TOPLUM VE B?L?M => Edebiyat => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 18:18:37

Başlık: Kalenderi Nedir ? Kalenderi Örnekleri ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 18:18:37
Kalenderi nedir? Kalenderi Örnekleri


Kalenderî

Halk ?airleri taraf?ndan aruzun mef’ûlü mefâ’îlü kal?b?yla gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde söylenen ?iire denir. Özel bir ezgiyle okunur. Ezgisi bak?m?ndan düz kalenderî, Acem kalenderisi, Emrah kalenderisi gibi çe?itlere ayr?l?r. Kafiye düzeni divan ve semaî ile ayn?d?r. Bu tür ?iirler 3+4+3+4 veya 7+7 ?eklinde ondört heeceli iken, sonradan yerine aruz vezninin geçti?ini ileri sürenler vard?r.

ÖRNEK KALENDERÎ: Tokatl? Nurî
KALENDER?

?çtin mi a cân?m yine mestâne durursun
Gamzen gibi â??klara bîgâne durursun
Kimden söz i?ittin ki celâ hakk?na dâir
Böyle güzelim hât?r? vîrâne durursun

Geç ?âh?m otur ba??m?n üstünde yerin var
El ba?l? efendim kime divâne durursun
Bir çift idiniz vuslat-? devlette geçen gün
Nettin e?ini ey peri bir dâne durursun

Sen al ile ba??mdan al?p akl?m? ?imdi
Ey rind-i felek-me?reb edibane durursun
Öldürmek ise Nûri kulun kasd?na böyle
Çek hançeri öldür a pa?am ne durursun 

Kaynak:edebiyatforumu.com
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal