Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Ruhi Su’nun Mezar?na Silahl? Sald?r? - Güncel Haber Bölümü -

GÜNDEME GENEL BAKI? > Güncel Haber Bölümü

Ruhi Su’nun Mezar?na Silahl? Sald?r?

(1/1)

SevaL_24:
?STANBUL(10.07.2009)

- 12 Eylül askeri fa?ist darbe yönetiminin, tedavi olmas? için yurtd???na gitmesine izin vermedikleri halk ozan? Ruhi Su’nun mezar?na silahl? sald?r? düzenlendi.
20 Eylül 1985'te 73 ya??nda hayata gözlerini yuman Ruhi Su'nun ?stanbul'daki mezar? tahrip edildi. Sanatç?n?n Zincirlikuyu'daki mezar?n?n ba??na 1988'de 2 metre yüksekli?inde an?t dikildi. An?t?n orta k?sm?nda ise 30 kat ve yakla??k 40 santimetre kal?nl???nda ye?il bir cam levha bulunuyor. Sald?rganlar Ruhi Su'nun isminin yaz?l? oldu?u bu levhay? kur?un ya?muruna tuttular.

Ruhi Su'nun mezar?na 1990'l? y?llar?n ba??nda sald?r? düzenlemi?ti. Bu olay?n ard?ndan sanatç?n?n mezar? E adas?ndan A adas?na ta??nm??t?.

Kaynak: At?l?mSevaL_24:
ßu büyük bir ego tatminsizli?i'dir.

?nsanlar bir?eyleri alt edemedikçe,iyice ço?ar vaziyete büründüler.

Ve hatta ço?tu da ço?tular.

?stedikleri gibi davran?p,o üç kuru?luk ak?llar?yla oraya buraya sald?rmay? marifet bildiler.Eskilerden beri ayn? zihniyete sahiplerdi,hala da öyleler.

Fikir ne ise,zikir de odur dedikleri böyleleri için tam anlam?yla kabullenir oluyor demek.O nedenle olan hiç bir?eye ?a??rm?yorum.

Seneler geçse,uzay ça?lar?n? da ya?asak bu dü?manl?k,bu kin,bu nefret dinmeyecek içlerin de.Mezarlar?n da bile rahat b?rakmayacaklar sevdiklerimizi.

ßu demektir ki hala onlar? rahats?z eden bir?eylere sahibiz ve çekilemiyoruz.ßu güzel bir geli?me olsa gerek.

Hala potansiyel tehlike niteli?imiz sürüyor.

ßu psikolojik bask? onlar bir yüzy?l daha yeter.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git