* Anlık üyelerarası ileti

Sohbet kutusu bulunamadı.

* Kullanıcı bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

* Şu an aktif olanlar

  • Nokta Ziyaretçi: 19
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Çevrimiçi kullanıcı bulunmuyor.

* İstatistikler

  • stats Toplam Üye: 28
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 289
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son İletiler/Konular

Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev İşlerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]


Ynt: Görünmez Kazalar Ve Pratik Önlemler Gönderen: uzumbaba
[17 Nisan 2014, 02:20:37]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* İnternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: T.C.1982 Anayasası  (Okunma sayısı 17453 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: T.C.1982 Anayasası
« Yanıtla #15 : 05 Temmuz 2009, 17:55:37 »
Esnaf ve Sanatkarın Korunması, m.173.

Gaziler, m.61.

Geçici Bakanlar Kurulu, m.114.

Gençliğin Korunması, m.58.

Genel Af, m.87, 169.

Genel Esaslar, m.1-11

Genel İdare, m.128, 136.

Genel Müsadere, m.38

Genel Oy, m.67.

Genel Siyaset, m.112.

Genelkurmay Başkanlığı, m.117.

Gensoru, m.99.

Gerekçe, m.141.

Geri Gönderme,  m.89, 104.

Gizli Oy, m.94, 102, 146, 154, 155, 157, 175.

Görev Sırasında Güvenoyu, m.111.

Göreve Başlama ve Güvenoyu, m.110.

Görüşmelerin Açıklığı ve Yayımlanması, m.97.

Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı, m.34.

Grev Hakkı ve Lokavt, m.54.

Güven İstemi, m.99, 111.

Güvenoyu (Gensoruda), m.99.

Güvenoyu (Görev Sırasında), m.111.

Güvenoyu (Göreve Başlama), m.110.

Güvensizlik Oyu, m.99.

Güvensizlik Önergesi, m.99.

Haberleşme Hürriyeti, m.22.

Hak Arama Hürriyeti, m.36.

Hâkim ve Savcıların Denetimi, m.144.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, m.159.

Hâkimlik ve Savcılık Mesleği, m.140.

Hâkimlik ve Savcılık Teminatı, m.139.

Hakkın Özü, m.13
Hakların Korunmasıyla İlgili Hükümler, m.36-38

Halkoylaması, m.175.

Hayvancılık, m.45.

Hizmete Girme, m.70.

Hukuk Devleti, m.2.

İçtüzük (TBMM), m.95.

İçtüzük, Siyasî Parti Grupları ve Kolluk İşleri, m.95.

İdare Mahkemesi, m.157.

İdare, m.123-131

İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği, m.123.

İdarenin Esasları, m.m.123-125

İdarenin Kuruluşu, m.126-127

İdari Vesayet, m.127.

İl (İl Özel İdaresi), m.127.

İl, m.126.

İlköğretim, m.42.

İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmesi, m.155.

İnkılap Kanunlarının Korunması, m.174.

İnsan Haklarına Saygı, m.2.

İptal Davası, m.150.

İrtifak Hakkı, m.169.

İspat Hakkı, m.39.

İspat Hakkı, m.39.

İstiklal Marşı, m.3.

İşkence, m.17.

İvedilik, m.91, 175.

Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı, m.120.

Kamu Hizmeti Genel İlkeleri, m.128.

Kamu Hizmeti Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları, Disiplin Kovuşturmasında Güvence, m.129.

Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler, m.128-129.

Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, m.70-71

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetim, m.165.

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu, m.135.

Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı, m.31.

Kamu Tüzel Kişiliği, m.123.
Kamu Yararı, m.43-44

Kamulaştırma, m.46.

Kamuyla İlişkili Haber Ajansları, m.133.A

Kanaat Hürriyeti, m.25.

Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi, m.91.

Kanun Hükmünde Kararname, m.91, 121, 122, 148, 52, 153

Kanun Önünde Eşitlik, m.10.

Kanun, m.88-89..

Kanunî Hâkim Güvencesi, m.37.

Kanunilik İlkesi, m.38.

Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması, m.89.

Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi, m.88.

Kanunsuz Emir, m.137.

Kapalı Oturum, m.97.

Karar Yeter Sayısı, 96.

Kararların Gerekçeli Olması, m.141.

Katip Üyeler, m.94.

Kenar Başlıklar, m.176.

Kesinhesap, m.164.

Kıyılardan Yararlanma, m.43.

Kişi Güvenliği, m.19.

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, m.19.

Kişinin Dokunulmazlığı, m.17.

Kişinin Hakları ve Ödevler, m.17-40.

Kişinin Maddî ve Manevî Varlığı, m.17.

Kitle Haberleşme Araçları, m.31

Kolluk İşleri (TBMM), m.95.

Konut Dokunulmazlığı, m.21.

Konut Hakkı, m.57.

Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi, m.171.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar, m.61.

Kötüye Kullanma, m.14

Köy, m.127.

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, m.63.

Laik Devlet, m.2.

Laik Toplum Düzeninin Gerekleri, m.13

Lokavt, m.54.

Maddî ve Manevî Varlık, m.17.

Mahalli İdareler, m.127.

Mahkemelerin Bağımsızlığı, m.138.

Mahkemelerin Kuruluşu, m.142.

Mal Bildirimi, m.71.

MALÎ HÜKÜMLER, m.161-175

Malul ve Gaziler, m.61

Meclis Soruşturması, m.100.

Merkezi İdare, m.126.

Milletin Temsili, m.80.

Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma, m.90.

Milletlerarası Tahkim, m.125.

Milletvekili Ödenek ve Yollukları, m.86.

Milletvekili Seçilme Yeterliliği, m.76.

Milletvekilliği, m.80-86

Milletvekilliğinin Düşmesi, m.84.

Milletvekilliğinin Düşmesinde İptal İstemi, m.85.

Milli Dayanışma, m.2

Milli Güvenlik Kurulu, m.118.

Millî Güvenlik Kurulu, m.118.

Millî Marş, m.3.

Millî Savunma, m.116.

Mülkiyet Hakkı, m.35.

Olağanüstü Hal İlanı, m.119.

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler, m.121.

Olağanüstü Hal KHKleri, m.121.

Olağanüstü Hallerle İlgili Düzenleme, m.121.

Olağanüstü Yönetim Halleri, m.119-122

Orman Köylüsünün Korunması, m.170.

Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi, m.169.

Ödenek ve Yolluklar, m.86.

Öğrenim Hakkı ve Ödevi, m.42.

Ölçülülük İlkesi, m.13.

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, m.19.

Özel Hayatın Gizliliği, m.20.

Özel üniversiteler, m.131

Özelleştirme, m.47.

Para Basılması, m.87

Parti Kapatma, m.69.

Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma, m.68.

Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma, m.68.

Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi, m.167.

Planlama, m.166.

Radyo ve Televizyon Kuruluşları, m.133.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajanslar, m.133.

Resmî Dil, m.3.

Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması, m.56.

Sanat Hürriyeti, m.27

Sanatın ve Sanatçının Korunması, m.64.

Sanatkarın Korunması, m.173.

Sansür, m.28.

Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme, m.92.

Savaş İlanı, m.122.

Savcıların Denetimi, m.144.

Savcılık Mesleği, m.140.

Savcılık Teminatı, m.139.

Sayıştay, m.160.

Seçilme Yeterliliği, m.76.

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu, m.114.

Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi, m.79.

Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakları, m.67

Seferberlik, m.122.

Sendika Kurma Hakkı, m.51.

Sendikal Faaliyet, m.52.

Seyahat Hürriyeti, m.23.

Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş İlanı, m.122.

Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş İlanı, m.122.

Sınırlama, m.13

Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme, m.92.

Siyasî Haklar ve Ödevler, m.66-74.

Siyasî Parti Grupları, m.95.

Siyasî Partilerin Uyacakları Esaslar, m.69.

Siyasî Partilerle İlgili Hükümler, m.68-69

Siyasî Sorumluluk (Bakanlar Kurulunun), m.112.

Sosyal Devlet, m.2.

Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler, m.61.

Sosyal Güvenlik Hakkı, m.60.

Sosyal Güvenlik Hakları, m.60-62.

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler, m.41-65

Sporun Geliştirilmesi, m.59.

Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar, m.38.

Suçların Kanuniliği İlkesi, m.38.

Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı, m.29.

Şehit Dul ve Yetimleri, m.61.

Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı, m.120.

Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması, m.120.

Tâbi Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı, m.119.

Tabiat Varlıklarının Korunması, m.63.

Tabiî Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi, m.168.

Tahkim, m.125.

Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması, m.45.

Tarih Yüksek Kurumu, m.134.

Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, m.63.

Tatil (TBMM), m.93.

TBMM, m.75-101.

TBMM Görev ve Yetkileri: Genel Olarak, m.87.

TBMM Üyeliğiyle İlgili Hükümler, m.80-86

TBMM: Başkanlık Divanı, m.94.

TBMM: Toplanma ve Tatil, m.93.

TBMM’nin Kuruluşu, m.75.

Temel Haklar ve Ödevler, m.12-74

Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması, m.40.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması, m.14.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması, m.15.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği, m.12.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması, m.13.

Toplanma ve Tatil (TBMM), m.93.

Toplantı Hak ve Hürriyetleri, m.33-34.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı, m.34.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı, m.96.

Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, m.53.

Toplumun Huzuru, m.2.

Toprak Mülkiyeti, m.44.

Tüketicinin Korunması, m.172.

Türk Silahlı Kuvvetleri, m.92.

Türk Vatandaşlığı, m.66.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi, m.116.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimleri, m.78.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, m.75-101.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları, m.98-100.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler, m.93-97.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri, m.87-92

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dönemi, m.77.

Tüzükler, m.115.

Uluslararası Andlaşmalar, m.90.

Uyuşmazlık Mahkemesi, m.158.

Ücrette Adalet Sağlanması, m.55.

Üyelikle Bağdaşmayan İşler, m.82.

Vakıf üniversiteleri, m.131

Vatan Hizmeti, m.72.

Vatana İhanet, m.105.

Vergi Ödevi, m.73.

Vicdan Hürriyeti, m.24.

Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları, m.62.

Yabancıların Durum, m.16.

Yargı Yetkisi, m.9.

Yargı Yolu, m.125.

Yargı, m.138-160

Yargıtay, m.154.
Yargıyla İlgili Genel Hükümler, m.138-146.

Yasama, m.75-101.

Yasama Dokunulmazlığı, m.83.

Yasama Yetkisi, m.7.

Yaşlılar, m.61

Yayın Hakkı, m.29.

Yerel Yönetimler, m.127.

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti, m.23.

Yönetmelikler, m.124.

Yüce Divan, m.105

Yüksek Mahkemeler, m.146-159

Yüksek Seçim Kurulu, m.79.

Yükseköğretim Kurumları, m.130.

Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tâbi Olanlar, m.132.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları, m.131.

Yürütme Yetkisi ve Görevi, m.8.

Yürütme, m.101-138.

Zorla Çalıştırma Yasağı, m.18.

Editör: Kemal Gözler

Email: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm

22 Haziran 2009

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38