GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 12:44:28

Başlık: Dört Y?lda 70 Milyar Dolar Geldi
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 12:44:28
"4 Y?lda 70 Milyar Dolar Geldi"

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Ali Babacan, Finlandiya'n?n Ba?kenti Helsinki'de, "Küresel Krizin Avrupa Boyutu" Ba?l?kl? Avrupa ?? Dünyas? Liderleri Toplant?s?na Ana Konu?mac? Olarak Kat?ld?.

DEVLET Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Ali Babacan, Finlandiya’n?n ba?kenti Helsinki’de, “Küresel Krizin Avrupa Boyutu” ba?l?kl? Avrupa ?? Dünyas? Liderleri toplant?s?na ana konu?mac? olarak kat?ld?.
“Krizdeki Avrupa’ya Türkiye’den Bak??” ba?l?kl? bir konu?ma yapan Babacan, Türkiye’nin, 2002 y?l?ndan bu yana uygulad??? ihtiyatl? mali politikalar ve önemli yap?sal reformlar?n küresel krizin Türk ekonomisine etkisini en aza indirmesine yard?mc? oldu?una dikkat çekti. Babacan, konu?mas?nda ?u mesajlar? verdi: “Türkiye’ye son 4 y?lda toplam 70 milyar dolar yabanc? sermaye yat?r?m? yap?ld?. Türk bankac?l?k sektörü, güçlü sermaye taban? ve etkin risk yönetimi uygulamalar?yla, oldukça sa?lam ve kârl? durumda.”

Haberturk
 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal