E?LENCE MERKEZ? > Serbest Kürsü

Üzümbaba Forumu Muhabbet Mekan?

<< < (3/5) > >>

cenk:
merhabalar vallahi daha çözemedim forumu incelemeye ba?lad?m umar?m güzel sohbetler olur ate?li tart??malar seviyeli kavgalar:)

uzumbaba:
N?ye olmas?n, format?m?z fena say?lmaz, seviyeli olacak zaten, seviyesizlik i?imize gelmiyor...

Aç?n konular tart??al?m, hele ?u tatil aylar? bitsin, daha da geli?ece?iz.

cenk:
evet bu yaz mevsimi oldu?u için herkes bir yerlerde özellikle burada ba?layan sigara yasa??ndan sonra kahvelerin i?leri % 70-80 dü?tü,inan?l?r gibi de?il!!!

SevaL_24:
Barbaros ve Cenk ho? Geldiniz.

ßurada bizden ba?ka birilerinin oldu?unu görmek ne güzel bir duyguymu? (:

Güzel vakit geçirmeniz temennisi ile.

Tart???lacak çok konu var yeter ki tart??mak isteyelim. (:Yeter ki kat?l?m olsun.Yaz konusun da hakl?s?n?z,insanlar bir yerlere da??lm?? durum da.Ama ?u da var insanlar nedense lak lak durumlardan daha çok ho?lan?yor.Hele de gençler için bu durumdan söz etmek dahi garip. (: ßen az,öz ama do?ru düzgün gitmekten yanay?m.ßir?eyler düzgün gitti?i,temelini sa?lam ald??? müddetçe ba?ar?l? olur.Üye say?m?z da zamana oranla artacakt?r diye umud ediyorum.

Payla?aca??m?z bir çok ?ey olmal?.ßunun yerini de buras? yaparsak hep birlikte ne mutlu bizlere.

Ayr?ca forumu kullanabilmek için yard?m butonundan faydalanabilirsiniz.Oray? t?klay?nca üstteki butonlarda bölümlerin nas?l i?lediklerini anlatan anlat?mlar mevcut,resimli.Forum smf oldu?u için yabanc?lad?n?z san?r?m,bir kaç güne çözersiniz.Sormak istedikleriniz,tak?ld?klar?n?z olursa onlar? da sorabilirsiniz.

Linki burda;

http://www.uzumbaba.com/forum/index.php?action=help

Ayr?ca her gelen birilerine yollas?n ki büyüyelim. (:

Son bir?ey daha kendimden utan?yorum dedemi resim de çok zor ç?kard?m ya da ç?karamad?m o bile belli de?il.Ne kadar farkl?ym?? gençli?in de.Seneler insandan neler götürüyor,daha fazla ya? almak istemiyorum :/

SevaL_24:
?yi ak?amlar At?f Abi ((:

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git