KÖYLER?M?Z VE YÖRELER?M?Z > Bardakl?

Bardakl? köyünden Cuma Soylu ?iirleri

<< < (2/3) > >>

cuma soylu:

--- Alıntı yapılan: uzumbaba - 10 Temmuz 2009, 16:55:16 ---Cuma Soylu, bu bölüm senindir. ?iirlerini burada yay?nlayabilirsin.

--- Alıntı sonu ---


         NEDEN
 
Ba?ak tarlas?nda hep biriken
Harmanda garda? yerim belirsiz
Vatan millet bayrak biriken
Hakka geldim pay?m belisiz

Vatanda? olarak ver?imi verirken
Cephede gözü pek bir eriken
Elhamdullah müslüman?m derken
Dinayette neden hakk?m yok benim

K?ble dediler kabeye dondum
Dört kitab?n dördünüde hak bildim
Muhamedin soyundan geldim
Dinayette neden hakk?m yok benim

Uyan?n ey ehlibeyit zümresi
?slam? kabul eden bunun kendisi
Hzali dört halifeden birisi
Dinayette neden hakk?m yok benim

Nerde iman nerde kuran? kerime uyan
Cüppe giyinip müslüman soyan
Yaratandan sonra insan? insandan ay?ran
Dinayette neden hakk?m yok benim

Topraktan geldik gene gideriz oraya
Cennet cehenem dediniz geçeriz s?raya
?nanma inanmam ordaki dalavaraya
Dinayette neden hakk?m yok benim

Müslüüman?kta hak yemek haramd?r
Hak a?k?na dara durman yaland?r
Yapt???n?z düpedüz soy?un taland?r
Dinayette neden hakk?m yok benim

Soylu devlet bir din dediler iki
Müslüman? tan?mayan gurnaz tilki
Okusayd? kuran? hat?rlard? belki
Dinayette neden hakk?m yok benim
 
CUMA SOYLU 14/6/2008
sivas imranl? bardakl? köyünden
  

cuma soylu:

--- Alıntı yapılan: uzumbaba - 10 Temmuz 2009, 16:55:16 ---Cuma Soylu, bu bölüm senindir. ?iirlerini burada yay?nlayabilirsin.

--- Alıntı sonu ---
       Kuru?

?a??rd?m can?m kuru?
Seni arad?m kar?? kar??
Dediler çok büyük para çal??
Belimi büktün cebim sende al??

Dünyada ad?n geçiyor
Seni gören kap? aç?yor
Ünün Bolluk bereket saç?yor
?imdi insanlar dövizi seçiyor

Köle idi ?ngiliz alman?
Tüylenince tan?mad? insan?
Çekmi?tik dünyaya tapan?
Lanet olsun seni dolara marka satana

Soyluyum içim yan?yor
?nsanlar dolar? marka yast?k san?yor
Kuru? ter döktürdü ?afak söktürdün
Boyun büktürdün yürek s?zlat?n cep söktürdün

Cuma soylu /30/1/1996

cuma soylu:

--- Alıntı yapılan: uzumbaba - 10 Temmuz 2009, 16:55:16 ---Cuma Soylu, bu bölüm senindir. ?iirlerini burada yay?nlayabilirsin.

--- Alıntı sonu ---
       A?LAMAK ?ST?YORUM 
A?lamak istiyorum bir çe?me gibi
Ayr?l?k vakti gelmi? seven iki e? gibi
Yuvas? bozulmu? bir ku? gibi
A?lamak istiyorum gülene kadar

Bayku? mu kondu evinin ba??na
Bütün emekler gitti bo?una
Bun ne i?ti geldi ba??ma
A?lamak istiyorum kanana kadar

Gece bitti gündüz bana az gelir
?lkbahar demeden yaz gelir
Dünya benim olsa yine bo? gelir
A?lamak istiyorum sel gibi co?ana kadar

Koyun kuzu birbirine kar??t?
Soylu bu çilelere de al??t?
Ye?il ard?ç gibi salk?m saçak kar??t?
Göz ya?? dökerim bir ya?mur gibi

CUMA SOYLU
 

cuma soylu:

--- Alıntı yapılan: uzumbaba - 10 Temmuz 2009, 16:55:16 ---Cuma Soylu, bu bölüm senindir. ?iirlerini burada yay?nlayabilirsin.

--- Alıntı sonu ---
      S?ZE KURBAN
B?Z?M KÖYDEK? DERELER

?stanbul hayat?m? hiçe sayd?n
Ekme?imi kan ter tökerek ald?m
Musluklardan zehir sald?n
Kölen olay?d?m dereler size

Yönetim iski borular pasl? eski
??ti?imiz su bizim yapt???m?z çi?ti
Kime ne diyeyim i?i?ten geçti
Kölen olay?d?m dereler size

Zengin kar???m? of büyük para
Yard?m edin barajlarda dola
Damaklar?n?z su tad?na ala
Kölen olay?d?m dereler size

Soylu hizmeti belediye yap?yor
?imdiki politikac?lar ocak y?k?yor
Kabar?k faturas? cebimizi yak?yor
Kölen olay?d?m dereler size

CUMA SOYLU /15/10/2008

uzumbaba:
Al?n size Bardakl? köylü bir klip.
Hem de Dar?seki kökenli Melek (Küçük Dursun'un-Dursun ?ahin- bac?s?) k?z?
Nazl? Karakütük söylüyor.
Klip Cuma Soylu'dan, düzenleme Üzümbaba'dan.

Buram buram memleket türküleri.
http://www.dariseki.com/Filmlerimiz/myvideoplayer_files/nazli_karakutuk.flv

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git