TOPLUM VE B?L?M > Edebiyat

?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi

<< < (5/5)

Mod_seval:
Latin Alfabesi
 

Yeni Türk alfabesi, Latin harfleri temel al?narak, 1 Kas?m 1928 gün ve 1353 say?l? yasayla tespit ve kabul edilmi?tir. Bu kanuna göre, Türk Alfabesi’nde 29 harf bulunur. Alfabeyi olu?turan büyük ve küçük harfler, s?ras?yla a?a??daki biçimde yaz?l?r.

 

Yaz? karakterleriyle:


--------------------------------------------------------------------------------

A B C Ç D E F G ? H I ? J K L M N O Ö P R S

? T U Ü V Y Z - (Â Î Û)

a b c ç d e f g ? h ? i j k l m n o ö p r

s ? t u ü v y z - (â î û)

Mod_seval:
Milli Bir Destan?n Özellikleri

a. Yazar? bütün toplum, yani anonimdir.

b. Olaylar bir kahraman?n çevresinde geli?ir.

c. Konu toplum hayat?yla ilgilidir.

ç. Manzumdur.

d. Destanlar tarihle ilgilidir, fakat tarih de?ildir.

e. Destanlarda belli bir co?rafya vard?r.

f. Destan kahramanlar? soylu insanlardan olu?ur.

g. Destanlarda ola?anüstü olaylar görülür.

?. Zaman bak?m?ndan uzun atlamalara rastlan?r.

Kaynaklar: edebiyatforumu.com

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git