E

Ğ

E

R


İ

N

S

A

N


İ

S

E

N


Ö

L

M

E

Z

S

İ

N


K

O

R

K

M

A
Uzumbaba Anasayfa Hacıbektaş logo Pirsultan semahÜzümbaba_forum 
Anadolu Aleviliği(özelyazı)

Bir Alevi Dedesiyle söyleşi

Alevi Başkaldırıları

Osmanlı Arşivi

Cezalandırmalar1

Cezalandırmalar2

Alevilik Araştırmaları Üzerine

Alevi İslamcı Olamaz

'Hava Kararırsa Oteli Ateşe Verecekler

Pirsultan Kürt direnişçisi?


Pirsultan şiirleri ve türküleri(diğer sitemde derlenmiştir, okuyabilir ve dinleyebilirsiniz)

Kürt ırkçılarının Alevi kültürüne saldırıları devam ediyor

Aziz Nesin`in Madımak katliamından bir gün önceki konuşması

2 Temmuz..Madımak..Tıklayınız..

Temmuzda küçük bir araştırma! Medyamız ne kadar duyarlı idi?

Alevilik İslamın içinde mi yoksa dışında mı sorusu tuzak ve kasıtlıdır

Hacı Bektaş Veli Bir Batıni Dai'siydi

Hak'ka yürümek

Medyada Muharrem ayı

Alevilerin ilk siyasal partisi (Türkiye) Birlik Partisi

Aleviliğin Osmanlı dönemi yazılı kaynakları

Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar

Osmanlı'nın şeytanı Cumhuriyet döneminin gericilik simgesi: Saz

Anadolu aleviliğinde ocak sistemi ve dedelik kurumu

Alevilik kaynağı kökleri ve gelişimi İ.Kaygusuz

İnanç düşünce ve siyasal tarih bağlamında Alevilik İ.Kaygusuz

Hacı Bektaş Veli'nin Yaşadığı Tarihsel Ortam

Ali Balkız:'Sivas'ta Ergenekon mu gizlendi'

Nejat Birdoğan Söyleşi

Maraş katliamı (24 aralık 1978)

Çorum katliamı(1980)

Malatya olayları katliamlar(1975-80)

Aleviliğin kökeni tartışması

Babailer - Anadolu Devriminin Kavşak Noktası

Hacı Bektaş ve Babai Ayaklanması

Princeton Üniversite konferas metni(Zülfü Livaneli)

Pir Sultan'ın Şah İsmail değerlendirmesi

“Kılıcından Kızılbaş kanı damlayan” Yavuz

Alevi Açılım

Hacıbektaş-ı Veli Türbesinde bulunan semboller ve anlamları

Cumhuriyet tarihinin Alevi katliamı belgeselleri
Maraş katliamı belgeseli
Çorum katliamı belgeseli
Sivas Madımak belgeseli

Dışarıdan Alevilik hakkında bakış açıları için birkaç örnek:


The Alevis of Turkey-Tina Hamrin Dahl

The Alevi and questions of identityw Roman"-Tina Hamrin Dahl

A Surviving Neoplatonism: on the Creed
of the Bektashi Order. Conversations
with a Mursit


Religious Courts Alongside Secular State Courts:
The Case of the Turkish Alevis


Platforma dön

Pirsultan Abdal kürt direnişçisi imiş!?


Son zamanlarda Alevilik tartışmalarının boyutları genişlemeye başladı. Alevilik konusunun derinlemesine tartışılması bilimsel açıdan sevindirici olmakla birlikte, son zamanlardaki bazı tartışmalar tatsızlaşmaya doğru gitmektedir.

Örneğin: '' Alevilik zerdüştleşiyor, Arap Aliliği, Güneş Aliliği, Dedelik tartışmaları ve buna benzer tartışmalar başlamış durumdadır.

Geçenlerde biriyle konuştuğumda söyledikleri: '' Biz, Hacı Bektaş Aleviliğini değil, Pirsultan Aleviliğini tutuyoruz'', '' Hacı Bektaş devletçiydi'', Pirsultan ise haksızlıklara karşı bir direnişçiydi'', ''Biz, Pirsultanın türklere karşı(burada Osmanlıyı ima ediyor), kürt ezilenlerinin yanında yer aldığını ve Osmanlıya karşı ayaklanmasını destekliyoruz, ve Pirsultanın kürtlük yanını destekliyor ve tutuyoruz, Aleviliğin bu yanını tutuyoruz, yoksa Hacı Bektaşın Aleviliğini değil'', diyor.

Yani buradan ne sonuç çıkıyor?

Pirsultan türk değil, bir kürt direnişçisi, değil mi?

Bunu söyleyen de örgütçüler...

Pes, doğrusu!!!

Kürt aşiretlerinin, Osmanlılar tarafından 15ci yüzyılda anadoluya Suriye taraflarından alevilere karşı tampon göreviyle yerleştirildikleri, ve anadolu alevilerinin, Osmanlıyla birlikte işbirliği yaparak katledilmelerine yardımcı oldukları tezini savunan tarihçileri dikkate almak gerek.

Daha sonra anadolu alevilerinin zaman içerisinde kürtlerle kaynaşması bu olasılığı çürütmez, tarih bunu gerektirmiştir toplumsal gelişim açısından. Aşiretler zamanla zayıflamaya başlayınca, bu aşiretlerdeki yoksullaşma ve ağalarının baskılı yönetimleri sonucudur bu. Alevi türklerinin de tarihten gelen ezilmişlikleri(sünni Osmanlı baskısı) bu iki halkı birbirleriyle içiçe yaşamaya mecbur kılmıştır, kader birlikleri güçlenmiştir. Ayrılamayacak şekilde birleştirmiştir bu birlikteliklerini. Her iki taraf da birbirlerinin dillerini öğrenmiştir, yani, alevi türkmenleri kürtçeyi, kürt aşiretleri de türkçeyi. Bugün kürt alevileri hala Pirsultan türkülerini türkçeyle söylemektedirler. Çeviri ayrı şeydir.
........................

Pirsultanın bir tane kürtçe söylevlerini bugünün bizleri bilmiyoruz. Aksine bugüne kadar gelen tüm şiirleri en temiz anadolu türkçesidir. Pirsultanı dört yüz yıl yaşatanlar da anadolu alevileri, yani türkmenleridir, türkmen alevileridir.

O zaman Pirsultan nasıl bir kürt şairi olabilir? Şah İsmail de mi kürttü, yani diğer bir deyişle Şah Hatayi?
Konu aslında bu değil, herkes biliyor Pirsultanı. Amaç, Pirsultan direnişçiliğini bugünkü milliyetçi kürtçülükle birleştirmek de değildir, kendilerine çekemedikleri alevi türkleri bu şekilde bölmek, ve kullanmak. Bu komplo teorilerini üretenler de çoğunluk olarak alevi olmayan kürtlerdir kanımca.

..............

Bugüne kadar yapılan, türk milliyetçileri ve kürt milliyetçileri savaşına anadolu alevileri kesinlikle onay vermemiş, ve de iki tarafın savaşını da onaylamamıştır, ve de büyük üzüntü duymuştur, ayrıca en çok ezilenler de anadolu alevileri olmuştur, iki arada bir derede kalmışlardır.

Anlaşılıyor ki, kürt tarafı bu kez bu şekilde yoğun bir propagandaya, yani, Pirsultan kürttür, propagandasına başlayarak alevileri ikileme sokma çabasına başlamışlardır. Eğitim seviyeleri henüz istenilen yere gelemeyen anadolu alevilerinin duygularını allak bullak etmeye çalışmaktadırlar.
Yaptıkları propagandadan biri de, '' devlet, devletçi Hacıbektaş şenliklerine katılarak, Hacı Bektaş Veli'nin devlet yanlısı olduğunu ispatlıyor'', deniyor.
Bunlar tarihi de unutturmaya çalışıyorlar. Babai başkaldırılarını da yok sayıyorlar. Bektaşiliğin Babailerin bir uzantısı olduğunu da unutturmaya çalışıyorlar galiba. Babai uzantılarının Anadoluya yüzyıllara damgasını vurduğunu da unutturuyorlar galiba.
 
Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri de bunlara koz vermek için ellerinden geleni arkasına koymamaktadırlar:
''Dersim adını yasaklamak neyi değiştirdi? Dersim türkülere konu olmaya devam ediyor.
 ''Maraş katliamı, Çorum katliamı, Sivas Madımak katliamı'', ve bunların suçlularının hiçbirinin tarih karşısında yargılanmadıkları gerçeği neyi değiştirdi, Alevi kıyımları neyi değiştirdi?
Bugün bile alevilerin kimliklerinin tanınmaması, inkarcı hükümet politikaları, bunlara daha çook koz vermeye devam edecektir.
Ama burada bir gerçek var bugün, ne kürtler, ne de türkler, asla birbirlerinden ayrılamayan, bir bütün elma olarak kalmaya devam edeceklerdir. Bu, tarihin bir gerçeğidir. Ne ben soyumdan birini vurabilirim, ne de soyumdan biri beni vurabilir. Tarih bizi anadoluda öyle bir kenetledi ki, ayırabilene aşkolsun.
Ne kürt milliyetçilerine, ne de türk milliyetçilerine.......
Asla!
Anadoluyum ben, renkli, rengarenk işlemeli, dağlarım, ovalarım, bayırlarım, hamsim, çil horozum, horonum, dik oyunum, çerkezim, efeyim, fellahım, türküm, kürdüm, ermeniyim, rumum,, sözün kısası hepsiyim, bir bütün elmayım, bir bütün çanak, bir bütün balpeteğim, aşığım, vurgunum, doluyum,

''...yarin ile hoş musun
.. hoş olam olmayam
...o yar benim, kime ne''

demiş ozanlarımız.
...................
Pir Sultan Abdal, tüm haksızların direnişçisidir:

'Dünyanın üzerinde kurulu direk
Emek sayılmadan, sızlar bu yürek
Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek
Söyle canım söyle dinlesin canlar

Ocağa koymuşlar köşe taşını
Hak kollasın gerçeklerin işini
Bir gün ağrıdırlar senin başını
Söyle canım söyle dinlesin canlar'

Pirsultan Abdal
..................
30/5/2005
Üzümbaba


yanan_odun
Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!
Copyright 2004-2021. Üzümbaba sitesi. All Rights Reserved
Uzumbaba Anasayfa