B?LG?SAYAR/?NTERNET DÜNYASI/YARDIMLA?MA VE ÖNER?LER > Bilgisayar/?nternet Dünyas? Yard?mla?ma Odas?

Forum Sistemi SMF Nedir ?

<< < (2/2)

SevaL_24:

--- Alıntı yapılan: uzumbaba - 22 Temmuz 2009, 02:07:33 ---Valla Seval, benim eski forum phpBB vard? serverimde, uzun bir süre ara vermi?tim.
Sonra forumu yeniden açal?m, dedin, ben de eski foruma bir bakay?m, geri açar?z diye dü?ündüm.
Veri taban?nda bir sorun ç?km??t?(türkçesinde). Sebebini bulamad?m, sonra en son sürümünü denedim, yine türkçesinde bir sorun ç?kt?.  Ben de k?zd?m ve tamam?n? sildim.

Sonra ba?l? oldu?um serverde SMF de var, bunu bir kurup deniyim, dedim. Bakt?m ki bu daha kolay?ma gitti,
haydi bu olsun, bir?ey daha ö?reniriz diye kurdum i?te. Sonra bir de ilgimi çeken, benim webhotel linux, windows de?il, SMF de bir yerde okumu?tum ara?t?r?rken, baz? özellikler linux serverde daha sorunsuz çal???yor, diye.

??te böyle oldu.

Onun için daha tam bilgiye sahip de?ilim, bilmedi?imi okuyup anlamaya çal???yorum. PHP kolay deniyor, ama ben en çok hep html ile siteler yapt?m. Benim kolay?ma geliyor nedense...
Eskiden html kodlar?n? tek tek yazarak site yap?yorduk, ama ?imdi öyle de?il ki, haz?r programlar zaman harcamam?z? önlüyor, Meslekte de kullanmad???m?za göre.....

--- Alıntı sonu ---

Evet.

Onca kod'a bak?nca eskiden anlamazken insanlar bunu nas?l kavr?yor diyordum.Önce tek tek elle yaz,sonra program ç?ks?n hepsini otomatik yaps?n.?nsan'?n bunlar? yazmak için harcad??? zamanlar ister istemez garibine gitmeye ba?lam?yo de?il. ((:

Ayr?ca html yazarken hangi program? kullan?yorsun ?

Html konusun da a?t? kendini insanlarda,program yazmak zor biraz.A??r? zor de?il asl?nda sadece biraz zekal gerektiriyor.Neyin nerden yap?labilece?ini tahmin edebilmek gerek :/

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git