GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 14 Ağustos 2009, 21:44:04

Başlık: K?l?çdaro?lu : " ?n A?a??ya Çat??ma ßiter "
Gönderen: SevaL_24 - 14 Ağustos 2009, 21:44:04
(http://www.guncelhaber.com/pics/365035-1774.jpg)
KILIÇDARO?LU: IN A?A?IYA ÇATI?MA B?TER

14 A?ustos 2009 Cuma 14:08CHP'li K?l?çdaro?lu, ''demokratik aç?l?m'' tart??malar?yla ilgili, ''?imdi diyorlar ki, CHP, bu aç?l?m?n önündeki en büyük engel. Karde?im en büyük engel sensin. Sen in a?a??ya bakal?m bu ülkede çat??ma oluyor mu?'' dedi.

Atatürk'ün Yalova'n?n Ç?narc?k ilçesi Koru beldesine geli?inin 80. y?l dönümü kutlamalar?na kat?lan CHP Grup Ba?kanvekili Kemal K?l?çdaro?lu, burada halka hitap etti.

Hükümetin ''demokratik aç?l?m'' projesine de?inen K?l?çdaro?lu, aç?l?m?n önündeki en büyük engelin CHP de?il, AK Parti oldu?unu savundu.

Kendilerinin etnik kimli?e kar?? olmad?klar?n? ifade eden K?l?çdaro?lu, ''(Herkesin etnik kimli?i kendisinin ?erefidir) diyoruz. Aran?zda bu aç?l?mda (Recep Tayyip Erdo?an'?n önerisi ?udur) diyebileniniz var m??'' diye konu?tu.

Kemal K?l?çdaro?lu, ?öyle devam etti:

''Bu aç?l?m ne aç?l?m? biliyor musunuz? Say?n ?çi?leri Bakan? ç?km?? (Bu konuda kitaplar, makaleler, onlar? topluyoruz) diyor. El insaf, sen bugüne kadar armut mu topluyordun? Bu ülkede 40 y?ld?r devam eden, hepimizi ac?lara bo?an bir olay var. Sen bugüne kadar ne yapt?n karde?im? CHP'nin bu konuda birden çok raporu var. Çözüm önerileri var. ?imdi diyorlar ki, CHP, aç?l?m?n önündeki en büyük engel. Karde?im en büyük engel sensin. Sen in a?a??ya bak bakal?m, bu ülkede çat??ma oluyor mu?''

-''ÖRTÜLÜ FA??ZM?N AYAK SESLER?''-

Son dönemde ö?rencilere ve vatanda?lara yönelik ?iddetin artt???n? öne süren K?l?çdaro?lu, ?unlar? kaydetti:

''E?er bir iktidar yanda? medya olu?turuyorsa, bir iktidar ele?tiriye tahammül edemiyorsa, bir iktidar kendisini ele?tiren ki?ileri hemen polis coplar?yla susturuyorsa, o ülkede demokrasi yoktur. O ülkede örtülü fa?izm vard?r. Türkiye'de örtülü fa?izmin ayak sesleri var. Ö?renciler harçlar? protesto ediyorlar. Say?n Ba?bakan sal? günü diyor ki (O gençleri edebe davet ediyorum.) As?l biz seni edebe davet ediyoruz Say?n Ba?bakan.''

K?l?çdaro?lu, daha sonra Yalova'ya geçerek U?ur Mumcu Kültür Merkezi'nde partililere yönelik düzenlenen konferansa kat?ld?.

Öte yandan, K?l?çdaro?lu, Yalova'daki program? öncesinde, TEMA Vakf? Onursal Ba?kan? Hayrettin Karaca'y? sahibi oldu?u arboretumda ziyaret etti, Türkiye gündemi ve sorunlar?na ili?kin görü?lerini dinledi.AA

Kaynak : Haber 7
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal