedenle...

"TBMM" yazmak do?ru olmaz.

"Sen benim kim oldu?umu biliyor musun ulan!" yaz?lmal? o plakalara...

Ön cama "Hamili plaka yakinimdir" kart?, arka cama "Devlet mal? deniz, binmeyen keriz" kart? yap??t?r?lmal?.

*

Özel yollar yap?lmal? mesela...

Sadece vekillerin gidece?i.

Özel otoparklar yap?lmal?.

Birer saltanat kay??? verilmeli.

550 tane uçak al?nmal?... Haliyle, birer kaptan ve birer pilot tahsis edilmeli. Ambulans gibi siren tak?lmal?. ?öyle pat pat dalgalanmal? bi flama aynas?n?n yan?nda... Asl?na bakarsan?z, k?rm?z? plaka da yetmez, Cemil ?pekçi tasarlamal?, komple k?rm?z? tak?m elbiseler giymeli milletvekillerimiz... Asansörde öncelik tan?nmal?. Birer jetski, birer tren verilmeli. Birer tane de inek verilmeli, ki, hem sütü de avantaya getirsinler, hem de insan haklar?n? yerinde incelemek için Hindistan’a giderlerse s?k?nt? çekmesinler.

*

Tabii diyeceksiniz ki:

"Makam arabalar?n? unuttun!"

*

Unutmad?m.

*

Makam arabas? tahsis etmeye gerek yok çünkü... Gözünün önündeki bunca rezalete ra?men hiç sesini ç?karmadan "nereye çekersen oraya gitti?ine" göre... "Çek ?uraya, çek buraya" diyerek, direkt milletin s?rt?na binmeli vekil.

*

Hatta, o "TBMM" yaz?l? k?rm?z? plaka bunlar? destekleyenlerin götüne tak?lmal? ki, bunlar? desteklemeyenler de bilsin, kimin sayesinde sa?lan?yor bu geçi? üstünlü?ü.


SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Y?lmaz Özdil'in Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #4 : 04 Eylül 2009, 12:55:43 »
4 Eylül 2009
Y?lmaz ÖZD?L
 yozdil@hurriyet.com.tr
         
   

Al?n verin ekonomiye can verin


Al?n bir defa geçiyor...

Verin iki defa.

*

Esnafla pazarl?k etmek istemem ama, bir al?p, niye iki defa veriyoruz birader? Al??-veri? tamam da, al??-veri?veri? dünyan?n neresinde görülmü??

*

Yankesici kollayan sivil polisler gibi simitçi k?l???na giren bankac?, mesela... Bu i? simit almakla hallolacaksa, simit tüketiminin yüzde 75 artt??? Bursa’da niye 25 bin ki?i i?ten at?ld? son alt? ayda?

*

Yoksa, ahali “Simit Saray?”nda fink at?p, paray? çarçur etti?i için mi geliyor fahi? faizli kredi kart? hacizleri?

*

Veya, oyuncakç? Merkez Bankas? Ba?kan?... Çin mal? olmas? bir yana, satt?n, sevindin, Allah bereket versin de, hani fi??

*

A be çiçekçi Meliha’ya k?yamam, epten geçeyim... Daha geçen sene “Kriz tehlikesi oldu?una inanm?yorum” diyen bakkal profesörün “sak?z balonu” gibi patlamas?na ise, hiç girmemeyim.

*

Çünkü... “TOBB’un 1 milyon 300 bin üyesi var, hepsi bir ki?iyi alsa, i?sizlik biter” diyen ba?bakan?n yönetti?i ülkede, bunlar?n ç?k?p, “Sak?z çi?neyin, geçer” demesi normal de?il mi?

*

Benim korkum...

Patronlar?n kafas?n?n bu kampanyaya yatmas?!

*

Dü?ünsene, ayba?? gelmi?, gitmi?sin vezneye, zarf içinde iki simit, üç sak?z, bi de maket helikopter... Fazla mesai yapana, karanfil.

*

Ya da ne bileyim...

Bunlar ekmek paras? için çal???yor efenim, maa?lar?n? unla ödeyelim” filan.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Y?lmaz Özdil\'in Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #5 : 05 Eylül 2009, 16:04:25 »
5 Eylül 2009
Y?lmaz ÖZD?L
 yozdil@hurriyet.com.tr
         
   

Cem Garipo?luTabii merak ediyorsunuz hakl? olarak, o olmu? bu olmu? filan da...

Niye yakalanam?yor?

*

“Hayat? en zor polis”tir, cinayet masas? polisi... Ne gecesi vard?r, ne gündüzü, insanl?ktan ç?km?? insanlarla, insano?lunun en a??r suçuyla u?ra??r... Siz s?cac?k evinizde meyve yiyerek televizyon seyrederken, o, p?ht?la?m?? kan gölü içindeki morarm?? ceset ba??ndad?r.

*

Ama, ayn? zamanda...

“??i en kolay polis”tir.

*

Çünkü, illa ki “ba?” vard?r.

E?i, akrabas?, kom?usu, arkada??, ince ince tasarlamaz, dan diye vurur, cart diye do?rar, basars?n aile fertlerine, biri öter, ?ak diye yakalars?n. Zaten bu yüzden, “Katil kim acaba?” diye nefes nefese okuyaca??n, sürükleyici cinayet roman? yoktur Türkiye’de... Filmi de.

*

Kaçt? m??

Bekler bu sefer cinayet masas?...

Hata yapmas?n?.

*

?lla ki yapar...

Cep telefonuyla konu?ur.

Kredi kart?n? kullan?r.

?nternetten mesaj atar.

Gidip, elinle koymu? gibi al?rs?n.

*

?yi de bu niye al?nam?yor?

*

U?ur Dündar’?n taa en ba??nda “B?rak?n polis i?ini yaps?n, bilgisi olan varsa polisi aras?n, çekiniyorsa bizi aras?n, biz polise aktaral?m” ça?r?s?, bundand?.

*

Polise yard?mc? olmak yerine, polisçilik oynamaya kalk??anlar yüzünden al?nam?yor.

*

Her gün man?etlerde.

Her gün canl? yay?nda.

“Unutturulmad???” için...

“Unutulmad???n?” biliyor.

*

Emniyet’in internet sitesinde aç?k aç?k yaz?ld??? için yaz?yorum; belli ki, “bu i?leri bilen biri” taraf?ndan s?k? s?k?ya tembihlenmi?, telefonla konu?muyor, kart kullanm?yor, bilgisayara dokunmuyor.

*

Teknolojik iz b?rakmamaya...

Hata yapmamaya gayret ediyor.

*

Ve hâlâ...

Hayat?nda morga gitmemi? tipler, “olay? unutturmayan kahraman” olma sevdas?yla, Münevver’in üzerine kürekle toprak att???n?n fark?nda olmadan sormaya devam ediyor: “Niye yakalanm?yor?”

Y?lmaz ÖZD?L
 yozdil@hurriyet.com.tr
         
   

?eref tribünü


Cumhuriyet Bayram? kutland?.

?eref tribününe bak?yorum...

*

Cumhurba?kan?m?z?n, memlekete zararl? oldu?u için iki defa partisi kapat?ld?, son partisi laiklik kar??t? fiillerin oda?? ilan edildi, kendisinin kay?p trilyon davas?ndan yarg?lan?p yarg?lanmayaca?? tart???l?yor... Ba?bakan?m?z?n, memlekete zararl? oldu?u için iki defa partisi kapat?ld?, kendisi hapse at?ld?, siyaset yasa?? getirildi, en son kurdu?u partisi laiklik kar??t? fiillerin oda?? ilan edildi, hazine yard?m? geri al?nd?... Genelkurmay Ba?kan?m?z?n, darbeci olup olmad??? tart???l?yor... CHP liderimizin, memlekete zararl? oldu?u için partisi kapat?ld?, kendisi Zincirbozan’a kondu, son partisi için hazine yard?m?nda yolsuzluk yapt??? iddias?yla suç duyurusunda bulunuldu, ba?bakan?m?z taraf?ndan mahkemeye verildi... MHP liderimiz, memlekete zararl? oldu?u için partisi kapat?ld?, hükümetimizin y?k?m projesi uygulad???n? söyledi?i için ba?bakan?m?z taraf?ndan mahkemeye verildi... DTP’lilerimizin, memlekete zararl? oldu?u için say?s?n? unuttu?um defa partileri kapat?ld?, ?u anda hemen hepsi hakk?nda fezleke var, baz?lar? hakk?nda hapis cezas? ç?kt?, son partilerinin kapatma davas? devam ediyor... TBMM Ba?kan?m?z?n, memlekete zararl? oldu?u için iki defa partisi kapat?ld?, son partisinin laiklik kar??t? fiillerin oda?? oldu?u aç?kland?... Anayasa Mahkemesi Ba?kan?m?z, iktidar partimizin laiklik kar??t? fiillerin oda?? oldu?unu ilan etti, hazine yard?m?n? kesti, CHP’miz hakk?nda suç duyurusunda bulundu, DTP’mizin kapat?l?p kapat?lmayaca?? davas?na bak?yor, üstelik kendisi hukukçu de?il... Anayasa Mahkemesi Ba?kanvekilimizin e?i, Ergenekon’dan yarg?lan?yor... Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?m?z desen, iktidar partimizin ve DTP’mizin memlekete zararl? oldu?u iddias?yla dava açt?... Dan??tay Ba?kan?m?z, kendisini vurdular, arkada?lar? öldürüldü... 550 milletvekilimiz var, 409 tane dokunulmazl??? kald?r?ls?n dosyas? var, biri Adalet Bakan?m?z... Söz konusu protokolün i?tirak etti?i tören, Ankara’da yap?ld?, Belediye Ba?kan?m?z çe?itli sebeplerden yarg?ya intikal etmi? vaziyette.

*

Bu yaz?y? bitirince Cumhuriyet meyhanesine gidece?im kutlama için...

Hadi ?eref’inize!
« Son Düzenleme: 30 Ekim 2009, 19:35:12 Gönderen: SevaL »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal