E?LENCE MERKEZ? > Pratik Bilgiler Öneriler

Ev ??lerinde Basit Öneriler

<< < (2/4) > >>

uzumbaba:
Lavoba,  Ayakyolunu vs temizlemek

Sa?l?kl? ve temiz bir öneri:

Kaynar suya biraz kabartma tozu(örne?in yar?m fincan) ve biraz da sirke (a?a?? yukar? yar?m litre olabilir) ekleyiniz.
Bu kar???m? istedi?iniz yere dökünüz. Faydas?n? gördü?ünüzde anlars?n?z. Mis gibi olur.
Yaz?lan ölçüler a?a?? yukar?d?r, kullanmaya ba?lad???n?zda ihtiyaca göre ayarlayabilirsiniz.

uzumbaba:
Leke

Kaza??n?zda vs leke mi oldu?

??te öneri:

Bir ölçüm saç ?ampuan?, iki ölçüm su, bir ölçüm sirke. Temiz bir bezi bu kar???ma band?r?n sonra da bu bezle lekeyi silin.
Bakal?m lekeden eser kalacak m??

uzumbaba:
Tencerenizin dibi mi yand??

Kesme?eker kullanarak tencerenin dibini ovalay?n?z.

Daha sonra da tencerenizin daha parlak olmas?n? istiyorsan?z mutfak süngerinizi biraz beyaz una bat?r?n?z ve tencerenizi siliniz.

uzumbaba:
Koltuk tozlar?

Koltuklar s?k s?k toz toplar ve vurdu?unuz zaman tozlar havalarda uçar.

??te öneri:

Bir çar?af? nemlendiriniz ve koltu?unuza seriniz. ??te ?imdi koltu?unuzun tozlar? havalarda uçmaz. Bir ?eyle koltu?a vurunuz  ya da ç?rp?n?z.
Tozlar nemli çar?afa yap???p kal?r.

uzumbaba:
 :o

Zamans?z misafir kar??lamak

Birazdan misafiriniz gelecek, ama daireniz misafir kar??lamaya hiç de elveri?li de?il. Ama ba?ka çareniz de yok, evinizi acele temizlemek zorundas?n?z.

??te öneri: 15-20 dakika size yeter. Nas?l m??

Giri? salonundan ba?lay?n. Misafirlerinizin elbiselerini rahatça asaca??, ayakkab?lar?n? ç?karaca?? ?ekle getirin. Ondan sonra tuvalet odas?na geçin. Acele toplan?lmas? gereken k?v?rz?v?r? bir po?ete doldurun. ve ilk önce el y?kanacak lavobay? silin. Tuvalet aynas?n? parlat?n ve yan taraf?na temiz bir misafir havlusu as?n. Oturma odas?na geçin, varsa orda da k?v?rz?v?r? po?ete doldurun. Po?etleri yatak odalar?ndan birine götürün b?rak?n ve yatak odalar?n?z?n kap?lar?n? kapal? tutun.

Gerekiyorsa 3-4 dakikada oturma odan?z? ve salonunuzu elektrik süpürgesiyle süpürün. 3-4 dakikan?z? da ekstradan bir göz gezdirmeye ay?r?n.

Her?ey çok k?sa bir sürede bitti.

Oturma odan?z? gerekiyorsa lo? hale getirin, ayd?nlanma lambalar?n? k?s?n, ya da azalt?n ve odan?za bir mum yak?n.

En sonunda da bir koltu?a misafir gibi oturun ve gülümseyin.

Kap? zili çalmak üzere...

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git