Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Sayfayı Yazdır - Bravo Sana Gülizar!

GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 27 Temmuz 2009, 00:20:41

Başlık: Bravo Sana Gülizar!
Gönderen: SevaL_24 - 27 Temmuz 2009, 00:20:41
(http://i.radikal.com.tr/644x385/2009/07/26/fft5_mf216041.Jpeg)

26/07/2009 09:33

Dokuz karde?li ailede tarlada ders çal??arak ÖSS'ye girdi ve derece yapt?

ISPARTA - Ailesiyle mevsimlik tar?m i?çisi olarak çal??an ?anl?urfal? Gülizar Çulcu, Yabanc? Dil S?nav?’nda (YDS) Isparta il ikincisi ve Türkiye 214’üncüsü oldu.
Gülizar Çulcu alt?s? k?z, dokuz karde?ten biri. ?lkokulu memleketi ?anl?urfa’da okudu. Mevsimlik tar?m i?çisi olarak çal??t???ndan her y?l ilk üç ay okula gidemiyor, sonra arkada?lar?na yeti?mek için gece gündüz çal???yordu. Ö?retmenlerinin deste?iyle paras?z yat?l? s?nav?na haz?rland?. Babas? “Kazan?rsan gönderirim. Kazanamazsan okutmaya gücüm yetmez” demi?ti... “Ya s?nav? kazan?p hayat?m? kurtaracakt?m ya ablam gibi evlenecektim. Sonunda Paras?z Yat?l? S?nav?’nda Isparta Gülkent Anadolu Lisesi’ni kazand?m. Dört y?l önce Isparta’ya geldi?imde çekingendim. Arkada?lar?m?n ve ö?retmenlerimin deste?iyle ikinci y?l bu sorunu a?t?m. Annem d??ar?da çal??t??? için s?k s?k hastalan?yordu, önce doktor olmak istedim. Ama lise sona do?ru ?ngilizce’ye olan ilgim artt?.”
Tercih listesine Bo?aziçi, ODTÜ ve Hacettepe’yi yazacak olan Gülizar’?n hedefi kendi yöresinde ?ngilizce ö?retmenli?i: “Arkada?lar?m?n ve ö?retmenlerimin deste?i olmasayd? bu ba?ar?ya ula?amazd?m. Bizim bölgemizde de ba?ar?l? k?zlar var ama ?ans verilmedi?i için e?itime devam edemiyorlar. Tek iste?im oradaki tüm k?zlara ?ans verilmesi. ”
Gülkent Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Topçu da, “Ö?retmenleri olarak ilk iki y?l?nda e?itim masraflar?n? kar??lamaya karar verdik. Gülizar çok özel bir ö?renci. Çünkü k?z ö?rencilerin okuma oran?n?n dü?ük oldu?u bir bölgeden geldi ve kendi azmiyle ba?ar?l? oldu. Buna biz de katk?da bulunmak istiyoruz” dedi. (aa)

Kaynak: Radikal.com