* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Gerçek Müslüman Kimdir ?  (Okunma sayısı 7690 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Gerçek Müslüman Kimdir ?
« : 05 Temmuz 2009, 22:11:57 »
Konu ba?l???nda da belirtti?im gibi;

" Konumuz gerçek müslüman kimdir ? "

Neden böyle bir konu'ya de?indi?ime gelecek olursam; bildi?iniz üzere müslümanl?k kavram? bir çok insan taraf?ndan ya eksik ya da uygunsuz betimleniyor.

Müslüman kavram?;

Sözlük anlam?nda hakk'?n emirlerine teslim olmu? kimse anlam?na geliyor.

Kur'an da ise k?saca;


1-)Allah'tan ba?kas?na tapmamak
2-)Allah'a ?irk ko?mamak
3-)Allah'? b?rak?p insanlar?/ba?kalar?n? ilahla?t?rmamak.


olarak yer al?yor.

Tüm bu tan?mlardan sonra kainat üzerinde ya?ayan bir çok insan'?n müslüman tan?m? yak??t?rmas?yla,kendini hakk'? olmadan bu tan?m içerisine soktu?una ?ahit oluyoruz.

Müslümanl?k kavram?;

Toplum'un ço?u kesimince ibadet etmek,oruç tutmak anlam?na gelmiyor.Hatta ço?u ki?ilerce bu 2 tan?m?n d???na ç?k?lm?yor.Müslümanl???n en geni? tan?mlar?ndan biri de insanlar?n haklar?n? korumak,onlar?n r?zk?'n? vermek,elde ki fazlas?n? pay etmek.?nsan olarak en büyük özellik olan bu üç kavramdan malesef ki yoksun bir toplumuz.ßu ?ekilde yapt???m?z ibadetleri müslümanl?ktan say?yor en ufak durumda o kavram alt?na s???n?yoruz.ßu nedenle müslümanl?k aç?l?m?n? do?ru alg?lamak gerekti?ine inan?yorum.?nsanlar olarak müslümanl?k kavram? haddi'ni a?m?? vaziyette.ßunu sadece bir din timsali olarak görmemek gerekti?ine inananlardan?m.ßu tan?m koca bir ya?am biçimini gösteriyor.?nsan'?n ya?amas? boyunca ne yapmas?,nas?l davranmas?,nas?l yüze ç?kabilece?i'ni gösteriyor.O nedenle belli kesimlerce müslümanl?k kavram?'n?n tekel'e al?nmas?na sonuna dek kar??y?m.

Sünni kesim genelde kendini müslümanl?k kavram?'n?n tek timsali olarak görür.Oysa bilinmez ki müslümanl?kta ad? geçen namaz de?il ibadet kavram?'d?r.Kendine tabii olan her milleti de ilkeleri do?rultusunda kapsar.ßu nedenle bu kavram?n dinden öte farkl? bir kavram oldu?unu dü?ünüyorum.

As?l sorun kendine müslüman yak??t?rmas?n? yapan insanlar?n bu kavrama ne derece ve nas?l uyduklar?'d?r.Sözle ya da ibadet'le hiç bir zaman müslüman olunamaz.ßunu kavratmak gerek.

Gerçek müslüman,

?nsan olma gereksinimlerini tümüyle yerine getiren insan'd?r.R?zk veren,duas?n? eksik etmeyen,kötülük etmeyen,hak yemeyen,ho? görülü davranan demektir.ßunlar bir insan? müslüman yapan kavramlar'd?r.ßunlardan biri dahi eksikse ki?iden müslümanl?k tan?m? ad?na eksikler var demektir.

Sizler bu konuda ne dü?ünüyorsunuz ?

Sizce gerçek müslüman kimdir ?

Sadece ibadet eden,kendine müslüman diyen mi ?

Yoksa ya?am içerisinde her?eyi bil fiil do?ru uygulay?p,iyi bir birey olarak Önce insan bilincin de ya?ayan m? ?


Seval..

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal